Møgsag på Frederiksberg: Social dumping foregår på kommunal byggeplads

En revisionsundersøgelse viser underbetaling og muligvis manglende skatteregistrering på byggeplads, hvor Frederiksberg Kommune er bygherre.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Litauiske håndværkere knokler med renoveringen af en af Frederiksberg Kommunes boligejendomme.

Og nu kan TV 2 Lorry afsløre, at de er hyret ind til en løn, der ligger langt under, hvad danske håndværkere normalt bliver betalt, og også langt under mindstekravene i de gældende overenskomster.

Frederiksberg Kommune ejer udlejningsejendommen på hjørnet af Fuglevangsvej og Bülowsvej på Indre Frederiksberg, og står derfor som ansvarlig bygherre på projektet. 

TV 2 Lorry har fået aktindsigt i en revisionsrapport, der er lavet efter mistanke om fusk i byggeprojektet. Rapporten viser, at to af de håndværkerfirmaer, der er hyret til renoveringen, underbetaler deres medarbejdere, og i det hele taget ikke lever op til flere af de regler, der gælder på det danske arbejdsmarked. 

- Det er social dumping i sin reneste form, siger Rasmus Kreutzmann som er faglig sekretær i 3F, og som har læst revisionsrapporten.

Da TV 2 Lorry var forbi byggepladsen, mødte vi fire litauiske håndværkere fra SH Group Super House, som er et af de firmaer, der i følge en revisionsrapporten har underbetalt.
Da TV 2 Lorry var forbi byggepladsen, mødte vi fire litauiske håndværkere fra SH Group Super House, som er et af de firmaer, der i følge en revisionsrapporten har underbetalt.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

quote - Jeg forventer, at en offentlig instans - om nogen - har styr på, at alt er i orden.

Shirin Tholstrup, beboer, Fuglevangsvej/Bülowsvej.

Manglende skatteregistreringer

Shirin Tholstrup er en af beboerne i ejendommen. Hun er også en af dem, der har råbt op om problemerne på byggepladsen, siden renoveringen begyndte i slutningen af foråret. 

Rapporten, som er udarbejdet af revisionsselskabet BDO, viser også, at det er uklart, om håndværkernes indtægter er blevet retmæssigt oplyst til skat.

- Det her, det lugter langt væk af fusk, siger hun til TV 2 Lorry.

Shirin Tholstrup bor i ejendommen, og har fra start gjort opmærksom på de kritisable forhold
Shirin Tholstrup bor i ejendommen, og har fra start gjort opmærksom på de kritisable forhold
Foto: Niels Knuth/TV 2 Lorry


Historien begyndte egentlig, da vi på TV 2 Lorry lavede et indslag om, at Shirin Tholstrup og de øvrige beboerne i den kommunale udlejningsejendom oplevede, at der blev lavet byggesjusk under renoveringen. Det kan du læse mere om herunder:

Et nyt tip

Efter indslaget modtog TV 2 Lorry et nyt tip. Flere håndværkere skulle efter sigende være underbetalte og arbejde under vilkår, der er i strid med de gældende regler og retningslinjer. 

Derfor besøgte vi igen byggepladsen. 

Vi fik at vide, at en stor del af de underbetalte håndværkere er fra Litauen. Derfor tog vi den litauiske tolk Edita Drobiené med, i håb om at få håndværkerne i tale. Hvordan det gik, vender vi tilbage til.

Edita Drobiené er litauisk tolk, og hjælper TV 2 Lorry med at få håndværkerne i tale
Edita Drobiené er litauisk tolk, og hjælper TV 2 Lorry med at få håndværkerne i tale
Foto: TV 2 Lorry - Niels Knuth


Båndet samtale

Først spoler vi tiden tilbage til den 5. august, hvor beboeren Shirin Tholstrup taler med nogle af de danske håndværkere på byggepladsen. 

Håndværkerne arbejder for en anden entreprenør end de udenlandske, og er bekymrede over, det de ser på byggepladsen. Shirin Tholstrup har optaget samtalen, og afspiller den for TV 2 Lorry.

Sherin Tholstrup: Er de overhovedet uddannede?

Håndværker: Nej.

Sherin Tholstrup: Er de overhovedet i fagforening?

Håndværker: Det skal du heller ikke regne med. Du skal ikke regne med noget som helst. Det er nogen, de samler op herude på gaden. Det er sådan noget jo.

Shirin Tholstrup skriver en mail til kommunen for at advare om, hvad der sker på byggepladsen.
Shirin Tholstrup skriver en mail til kommunen for at advare om, hvad der sker på byggepladsen.
Foto: Niels Knuth/TV 2 Lorry

Skriver til kommunen

Samtalen og Shirin Tholstrups egne observationer gør, at hun skriver til kommunen.

- Folkene på pladsen rendte jo rundt i joggingbukser, de havde ikke sikkerhedssko på, og de havde ikke hjelm på. De havde ingenting. Så jeg skrev til kommunen for at indberette, hvad håndværkerne havde fortalt. Det skulle stoppes, fortæller Shirin Tholstrup.

Ejendommen Bülowsvej/Fuglevangsvej
Ejendommen Bülowsvej/Fuglevangsvej
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Kommunen beder om revisionsundersøgelse

Efter Shirin Tholstrups mail beder Frederiksberg Kommune revisionsfirmaet BDO undersøge, om der sker underbetaling eller andre uregelmæssigheder på byggepladsen. 

Undersøgelsen skal altså afdække, om der sker social dumping i forbindelse med den kommunale renovering. Undersøgelsen iværksættes 18. august. Revisionsfirmaet skal blandt andet gennemgå medarbejdernes løn og timesedler og se virksomhedernes skatteregistreringer 

Her er den rapport, revisionsselskabet BDO laver.
Her er den rapport, revisionsselskabet BDO laver.
Foto: Niels Knuth

Flere underleverandører

TIl selve byggesagen har kommunen hyret firmaet Combi Byg til at stå for hovedentreprisen. Combi Byg skal planlægge og gennemføre renoveringen både med egne medarbejdere og med underentreprenører. Projektet koster 10 millioner kroner i alt. 

Combi Byg sælger en del af opgaverne videre til Murerfirmaet Paulsen. Som i sin tur sælger en del af de opgaver de skal udføre videre til to under-underentreprenører: Lyn byg og SH - Group Super House.

- Det er ikke ualmindeligt, at et firma har en eller flere underentreprenører, siger Rasmus Kreutzmann fra 3 F.

Faglig sekretær, Rasmus Kreutzmann(th), fra 3F har behandlet sagen.
Faglig sekretær, Rasmus Kreutzmann(th), fra 3F har behandlet sagen.
Foto: Niels Knuth

Skal sikre, at der ikke sker dumping

I aftalen med Frederiksberg Kommune har hovedentreprenøren Combi Byg skrevet under på, at de tager ansvar for, at der ikke sker social dumping. 

Ifølge en såkaldt arbejdsklausul skal Combi Byg sikre, at de ansatte, også hos alle underleverandører og deres underleverandører, får løn og arbejdsvilkår svarende til en dansk overenskomst.

- Når man læser kontrakterne igennem, er der faktisk en masse klausuler om, at de ikke må underbetale, og at de i det hele taget skal sikre overenskomstmæssige vilkår. Problemet er bare, at de ikke overholder kontrakterne, siger Rasmus Kreutzmann fra 3F.

Rasmus Kreutzmann, 3F, kalder sagen et skoleeksempel på social dumping.
Rasmus Kreutzmann, 3F, kalder sagen et skoleeksempel på social dumping.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

TV 2 Lorry har fået om aktindsigt i revisionsrapporten, som bliver færdig den 22. september. 

Revisionsfirmaet vurderer, at de to underleverandører, SH Group Super House og Lyn byg, har underbetalt deres medarbejdere med op til 30 procent.  Der er også tvivl om, hvorvidt virksomhederne har sørget for, at Skat får de oplysninger, de skal.

- Det er et skoleeksempel på social dumping, og det er i dette tilfælde sket for skattekroner, siger Rasmus Kreutzmann fra 3F.

Hovedentreprenør: Skuffet over de andre

Hovedentreprenøren Combi Byg, som altså har det overordnede ansvar, for at alle virksomheder i projektet overholder reglerne, ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen. I stedet har de sendt følgende skriftlige svar fra direktør Jens Larsen: 

”Vores medarbejdere arbejder under overenskomst, og vi stiller også krav om, at underentreprenører på renoveringen af Bülowsvej/Fuglevangsvej, har overenskomst. Et krav vi også har stillet i vores kontrakter for at sikre ordnede løn og arbejdsvilkår på vores byggerier. Vi er ærgerlige over at erfare, at der ikke har været overenskomst hos en underentreprenør, og derfor er vi i en god dialog med 3F for at sikre, at underentreprenører på vores byggerier enten har eller indgår overenskomst. Det er afgørende for tilliden til vores samarbejdspartnere.”

Jens Larsen (i midten) fotograferet ved et jubilæum.
Jens Larsen (i midten) fotograferet ved et jubilæum.

Murerfirma: Ingen kommentar

Det er altså Murerfirmaet Paulsen, der har hyret de to underleverandører, der har underbetalt deres ansatte. I deres kontrakter står der ligeledes, at de skal sikre, at de underleverandører de bruger, overholder reglerne. 

Men da TV 2 Lorry ringer til virksomheden, bliver det en meget kort samtale:

- Vi er ikke interesserede i noget, lyder beskeden.

Murerfirmaet Paulsen afviser altså medvirke. 

Murerfirmaet Paulsen i Rødovre hyrede de to underentreprenører, der underbetalte deres håndværkere. Murerfirmaet Paulsen har samme ejer som Tømrerfirmaet Paulsen, og har begge adresse her i Hvidovre.
Murerfirmaet Paulsen i Rødovre hyrede de to underentreprenører, der underbetalte deres håndværkere. Murerfirmaet Paulsen har samme ejer som Tømrerfirmaet Paulsen, og har begge adresse her i Hvidovre.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

"Det er en fejl"

Virksomheden Lyn byg stod for nogle af de tidligste opgaver og blev færdig på byggepladsen i sommer. Ifølge revisionsrapporten blev de ansatte underbetalt, og der manglede dokumentation for, at de var oprettet hos skat. 

TV 2 Lorry ringer til en af virksomhedens partnere. Han forklarer, at den underbetaling rapporten viser, skyldes en fejl som efterfølgende er rettet. Ifølge ham har de ansatte, efter revisionsundersøgelsen er blevet lavet, fået efterbetaling, så lønkravene nu er overholdt. 

Han siger han vil komme til TV 2 Lorry og dokumentere forklaringen. Vi aftaler et tidspunkt næste dag. Men han dukker aldrig op. En time før aftalen sender han i stedet en SMS, hvor han aflyser.

En time før TV 2 Lorry skulle mødes med en af partnerne i Lyn Byg, modtog vi denne SMS.
En time før TV 2 Lorry skulle mødes med en af partnerne i Lyn Byg, modtog vi denne SMS.
Foto: TV 2 Lorry - Niels Knuth

Kommunen har kædeansvar

Uanset hvad alle de involverede virksomheder gør, så skal Frederiksberg Kommune selv sikre, at der ikke sker social dumping. Kommunen har nemlig kædeansvar. 

Det betyder at kommunen er ansvarlig for, at de håndværkere der udfører opgaven, får løn og arbejdsvilkår der svarer til den gældende overenskomst. 

Frederiksberg kommunes forvaltning har ikke ønsket at lade sig interviewe om sagen. Til gengæld har de sendt en skriftlig kommentar, hvor der blandt andet står:

"Da vi ved et besøg fik mistanke om, hvorvidt klausulerne blev overholdt, satte vi en undersøgelse i gang for at dokumentere forholdene. Det arbejde blev allerede igangsat i sommers og rapporten blev afleveret den 22. september. Og da rapporten kommer frem til, at dokumentationen omkring overholdelse af arbejdsklausulerne er mangelfuld hos nogle af underentreprenørerne, hvilket i sig selv er en overskridelse af kommunens krav, skred vi ind over for hovedentreprenøren, ligesom vi kontaktede Skat og holdt en betydelig del af enterprisesummen tilbage, for at være sikre på, at forholdene bliver bragt i orden."

Frederiksberg kommune har kædeansvar og skal derfor selv sikre, at der er styr på forholdene på deres byggeplads.
Frederiksberg kommune har kædeansvar og skal derfor selv sikre, at der er styr på forholdene på deres byggeplads.

3F: Kunne være tjekket på forhånd

3F undrer sig over, at kommunen ikke fra start krævede, at virksomhederne levede op til kontrakterne.

- Hvis man havde levet op til det, der stod i kontrakterne,  så havde man fanget de her ting på forhånd, siger Rasmus Kreutzmann.

Sker først noget, da 3F går ind i sagen

Shirin Tholstrup advarer altså allerede den 5. august Frederiksberg Kommune om, at der sker underbetaling. Da revisionsrapporten kommer den 22. september, er der beviser for social dumping. 

På trods af det, er det først da fagforeningen 3F går ind i sagen næsten en måned senere, at forholdene bliver bragt orden. 3F besøger nemlig byggepladsen midt i oktober. De mødes blandt andre med SH Group Super House, som på dette tidspunkt er den sidste virksomhed, der ikke har orden i forholdene. 

- Det eneste der virker, når en virksomhed ikke overholder reglerne, det er, at der er en konsekvens ved at overtræde reglerne, siger Rasmus Kreutzmann.

3F besøger byggepladsen midt i oktober.
3F besøger byggepladsen midt i oktober.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Ultimatum

Den 12. oktober giver 3F et ultimatum til SH Group Super House; Få styr på tingene eller der bliver konflikt. Tre timer senere tegner SH Group Super House overenskomst. Da TV 2 Lorry ringer til SH Group Super Houses ejer, Ilja Jegovora, bekræfter han, at det er 3F's besøg, der får tingene til at ske. På gebrokkent engelsk siger han:

- Jeg betaler mere....

Du betaler mere?

- Ja, for jeg har skrevet kontrakt med 3F.

SH Group Super Houses ejer bekræfter overfor TV 2 Lorry, at tingene først bliver bragt i orden, da 3 F går ind i sagen.
SH Group Super Houses ejer bekræfter overfor TV 2 Lorry, at tingene først bliver bragt i orden, da 3 F går ind i sagen.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Blev færdig før underbetalingen blev opdaget

Ifølge planen skulle renoveringen være færdig til december. En af underentreprenørerne, Lyn Byg, nåede altså at blive færdig, inden underbetalingen blev opdaget.

- Det er da under al kritik. Det er klart, at det giver en masse bøvl og besvær, og der vil komme et juridisk efterspil, hvis man går ind og siger: Kære venner, det kan ikke fortsætte, det kan ikke gå på den måde. Men det bør man jo gøre, for det er ikke i orden, at tiden bare går, siger 3F's Rasmus Kreutzmann.

En af de litauiske håndværkere på ved byggepladsens skur.
En af de litauiske håndværkere på ved byggepladsens skur.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry


Og hvordan gik det så, med at få håndværkerne i tale? Jo det lykkedes faktisk, at få lov til at stille et par spørgsmål til en af dem. Men næste dag ringede han og sagde, at han på grund af sin jobsituation ikke ønsker at medvirke. Men han bekræftede overfor os, at hans løn først blev sat op, efter at 3F gik ind i sagen. 

En af håndværkerne udtalte sig til TV 2 Lorry, men fortrød efterfølgende. Han sagde, at det var på grund af hans jobsituation.
En af håndværkerne udtalte sig til TV 2 Lorry, men fortrød efterfølgende. Han sagde, at det var på grund af hans jobsituation.

Forventer at kommunen har styr på det

Beboerne i ejendommen er forargede over, at kommunen har været bygherre på en byggeplads, hvor der beviseligt foregår underbetaling, og hvor der er tvivl om skatteindbetalingerne.

- Jeg forventer, at en offentlig instans - om nogen - har styr på, at alt er i orden, siger Shirin Tholstrup.

_

_Vis mere
25_seconds

De har ikke engang et kontor: Iværksættere redder indeklimaet med kanariefugl

MPPC_103_V1_2

Politiet vil ændre på farlig opførsel på cykelstierne

Vis mere