Naboer til lufthavn: Simpel løsning kan fjerne flystøjen

Et voksende antal fly i nattetimerne generer naboerne til lufthavnen. Men måske kan en simpel løsning være med til at begrænse generne.

Hver nat er der i gennemsnit 43 flyvninger ved Københavns Lufthavn, og hver eneste gang et fly letter eller lander, risikerer det at gå ud over nattesøvnen hos de beboere i Store Magleby, der bor op ad den bane, der primært bruges i nattetimerne.

Siden 2006 er antallet af flyvninger i tidsrummet mellem klokken 23 og seks om morgenen vokset fra godt 10.000 til næsten 16.000 om året. En forøgelse på omkring 60 procent. Til stor frustration for Flemming Kindler, der i 22 år har boet som nabo til startbanen, og som nu har været nødt til at investere i et airconditionanlæg til soveværelset.

- For at kunne lukke vinduerne og holde en nogenlunde fornuftig temperatur. For med åbne vinduer er det svært at sove, forklarer han.

TV 2 Lorry udstyrer Flemming Kindler med en støjmåler, og selvom undersøgelsen er ganske uvidenskabelig, kommer resultaterne alligevel bag på den mangeårige nabo.

- Jeg ved i hvert fald bare, det er voldsomt generende. Og nogle gange bliver jeg lidt ”pissed” over, at de er herude, siger han.

Larm helt ind i soveværelset

Flere fly presser vores støjmåler op på over 85 decibel. Et niveau hvor Høreforeningen anbefaler høreværn. Og selvom TV 2 Lorry går hjem til Flemming Kindler, larmer visse af flyene også med over 80 dB ind i udestuen - det svarer til støjen fra en hårtørrer. Mens TV 2 Lorry er i soveværelset - og med vinduerne lukket - når den alligevel op over 50 decibel i nogle af målingerne. Svarende til dæmpet tale.

Er det noget, man kan vågne af?

- Det vil jeg i hvert fald sige, lige når de tager fra derude, siger Flemming Kindler, der suppleres af Uffe Partoza Jacobsen, der sidder som Dragør Kommunes repræsentant i lufthavnens kontaktgruppe;

- Ja, det tror jeg da nok, hvis jeg havde en, der stod og snakkede lige ved siden af mig, når jeg prøvede at sove.

Ganske vist larmer de nye fly mindre, og antallet af indberetninger af overskridelser af støjgrænserne er også kraftigt faldende. Men det opvejer ikke for generne ved det voksende antal fly, siger Uffe Partoza Jacobsen.

-  Jeg har ikke oplevet så mange henvendelser (om flystøj, red.), som jeg gør i dag. Selvfølgelig er der også kommet en debat, og folk er generelt trætte af det.

Interessante målinger

Men målingerne bliver for alvor interessante, fordi der registreres store forskelle på, hvor meget larm de forskellige sender ind over Store Magleby. Det afhænger nemlig i høj grad af, hvor på banen de starter fra.

Sidste år havde 37 procent af alle fly afgang fra den såkaldte bane 04R med retning ud over Øresund, og det er med denne bane i brug, at støjgenerne for Flemming Kindler og naboerne er størst.

Især når piloterne vælger at bruge tilkørslen B1 og B2 og starter motorerne op helt nede for enden af startbanen og gasser op lige uden for deres huse.

Mens de piloter, der nøjes med et kortere tilløb og i stedet starter fra B3 eller B4 længere væk fra beboelsen, ikke kan høres nær så meget. Forskellene er op imod 15 decibel, og alene 6 decibel svarer til en halvering af lydtrykket.

Overbliksfoto af bane 04R og de fire tilkørsler.
Overbliksfoto af bane 04R og de fire tilkørsler.
Foto: TV 2 Kosmopol

- I huset betyder det voldsomt meget, og i udenomsarealerne hvor jeg bor, betyder det også meget, siger Flemming Kindler.

Visse flytyper er naturligvis af en størrelse, så de har brug for længst mulig startbane. Men vi observerer også piloter tage den korte startbane i fly, der er større og tungere end andre, hvor piloten vælger længst mulig startbane.

Det undrer Uffe Partoza Jacobsen, der til daglig arbejder som flyingeinør, at så mange fly starter helt nede ved Store Magleby.

- Selvfølgelig skal sikkerheden komme først, og hvis banen er våd, eller der er vinterforhold, kan jeg godt forstå, at en pilot vil have så lang startbane som muligt, så han har mulighed for at bremse op igen. Men hvis banen er knastør, som den er nu, burde det være rigeligt at starte nede fra B3, siger han.

Lufthavnen kortlægger mulighederne

Hos Naviair, der står for afviklingen af flytrafikken i lufthavnen, oplyser man til os, at det er op til den enkelte pilot eller flyselskab, hvor de ønsker at starte fra. Men Flemming Kindler håber, at lufthavnen vil forsøge at skubbe flest mulige starter længere op af startbanen, når forholdene tillader det.

- Jeg mener bare, at man bør respektere hinanden, når løsningen er så simpel, at man kan flytte trafikken få hundrede meter og støjen så meget.

Og det er spørgsmålet om, hvorvidt man kan få flere piloter til at starte længere væk fra Store Magleby, som Københavns Lufthavn nu har indvilget i at undersøge.

- Vi har en dialog med flyveledelsen hos Naviair om det. Vi har en dialog med myndighederne om det og vil selvfølgelig også tage en dialog med flyselskaberne omkring det. Så måske kan vi i samarbejde finde frem til nogle muligheder, siger Inger Seeberg, miljøchef ved Københavns Lufthavn.

Sammen med Miljøstyrelsen forventer lufthavnen inden for to måneder at have en kortlægning af, hvor på banen flyene starter fra.

Forlæng startbanen

Men stod det til Uffe Partoza Jacobsen kunne man løse problemet fuldstændig ved at forlænge startbanen lidt i den modsatte ende ud mod Øresund.

- Vi kan se fly, som har samme startvægt og er af samme flytype, hvor en starter på B1, en anden på B2 og en tredje på B3. Alt det kunne forstumme, hvis man ofrede en lille smule baneforlængelse i den anden ende og så lukkede de her to problematiske tilkørsler B1 og B2. Det ville betyde virkelig meget for beboerne heroppe, forklarer han, og Inger Seeberg svarer;

- Det er et interessant forslag, og jeg vil sige, at vi løbende ser på, hvordan vi kan tilpasse lufthavnen til fremtidens behov. Men lige præcis det scenarie er ikke noget, vi har set nærmere på.

Men du vil give forslaget videre?

- Det gør jeg gerne, lyder det fra lufthavnens miljøchef.

Flemming Kindler er klar til at hoppe under dynen. Og så vil han drømme om, at der langt om længe findes en løsning.

- …så vi kunne få vores rolige søvn om natten. Så ville vi alle være glade heroppe, tror jeg.

Stor vækst i lufthavnens natflyvninger er en prøvelse for naboerne

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik