Nu må du ikke længere fodre dyrene i Frederiksberg Have og Søndermarken

Slots- og Kulturstyrelsen indfører et såkaldt fodringsforbud. Det skal skabe bedre og renere forhold for dyrelivet i de to parker.

Det der med at fodre ænderne i Frederiksberg Have, det kan du godt glemme alt om.

Fra og med i dag er det nemlig strengt forbudt at fodre dyrene i Frederiksbergs to store parker, Søndermarken og Frederiksberg Have.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at indføre det såkaldte fodringsforbud som led i en ny indsats, der skal sikre, at vandmiljøet i havernes søer og kanaler kan få et tiltrængt løft.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Hvis vi skal have held med indsatsen, er det nødvendigt, at havens gæster ikke fodrer fisk, fugle og andre dyr med brød, frø og madrester. For når man fodrer dyrene, så stiger mængden af kvælstof i vandmiljøet på grund af dyreekskrementer og overflod af næring i vandmiljøet, siger slotshavechef Niels Mellergaard fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Målet med indsatsen er at skabe bedre og renere levesteder for vandlevende insekter, frøer, salamandre og fisk.

Også fuglene bør få gavn af fodringsforbuddet, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i København, der støtter op om Slots- og Kulturstyrelsens indsats i haverne.

- Fodring er som udgangspunkt altid en større fornøjelse for os mennesker, end det er en nødvendighed for fuglene, for ofte klarer fuglene sig faktisk bedre uden vores hjælp.

- Derudover efterlader fodring i vand store mængder uønsket næring, og det kan medføre en kraftig forurening af lige netop det vand, som mange af fuglene lever i, udtaler Ingelise Aarøe Petersen, der er formand DOF København.

På sigt er det overordnede mål at give hele Frederiksberg Haves og Søndermarkens mangfoldighed af arter et løft og skabe en bedre balance mellem arterne.

Fodringsforbuddet træder i kraft fra onsdag den 14. januar og frem.

Gode grunde til at lade være med at fodre dyrene i haver og parker

  • Brød er gift for vandkvaliteten, og svaner, ænder og gæs lever af græs, snegle og vandplanter – ikke brød.  
  • Der er rigelig føde i haverne, så fuglene kan sagtens klare sig i de kolde vintermåneder.
  • Der er masser af føde til fisk i kanaler og søer.
  • Fodringspladser og store fugleflokke gør det nemt for sygdomme at sprede sig.
  • Brød, frø og madrester giver rotter fri adgang til føde.

 

Kilde: Slots- og Naturstyrelsen


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik