Hørsholm-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Hørsholm Kommune satte skatten op i 2021, men nu bebuder borgmester Morten Slotved (K), at den skal sænkes igen. Og så vil han føre an for yderligere privatisering af plejehjem.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

Vi har lavet vores Hørsholmstrategi, som handler om tre ting: Bæredygtighed, byliv og børneliv. Det er på de tre områder, at vi skal have gjort en markant forskel.

 • Bæredygtighed: Handler meget om klimaet - vi skal lave synlige og mærkbare ændringer for borgerne. Der er et krav om, at vi får markant udbygget fjernvarme i hele kommunen – og det for at nedbringe CO2-trykket i hele kommunen. Vi skal have mere ”vild med vilje” og biodiversitet med i projekter fra kommunen. Men i udbuddene til byggerier skal vi også se på bæredygtighed - det skal gælde i materialevalg og i de områder, hvor der vil blive bygget. Hvordan man udnytter det område bedst? Vi har to projekter lige nu, som lever ret godt op til de målsætninger – Kokkedal stationsområde, hvor biodiversiteten i området vil være højere efter projektets afslutning end før, og boligområdet PH Parken, hvor der bliver tænkt i grønne åndehuller.
 • Byliv: Hørsholm er den første rigtige by nord for København. Det mener jeg, fordi Lyngby nærmest er vokset sammen med København. Men Hørsholm skal også være en by om fire år, og vi skal udvikle vores bymidte. Vores kendte område i Hørsholm er Rungsted Havn. Der har vi et stort projekt over de næste seks år, som skal forbedre bylivet i havnen. Det skal blive et rigtig attraktivt sted for borgerne.
 • Børneliv: Det er et sted, som vi skal sætte stort fokus på. Vi er privilegeret, at vi har de bedste skoler med højest trivsel og bedst snit. Men vi skal have opgraderet daginstitutionerne, så de lever op til de forventninger, vi har til en moderne daginstitution. Og så kommer der en ny daginstitution ved Rungsted Station.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Jeg vil kalde det demografi, for vi har brug for flere unge og børnefamilier i kommunen. Men det er også rekruttering af medarbejdere på ældreområdet.

Vi er foran andre kommuner på det her område og har flere ældre end mange andre kommuner.

Det er en udfordring, og lige nu stiger det altså hurtigere i Hørsholm end i resten af landet.

Det giver rekrutteringsudfordringer. Vi arbejder med, hvordan vi får gjort det attraktivt at få job hos os. Det kræver god ledelse.

Vi har besluttet, at vi skal have flere ungemedarbejdere – 14-18-årige, som møder ind på plejehjemmene omkring spisetid.

Det skal være personer, som kan hjælpe personalet, men også kan hjælpe de ældre med at få en god madoplevelse og spise sammen med dem.

Det bliver også spændende at arbejde med de ukrainere, som kommer til Danmark – kan de omskoles til børne- og ældreområdet for eksempel? Og så arbejder vi med, om vi kan få nogle af medarbejderne til at komme op på fuld tid.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi skal have åbnet et til to friplejehjem i kommunen, så vi kan følge med i efterspørgslen. Og vi kommer til at arbejde med udbuddene, så vi ser på, hvordan vi kan skrue det sammen, så det hænger bedst sammen.

Et friplejehjem er et privat plejehjem, som er en privat udbyder, som står for det hele. En visiteret borger får pengene med over i den ordning – og det tror vi på kan være med til at løfte opgaven med de ældre i kommunen.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Kokkedal stationsområde. Her efter kommunalvalget er det på knivsæggen, om det kan blive til noget – om der kan samle sig et flertal til det, selvom det er vedtaget.

Personligt mener jeg, at det vil bidrage positivt til området. Man vil se en større biodiversitet i området, man vil se bedre forhold til parkering af biler.

Der vil være flere mennesker i området, så trygheden også bliver styrket.

Jeg vil sige, at det vil bidrage markant til at løse de udfordringer, vi står med.

Kokkedal stationsområde er et nyt boligkvarter ved Kokkedal station, hvor der både skal være boliger, butikker og by- og grønt miljø.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Kommuneskatten bliver forhåbentlig sænket med 0,2 procent, og vi fastholder grundskylden.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Vi skal have et friplejehjem, og så skal vi have nærvær ind i vores ældrepleje. Vi har lige vedtaget, at navnene bliver ændret til plejehjem og ikke plejecentre. Vi skal have hjem med og hjem i fokus.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi kommer til at bygge en ny og renovere dem, vi har. Der er en plan for det allerede.

  Vi har indført minimumsnormeringer fra maj måned, så rekrutteringer skal også her i højsædet. Vi skal se på, om vi kan få nogen op på fuld tid igen. Og så har vi et ønske om, at der skal være natur i alle dagtilbud. At det er noget, alle institutioner arbejder med.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi er så privilegerede, at vi allerede ligger i top ti på afgangseksaminer og karaktergennemsnit og også i trivsel i vores skoler. Det skal vi naturligvis fortsætte med at få fokus på.

  Så nu har vi lavet en seksårsplan for, hvordan vi kan opdatere vores folkeskoler, så det følger med tiden og moderne undervisning.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Den største del bliver i fjernvarmen. At vi får styr på det. Vi har kortlagt, hvor det er muligt at få fjernvarme – og så skal vi i gang med at kortlægge, hvilke varmekilder, man kan bruge, hvor der ikke kan komme fjernvarme.

  Så sætter vi krav til de byggerier, som kommer – de skal være bæredygtige.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Når vi laver byudvikling, skal det være gennem fortætning ved bymidten og stationerne. Det er de naturlige steder, at der skal laves byudvikling.

  Sådan skal vi arbejde for at sikre grundlaget som handelsby. Men også for at overleve – for vi mangler børnefamilier. Vi skal være et sted for børnefamilierne, så vi ikke skal lukke skoler og daginstitutioner.

  På grønne arealer skal vi arbejde med vild med vilje og biodiversitet og natur ind i det. Vi har et boligprojekt, der hedder PH Park, som er i gang med at blive realiseret. Der er natur i højsædet, hvor der blandt andet vil være en park for alle med en sø, når projektet er færdigt.

  Og i Hørsholm er vi tæt på skov og vand – det skal vi fastholde.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik