Frederikssund-borgmester: Her er mit løfter til borgerne de kommende fire år

Tina Tving Stauning (S) lover mere velfærd i Frederikssund, og så drømmer hun om ét særligt projekt i Vinge.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Borgerne skal opleve en større tilfredshed med kommunen. De skal i løbet af denne valgperiode opleve mere åbenhed og føle, at vi som kommune er til for dem, og at man på tværs af kommunen er sammen om Frederikssund.
 • Vi har fået bedre velfærd. Problemerne med at få ansat de medarbejdere, vi har brug for, er blevet løst. Resultatet skal være en bedre ældrepleje, folkeskole og daginstitution.
 • Vi er godt gang med vores klimahandleplan. Vi har gang i tiltag, der har sendt os godt i gang med den grønne omstilling og er tættere på at være CO2-neutral i 2026. For det er så altafgørende for vores alles fremtid, at vi tager den opgave seriøst.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er at sikre, at vi har medarbejdere nok til den kommunale velfærd. Nok sosu-assistenter, pædagoger, sygeplejersker, lærere og andre kommunale medarbejdere. Det er en stor udfordring, som vi allerede står med, og som vi kommer til at stå med i årene frem. Det er ikke bare en her-og-nu-udfordring, selv om den blev gjort endnu mere tydelig under coronakrisen. 


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Der skal gribes efter utrolig mange håndtag, og jeg og kommunen kan ikke løse det alene. Men vi kan som det første sørge for at være attraktiv som kommunal arbejdsplads, mens vi samarbejder bredt med fagorganisationer og erhvervslivet.

Og så er der det med arbejdsvilkår. For den måde, vi organiserer vores samfund, er ved at punktere fællesskabet – for eksempel når vi bliver ved med at udbyde mere til private som underudbyder videre. Det skal vi stoppe med.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Skal jeg drømme stort og urealistisk, så drømmer jeg om et nyt og stort rådhus-medborgerhus-kulturhus, hvor vi samler de funktioner, vi har. Vi er kommunens største arbejdsplads, og vi ville kunne organisere det bedre med en fælles bygning. Vi mangler et nyt hovedbibliotek, kulturhus og et stort medborgerhus.

Men det er totalt urealistisk, for der er ikke midler og penge til det. Men det ville godt nok betyde meget for den kommunale arbejdsplads og kulturen.

I den mere realistiske boldgade kunne tænke mig at være med til at forbinde Vinges nord og syd med en flot landskabsbro, som også var en del af den oprindelige masterplan.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Jeg vil forsøge at holde den uændret, for vi har stadig gæld, vi skal betale. Den vil jeg gerne have afviklet. Skattestigninger er der ikke udsigt til, for vi rammer allerede servicerammen nu.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  I den ordentlige og anstændige retning. Med det forstås en ældrepleje, som har medarbejdere nok, hviler på faglighed, og hvor man som borger er tryg. Vi skal påtage os opgaven at drive en ordentlig og anstændig ældrepleje. Nok har vi private aktører, men grundlæggende er det et kommunalt ansvar at gøre det ordentligt og godt.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi skal forbedre de fysiske rammer hurtigst muligt. Vi har gode daginstitutioner, men nogle kunne godt trænge til at få forbedret det fysiske miljø. Dernæst skal den pædagogiske faglighed sættes i centrum. Ledelsesmæssigt skal vi sørge for, at man som pædagog kan udføre sit job bedst, og det gør vi ved at give daginstitutionerne friere rammer til mere faglighed.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  De skal have ro. Vi har før i tiden haft travlt med at give dem alle mulige instrukser. Men denne periode skal præges af, at de får den fornødne tid til at udvikle sig med den faglighed og ekspertise, de besidder ude på skolerne.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Vi har for nylig lavet en rigtig ambitiøs klimahandleplan, som vi bare skal have implementeret og sat nogle årstal på, så vi ved, hvornår det kan lade sig gøre. Det er mange tiltag, der skal til, og det skal i endnu højere grad ske sammen med erhvervslivet. Og så bliver det nødvendigt at vægte de økonomiske midler til den indsats højere, end vi tidligere har gjort.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Frederikssund er unik, for vi er jo både by og landkommune. I virkeligheden synes jeg ikke, det er en problemstilling, der er lige så presserende i vores kommune, som i mange andre hovedstadskommuner. Jeg synes jo, at Vinge er et godt eksempel på, at vi har kunnet lave by og natur i skøn forening.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik