Kommune bløder uddannede pædagoger: "Selvfølgelig bekymrer det mig"

Frederiksberg Kommune har mistet omkring ti procent af sine pædagoger det seneste år. Den samme tendens ser man i resten af Region Hovedstaden.

I 2024 skal der være maksimalt tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver. Sådan lød det i folketingsaftalen om minimumsnormeringer tilbage i 2020 mellem regeringen og aftalepartierne.

Det krav overholder de fleste kommuner i Region Hovedstaden allerede, men nu viser det sig, at det samtidig halter med kvaliteten i institutionerne.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik - og her markerer Frederiksberg sig særligt negativt.

I Frederiksberg Kommune er man fint med i forhold til minimumsnormeringerne, men man har til gengæld mistet knap ti procent af de uddannede pædagoger alene mellem 2021 og 2022.

- Jeg ville ønske, vi havde råd til 100 procent uddannede, så selvfølgelig bekymrer det mig, fortæller Anja Lundtoft (EL), der er formand for børneudvalget i Frederiksberg Kommune, til TV 2 Kosmopol.

Enhedslisten var selv en del af den budgetaftale, hvor man valgte at skære i det faglærte personale, og det fortryder man nu.

quote Nej, jeg synes godt, vi kunne gøre det bedre.

Anja Lundtoft

- I det foregående budget besluttede vi at nedsætte pædagogandelen til 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogiske assistenter og ufaglærte. Det er på mange måder en dårlig beslutning. Men det er en økonomisk beslutning, og det er så effekten af den, siger hun.

Svært at rekruttere

Ambitionen med at have 60 procent uddannede pædagoger i daginstitutionerne har kommunen endda haft svært ved at overholde. Lige nu er det nemlig kun 52 procent, der er uddannede pædagoger.

Anja Lundtoft peger selv på, at kommunen har svært ved at rekruttere nyt personale, og derfor prøver de at finde løsninger internt.

- Vi har lavet et samarbejde med professionshøjskolen, så de dygtige medhjælpere og assistenter, vi har, kan få hjælp til at uddanne sig som pædagoger. Så vi opgraderer dem, vi har i forvejen.

I har jo selv været bannerførere for minimumsnormeringer, men nu går det så udover kvaliteten – det er vel ikke godt nok?

- Nej, jeg synes godt, vi kunne gøre det bedre, lyder det fra Anja Lundtoft.

quote Vi står i en mistrivselskrise, hvor børnene har brug for nogle faglærte pædagoger, som kan tage hånd om dem, der har nogle bestemte behov. Så det er meget bekymrende

Jon Olufson, formand BUPL i Storkøbenhavn.

Også et problem andre steder

Men Frederiksberg Kommune er ikke de eneste, der har rekrutteringsvanskeligheder i Region Hovedstaden, lyder det fra pædagogernes fagforening BUPL Storkøbenhavn. 

- Der er en generel mangel på pædagoger, for der bliver ikke uddannet det antal, vi har brug for, siger Jon Olufson, der er formand for BUPL i Storkøbenhavn.

Og det er også billedet, hvis man dykker ned i tal fra Danmarks Statistik. For på landsplan kom der i perioden fra 2021 til 2022 4300 flere børn i daginstitutionerne, men pædagogandelen faldt fra 54 procent til 52 procent.

Det samme gør sig gældende i Region Hovedstaden, hvor der er kommet 1000 flere børn, men 285 færre pædagoger.

- De tilbagemeldinger, vi får fra kommunerne, er, at de opslår stillinger, der ikke er faglærte, der søger, så det er et stigende problem, fortæller Jon Olufson.

Og det er bekymrende, fordi der er forskel på at være uddannet og ufaglært.

- Vi står i en mistrivselskrise, hvor børnene har brug for nogle faglærte pædagoger, som kan tage hånd om dem, der har nogle bestemte behov. Så det er meget bekymrende.

Men det er ikke noget, som man bare lige kan få løst med et trylleslag. Derfor peger Jon Olufsen på flere ting, som man skal forbedre, for at komme det til livs.

- Hvis man skal have det løst, så skal man lave en helhedsindsats. Uddannelserne skal se, hvordan de kan blive mere attraktive, man skal anerkende uddannelsen, og kommunerne skal se på, hvad de kan gøre anderledes, slutter han.

Her kan du se, hvor mange uddannede fuldtidspædagoger der er i din kommune:

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik