Tag kandidattesten til folketingsvalget her: Hvem er du mest - og mindst - enig med?

Test dig selv, og tag TV 2 Lorrys kandidattest til folketingsvalget den 1. november 2022.

Folketingsvalg 2022 - Kandidattest

Vi skal stemme til folketingsvalg den 1. november 2022, og hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, kan TV 2 Lorrys kandidattest være med til at hjælpe dig.

Med den kan du finde den politiker i din storkreds, som du er mest og mindst enig med. 

Husk på, at kandidattesten ikke giver dig svar på, hvem du skal stemme på. Men den kan hjælpe dig med at finde kandidater, hvis politiske holdninger matcher med dine. 

Betragt kandidattesten som god inspiration, når du skal træffe din beslutning.

Hvem kan man blive matchet med?

Kandidattesten omfatter kandidater fra de fire storkredse, som vælgerne i TV 2 Lorrys sendeområde kan stemme på: 

Københavns Storkreds, Københavns Omegns Storkreds, Nordsjællands Storkreds og Sjællands Storkreds. 

Kandidattesten består dels af landsdækkende spørgsmål, dels af lokale spørgsmål målrettet TV 2 Lorrys fire storkredse.

TV 2 Lorrys kandidattest bliver lavet i samarbejde med TV 2 og de øvrige TV 2-regioner. Den seneste kandidattest blev lanceret under kommunal- og regionsrådsvalget 2021, og testen blev taget mere end to millioner gange.

Hvordan virker kandidattesten?

Vi beder dig svare på 29 politiske spørgsmål, som vi allerede har givet alle kandidaterne mulighed for at svare på. Ved at sammenligne dine svar med kandidaternes svar kan vi vise de kandidater, der ligger tættest på dine politiske holdninger. Du kan efter testen se kandidaternes uddybende forklaringer til hvert spørgsmål.

Hvem skal jeg stemme på?

Det kan kandidattesten ikke fortælle dig, men den kan hjælpe dig med at finde kandidater, der matcher dine politiske holdninger. Den er ikke tænkt som et endegyldigt svar, men som god inspiration, når du skal træffe din beslutning. Desuden er den et godt udstillingsvindue for kandidaterne. Især de nye og ukendte kandidater, der har lige så stor mulighed for at blive matchet med vælgere som de kendte kandidater.

Testen kan ikke stå alene. Vi anbefaler, at du læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar. Tag også meget gerne kandidattesten flere gange. Den bliver mere nøjagtig for hver dag, efterhånden som flere kandidater udfylder vores spørgeskema.

Hvordan bliver enigheden med kandidaterne beregnet?

Hvert spørgsmål, som du svarer på, bliver matchet med alle kandidaternes svar. De kandidater, der har svaret præcis det samme som dig på et spørgsmål, får tildelt fire point. Men hvis du har svaret “enig”, og kandidaten har svaret “helt enig”, så får kandidaten kun tre point. Jo længere fra dine svar, jo færre point får kandidaterne.

Hvis brugeren har sprunget et spørgsmål over, så får kandidaten kun tre point, hvis kandidaten har svaret “neutral” og færre, jo længere fra midten, kandidaten kommer.

Derudover matches din prioritering af de vigtigste politiske temaer også med kandidaternes prioritering for at se, hvilke store politiske temaer, der er vigtigst for dig.

Alle pointene bliver omregnet til en procentskala, hvor man kun kan blive 100 procent enig med en kandidat, hvis man har svaret præcis det samme på alle spørgsmål og desuden har udvalgt to af de samme politiske temaer som valgets vigtigste.

Hvem bestemmer spørgsmålene?

Spørgsmålene er blevet til i et stort samarbejde mellem TV 2, TV 2 Regionerne og Megafon. De overordnede temaer bygger på en stor undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne, hvor de med egne ord har sagt, hvad der er vigtigst for dem, når de skal sætte deres kryds. Den undersøgelse har analysevirksomheden Megafon foretaget. Sammen med politiske redaktører fra TV 2 er det blevet omsat til konkrete landsdækkende spørgsmål.

For at gøre testen så relevant som overhovedet muligt indeholder testen også fem spørgsmål per storkreds. Det er spørgsmål, som er udformet af TV 2 Regionernes politiske journalister, og de afspejler, hvad der er særligt vigtigt i netop dét område.

Hvordan har I udvalgt temaerne?

Til sidst i testen bliver du bedt om at vælge de vigtigste af en række politiske temaer. Temaerne er defineret af Megafon, som har spurgt danskerne, hvilke temaer der er vigtigst for dem. De 13 udvalgte var de 13, der var klart mest populære, og det er dem, du skal vælge i mellem.

Hvorfor er nogle af spørgsmålene formuleret, så forbedring af et område sker på bekostning af andre områder?

For at gøre svarene så interessante som muligt er nogle af spørgsmålene formuleret som prioriteringsdilemmaer. Spørgsmålene er altså bygget op på en måde, så politikeren bliver nødt til at svare på, om han eller hun prioriterer et givent område højere end de øvrige områder. Megafon og de samarbejdende medier har valgt at gøre det for at sikre en skarp prioritering i svaret fra politikeren, så vi kan skabe det bedst mulige match mellem borger og kandidat. For politik handler blandt andet – uanset mængden af midler – om at vælge noget frem for andet. Vi spørger altså til, hvad politikeren prioriterer. Hvordan prioriteringen skal finansieres, er ikke en del af spørgerammen, men politikerne kan selv uddybe det ved hvert spørgsmål.

Læs mere om hvordan testen er blevet til.

Folketingsvalg 2022 - Kandidattest

Årets kandidattest er lavet i samarbejde med TV 2 og regionerneOversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik