Nu bliver Fredens Havn ved Christiania ryddet

Myndighederne vil fjerne bådkolonien Fredens Havn ved Christiania. Beboerne har fået besked om, at deres både skal være væk inden for fire uger.

Den flydende fristad Fredens Havn bliver ryddet i den nærmeste fremtid. Enten af beboerne selv eller af myndighederne.

Det står klart, efter Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Kommune har indgået en aftale om at finansiere rydningen af klyngebådene, der siden 2006 har lagt til i Erdkehlgraven mellem Christianshavn og Christiania.

Kystdirektoratet har torsdag og fredag udstedt et varsel til fristadens beboere om, at de skal fjerne både, tømmerflåder og andre anlæg inden for fire uger.

Sker det ikke, vil myndighederne påbegynde arbejdet med at få ryddet op i havnen.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Min tålmodighed er brugt op. Derfor har jeg bedt Kystdirektoratet om at varsle nye påbud til anlæggenes ejere om, at de skal fjernes nu. Varslingen om påbuddene er allerede meddelt. Man kan godt betragte det som et ultimatum. Enten fjerner de selv anlæggene, eller også gør myndighederne, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre.

Finansieres delvist af kommune og stat

Oprydningen ventes at koste i omegnen af 25 millioner kroner. Miljø- og Fødevareministeriet finansierer 15 millioner kroner til en eventuel oprydning, mens partierne bag Københavns Kommunes budget har givet håndslag på at bidrage med 10 millioner kroner.

- Erdkehlgraven har i de seneste år været et voksende problem både socialt og miljømæssigt i form af skrald og møg. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu har fået banet vejen for en oprydning, siger overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokratiet.

- Hovedparten af områdets beboere er socialt udsatte, og vores hjemløseenhed vil være klar med akut hjælp og vejledning til de beboere, der ønsker det i forbindelse med en rydning, siger han.

Myndighederne vil fjerne bådkolonien Fredens Havn ved Christiania. Beboerne har fået besked om, at deres både skal være væk inden for fire uger.

En årelang diskussion

Bådkolonien Fredens Havn har ligget i Erdkehlgraven siden 2006. Først omkring 2011 begyndte kolonien at vokse til en størrelse, der affødte politisk diskussion.

I 2011 forsøgte Københavns Kommune at fjerne bådene. Da foreningen bag bådlejren klagede over beslutningen, røg sagen videre til Kystdirektoratet, der i 2013 stadfæstede, at kolonien skulle ryddes. I 2015 blev Fredens Havn erklæret ulovlig.

Siden da er flere fartøj kommet til, og i alt består kolonien af cirka 90 fartøjer, tømmerflåder, vrag og anlæg.

Det skyldes blandt andet, at opgaven med at få bådene fjernet synes at være strandet et sted mellem flere styrelser og forvaltninger.

Det ventes, at selve oprydningen vil kunne påbegyndes i sommeren 2019, og være afsluttet omkring udgangen af året.

Enhedslisten har tidligere ytret kritik af planerne om at rømme bådkolonien.

- Det, som Frank Jensen og Dansk Folkeparti har gang i, er, at gøre København til en V.I.P.-klub. Der er færre og færre steder i byen, hvor der er plads til hjemløse og skæve eksistenser. Det her lugter af en klapjagt på hjemløse, udtalte Ulrik Kohl fra Enhedslisten, der er medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune.

Opgaven med at rydde op i Erdkehlgraven skal i udbud til både rådgiver og entreprenør.

Indslag fra december 2018: Rydningen af Fredens Havn var ikke et punkt på finansloven. Det fik Overborgmester Frank Jensen til at kritisere Regeringen og DF.

FREDENS HAVN - EN ÅRELANG DISKUSSION

Samlingen af både kaldet Fredens Havn ligger i Erdkehlgraven mellem Refshalevej og Christiansholm vest for Christiania i København. Her har både siden 2006 ligget som en flydende koloni i klynger omkring flydende konstruktioner.

 

Lovlig er kolonien ikke, og allerede i 2011 forsøgte Københavns Kommune at fjerne bådene. Da foreningen bag bådlejren klagede over beslutningen, røg sagen videre til Kystdirektoratet, der i 2013 stadfæstede, at kolonien skulle ryddes. I 2015 blev Fredens Havn erklæret ulovlig.

 

Til trods for status af ulovlig koloni fik 61 af beboere senere tildelt folkeregisteradresse på bådene og tømmerflåderne.

 

I 2017 frafaldt politiet sigtelsen mod Fredens Havn med meddelelsen om, at de sigtede næppe kunne findes skyldige.

 

Spoler vi frem til 2018 ligger bofællesskabet af både fortsat for svaj ud for Frederiks Bastion ved Christiania nær restauranten Noma. 

 

Det skyldes blandt andet, at opgaven med at få bådene fjernet synes at være strandet et sted mellem flere styrelser og forvaltninger.

 

Hverken Københavns Kommune, Kystdirektoratet, Kulturministeriet, Transportministeriet eller Miljøministeriet har ønsket at tage ansvar for at få samlingen af både fjernet.

 

Denne sommer blussede debatten om bådene op på ny. Men her mente Kystdirektoratets områdechef for kystzoneforvaltning, Hans Erik Cutoi-Toft, ikke at tiden endnu er moden til at gribe ind.

 

I oktober kaldte gruppeformand og formand for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup, justitsminister Søren Pape Poulsen fra De Konservative samt miljø- og fødevareminister Jakob-Ellemann-Jensen i åbent samråd den 8. november, hvor mulighederne for at rydde kolonien blev diskuteret. Her gav miljø- og fødevareministeren udtryk for et ønske om at få penge til rydning øremærket på finansloven.

 

Da finansloven blev offentliggjort den 30. november var der ingen penge til rydning af Fredens Havn mønstret. I stedet fremgik det af teksten, at der var igangsat arbejde med henblik på at finde en løsning på oprydningsopgaven. Det fik Frank Jensen til at rette kritik.

 

Den 8. februar 2019 offentliggjorde Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre, at man sammen med Københavns Kommune havde fundet penge til at finansiere rydningen af bålkolonien. Samtidig blev det offentliggjort, at beboerne havde fået et ultimatum om at rydde kolonien inden for fire uger, inden myndighederne rykker ind.

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik