Herlev-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Thomas Gyldal Petersen (S) lover Herlevs borgere at holde kommuneskatten lav, lade grønne områder forblive grønne og befri skoler og plejehjem fra bureaukratiets lænker.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i Herlev, at du - og kommunalbestyrelsen - har opnået om fire år?

Vi mistede vores absolutte flertal i Socialdemokratiet ved valget sidste år, så nu er vi afhængige af, at vi som kommunalbestyrelse kan stå sammen om beslutningerne. Men jeg tør godt garantere, at jeg som borgmester over de næste fire år især har fokus på at opnå følgende:

 • Om fire år kan vi stadig levere en stærk og solid økonomi i kommunen med en af landets laveste skatteprocenter, en velpolstret kommunekasse og en økonomisk robusthed til at kunne stå imod konjunkturudsving.
 • Borgerne skal opleve et mere grønt Herlev end i dag. Med det menes tre parametre: Det første handler om biodiversitet. Vi skaber flere grønne byrum, i takt med at byen fornyes og bebygges, som skaber flere grønne pletter. Vi kommer til at prioritere vores parker og moser, så borgerne i højere grad får bedre adgang til bynær natur. Det andet handler om miljø i form af en endnu mere ambitiøs affaldsindsamlingsstrategi og genbrug. Det tredje handler om klima. Vi vil indføre en ny klimahandleplan, der sætter virkelig ambitiøse mål for at nedbringe vores CO2-forbrug.
 • Mit tredje løfte går på den borgernære velfærd. Vi vil prioritere de store og brede velfærdsområder, som har stor betydning for mange mennesker. Det betyder, at områder som ældre og skoler ikke må være svækket om fire år – tværtimod. Vi har som minimum fastholdt budgetterne på skole og ældreområdet, og så har vi styrket området i form af øget fokus og opkvalificering af medarbejdere.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det kan siges helt kort: Den grundlæggende udfordring er at fastholde den oplevede kvalitet i den offentlige sektor. Især velfærdsområdet er enormt udfordret på rekrutteringsområdet, og det skal vi kæmpe for ikke går ud over kvaliteten.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Nøgleordene er decentralisering og frisættelse. Vi skal sætte borgerens behov og ønsker og medarbejdernes faglighed og erfaring i centrum. Færre ting skal defineres efter fastsatte standarder og i større omfang besluttes af personerne med den faglige erfaring. Økonomien skal vi nok melde ud, men dens udmøntning skal i højere grad defineres af borgerne og de faglige. Det vil resultere i en bedre og mere attraktiv arbejdsplads.

Vi starter på de store velfærdsområder med kommunens ældre og skoler. Og ja, i den udmelding ligger der også en erkendelse af, at vi skal og kan gøre det bedre, end vi hidtil har gjort.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Lad mig starte med at sige, at jeg ikke er borgmester for at klippe snore ved store byggeprojekter. Jeg interesserer mig mere for den service, der kommer ud af det for borgerne.

Når det er sagt, så er jeg for tiden meget optaget af, hvordan vi kan bygge en ny skole i den sydlige ende af kommunen, som kan blive nyskabende og give os mere end 'bare' en folkeskoleafdeling. Jeg drømmer om at samtænke en sådan skole med byudviklingen, men måske også med et andet undervisningstilbud, for eksempel en erhvervsuddannelse, som så måske kan samtænkes med det lokale erhverv for at sikre praktikpladser. Det er nok mest på tegnebrættet oppe i mit hoved, men det er sådan noget, jeg drømmer om at kunne være med til at føre ud i livet.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Den kommer ikke til at stige med Socialdemokratiets stemmer. Vi har holdt kommuneskatten i ro siden 1988, og det gør vi også de kommende fire år. Lige nu har vi landets syvende laveste skattesats, og det er vi stolte af.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Vi bygger et nyt ældrecenter og plejecenter og flytter to eksisterende ind i det for at skabe en endnu bedre ældreservice.
  Så vil vi også stå for frisættelse af det decentrale niveau og skabe ny struktur på området, så væsentlige beslutninger ikke nødvendigvis skal tages på Rådhuset men i højere grad efter samtale mellem borgere og medarbejdere derude på plejecentrene.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi har allerede tilført det mange penge, så vi kan løfte andelen af uddannede medarbejdere, for den store tilførsel af økonomi skal omsættes i en tilsvarende stigning i oplevelsen af kvaliteten i dagtilbuddene.

  Det skal også spille sammen med mit løfte om et mere grønt Herlev. Nu etablerer vi Herlevs første grønne dagtilbud, som bliver den første med et såkaldt naturpædagogisk profil, og vi vil også udvide kapaciteten på vores naturcenter Kildegården, så der er bedre muligheder for, at flere børn oftere kan besøge stedet.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vores skoleområde har behov for to ting: Frisættelse og bedre fysiske rammer. Skolerne er som ældreområdet bundet af centrale krav fra lovgivning. Med landspolitisk vind i ryggen skal vi levere en skole, hvor medarbejdere bliver taget mere alvorlige i deres faglighed, og her skal forældre inddrages og inddrages mere end tidligere.

  Over de kommende fire år er der behov for opdateringer af læringsrum. Det gør vi allerede, men der skal gøres mere.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at sætte turbo på kommunens nedbringelse af CO2-udledning?


  Vi er i gang med DK2020 (klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania, red.), og i denne valgperiode skal vi vedtage en klimahandleplan. Det kommer til at fylde meget de næste år.

  Energi i bygninger giver det største CO2-aftryk, så vi er meget optagede af at rulle mere grøn energi ud i både vores bygninger og i de private hjem.

  Halvdelen af CO2-aftrykket fra transport i Herlev kommer fra trafik, der kører gennem kommunen. Her vil jeg arbejde på at gøre det endnu lettere for vores borgere at træffe et bæredygtigt valg i forhold til transport. Det kan både være styrket kollektiv trafik, bedre forhold for cyklister eller opsætte flere ladestandere, så det bliver mere attraktivt at købe en elbil.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Alle vores grønne områder skal fortsat være uberørte, rekreative områder. Vi er en tæt bebygget kommune, så vi kan kun bygge på allerede bebyggede områder. Det kan vi gøre ved at bygge højere og tættere, og det gøres bedst i den sydlige del af kommunen. Der er jeg fortaler for at bygge i højden for at frigøre pladsen nede på jorden til at genskabe grønne områder.


  Vi kan jo ikke anlægge flere parker eller som sådan udvide den eksisterende natur, men jeg tør godt love, at den del af byen, der i dag ikke er grøn, vil være mere grøn i 2026


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik