Slut med gratis parkering på Frederiksberg: ”Det glade vanvid”, tordner opposition

Frederiksbergs snævre, røde flertal vedtager en markant stramning af p-reglerne i enklaven og afskaffer gratisparkering for at undgå, at københavnere og andre udefrakommende optager pladserne.

Det skal være slut med "Frederiksberg-finten".

Et flertal på rådhuset har i den forgangne uge vedtaget at omkalfatre kommunens parkeringsregler ved blandt andet at skrue op for priserne og afskaffe ordningen med gratis parkering de første to timer.

De nye regler, som allerede træder i kraft 1. oktober, indføres for især at få bugt med en efterhånden velkendt problematik i enklaven:

At københavnske bilister, trængte på parkeringspladser som de er, parkerer på Frederiksberg og drager fordel af kommunens mere lempelige regler og takster.

Og på Frederiksberg er det røde flertal trætte af at skulle agere parkeringsplads for københavnerne.

- Vi oplever et stigende pres på parkering i vores by – særligt fra folk, der kommer udefra. Omegnskommunen har nedlagt parkeringspladser flere steder tæt på grænsen til os, og det medfører, at københavnere bruger Frederiksberg som parkeringsplads i stor stil, sagde borgmester Michael Vindfeldt (S) tidligere på sommeren, da flertallets aftale blev præsenteret.

- Dem, der bare vil bruge vores by som parkeringsplads, må køre hjem igen, lød det videre.

TV 2 Kosmopol har uden held rettet henvendelse til borgmesteren efter, at aftalen blev endeligt vedtaget. 1. viceborgmester Lone Loklindt (RV) har heller ikke været til at træffe.

quote Det er det glade vanvid og helt uforståeligt

Jan E. Jørgensen (V)

Flere bruger Frederiksberg som parkeringsplads

Flertallet bag aftalen har tidligere henvist til en såkaldt parkeringsanalyse, kommunen fik foretaget sidste år, der påpeger flere forhold, som ifølge borgmesteren kræver handling.

Blandt andet konkluderes det, at bilbestanden på Frederiksberg er steget markant det seneste årti, og at der ditto er sket en stigning af parkanter ”uden ærinde”, altså bilister, der ikke er bosiddende på Frederiksberg, der kører ind i bydelen for at parkere - en problematik, der særligt rammer randzonerne op til Københavns Kommune.

Samme rapport påpeger desuden, at beboere på især det østlige Frederiksberg har fået ”markant sværere ved at finde en parkeringsplads især om aftenen”, og at Københavns Kommunes stadig mere restriktive politik på parkeringsområdet sender flere parkanter ind på Frederiksberg.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Her er de nye parkeringstiltag

 • Der indføres betaling for de første to timer. Tidligere har dette været gratis.

 • Timepriserne justeres. Det betyder, at det bliver dyrere at købe timebilletter. En dagsbillet stiger fra 95 til 110 kroner, mens en ugebillet går fra 475 kroner til 550 kroner.

 • Elbiler, der ikke har beboerlicens, skal betale på linje med andre biler. Tidligere har det været gratis for alle elbiler at parkere på Frederiksberg.

 • Frederiksbergborgerne med elbiler kan erhverve sig beboerlicens til 50 kroner om året, mens plugin-hybridbiler omfattes af betalingsparkering på samme vilkår som øvrige.

 • Beboerlicensen miljødifferentieres yderligere. Prisen for den laveste miljøklasse (A+ til A+++) sættes til 250 kroner om året, mens priserne for de efterfølgende kategorier fastsættes til 500 (miljøklasse A-B) henholdsvis 750 kroner om året (miljøklasse C-G). Tidligere var prisen 175 kroner (A+ til A+++)  og 315 kroner (miljøklasse A-G).

 • By- og delebilers licens sættes ned fra 175 kroner om året til 160 kroner om året.

 • Der indføres en begrænsning på antal parkeringslicenser per person, så man højest kan få to licenser til to biler. Endvidere indføres forhøjet licens for bil nummer to, som fastsættes til to gange normalprisen for den tilsvarende miljøklasse.

 • Der indføres krav om beboerlicens og betalingsparkering for motorcykler efter samme regler som øvrige kategorier. I indkøringsfasen de første tre måneder udstedes der ved førstegangsforseelser en advarsel.

 • Der indføres lokaltidsbegrænsning i de kommunalt drevne parkeringskældre på syv dage/168 timer.

Kilde: Frederiksberg Kommune

Med flertallets beslutning om at ændre parkeringsreglerne ændres der på syv parametre. Mest iøjnefaldende skrues der op for priserne på time-, dags- og ugebilletter, mens langt størstedelen af de forskellige parkeringslicenser bliver dyrere.

Og så afskaffes gratis parkering de første to timer, dog ikke ved kommunens handelsgader, hvor der enten indføres gratis halv- eller heltimesparkering.

Alt sammen skal ifølge den røde afdeling af kommunalbestyrelsen nedbringe antallet af ”biler uden ærinde”, altså bilister fra omegnskommunerne – særligt København.

Det glade vanvid, siger opposition

Bag beslutningen står Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, der akkurat kan mønstre et spinkelt flertal med 15 af de 29 pladser i Kommunalbestyrelsen.

Som modpol til det røde flertal står Konservative og Venstre. Her kalder Jan E. Jørgensen (V), der er formand for Miljø- og Trafikudvalget, den nye parkeringsordning for ”det glade vanvid”.

- Flere ting er galt med det her. For det første har Frederiksberg en ambition om at være Danmarks elbilby nummer et, og med ændringen gør man det mindre attraktivt at skifte til en elbil. For det andet går det ud over kultur- og erhvervslivet, når man afskaffer to-timersreglen. Det er det glade vanvid og helt uforståeligt, siger Jan E. Jørgensen (V) til TV 2 Kosmopol.

Førstnævnte kritik sker med henvisning til en ændring, der sidestiller elbiler uden beboerlicens med almindelige biler. Hidtil har alle elbiler kunnet parkere gratis.

De Konservatives ordfører på området, Carina Høedt, mener, at man i stedet for en bred udrulning i stedet skulle have sat fokus på de områder af bydelen, der er særligt hårdt ramt.

- Vi ser hellere, at man etablerer p-zoner og så laver tiltag de specifikke steder, hvor vi ved, at der er et problem i stedet for at rulle det bredt ud på alle borgere. Jeg tror ikke på, at de her tiltag kommer til at mindske udefrakommende bilister, der kører ind til Frederiksberg, siger Carina Høedt (K).

Begge påpeger og understreger flere gange, at de øgede indtægter fra prisstigningerne på parkering – der anslås til at være et sted mellem 15 og 25 millioner kroner årligt – ikke havner i kommunekassen på Frederiksberg og dermed ikke kan bruges på eksempelvis velfærd eller klimatiltag.

Dette skyldes, at Frederiksberg i forvejen rammer loftet for, hvor meget en kommune må tjene på parkering. I stedet fratrækkes den ekstra indtjening i kommunens bloktilskud og tilfalder derfor i sidste ende staten.

- Jeg ser intet formål i at kradse flere af borgernes penge ind, som vi alligevel ikke kan beholde, siger Carina Høedt.

En årelang problematik

Det er langt fra første gang, politikerne på Frederiksberg forsøger at bortskræmme københavnske bilister fra at parkere i kommunen.

Tilbage i 2019 vedtog en dengang Konservativt-ledet kommunalbestyrelse, at man fremover skulle bruge en parkeringsapp. Det skete for at forhindre, at københavnske bilister udnyttede de to timers gratis parkering ved at justere på en fysiske p-skive i forruden hver anden time for på den måde at parkere gratis i timevis.

- Vi oplever, at mange, der ikke bor på Frederiksberg, kommer til Frederiksberg og udnytter vores lempelige regler, sagde den daværende borgmester Simon Aggesen (K) dengang til TV 2 Kosmopol.

Med det røde flertals nye parkeringsstramning elimineres gratis parkering de første to timer, og i stedet skal bilister betale fem kroner for den første time og 10 kroner for den anden. Herefter stiger prisen gradvist med fem kroner time for time.

I nabokommunen København er priserne på parkering justeret efter tidspunkt og område. I den ”billigste” zone koster parkering 12 kroner i timen i dag- og aftentimerne, mens prisen i den ”dyre” zone er 41 kroner i timen i dagtimerne og 16 kroner i aftentimerne.

Her er de nye priser på parkering i Frederiksberg Kommune

Fra 1. oktober gælder følgende priser:

Dagsbillet: 110 kroner

Ugebillet: 550 kroner

1. time: 5 kroner

2. time: 10 kroner

3. time: 15 kroner

4. time: 20 kroner

5. time: 25 kroner

6. time: 25 kroner

7. time: 25 kroner

Beboerlicens el-biler: 50 kroner per år

Beboerlicens A+ - A+++: 250 kroner per år

Beboerlicens A-B: 500 kroner per år

Beboerlicens C-G: 750 kroner per år

Bil nr. 2 (energiklasse A+ - A++ / A-B / C-G):  500/1.000/1.500 kroner per år

MC beboerlicens: 250 kroner per år

Erhvervslicens: 1.500 kroner per år

Beboer med lånt/lejet bil: 110 per uge

Beboer med firmabil: 600 kroner per måned

By- og Delebil licens: 160 kroner per år

Pendlerlicens: 600 kroner per måned

Pendlerlicens erhverv: 600 kroner

Pendlerlicens: 50 kroner per dag

Fleksibel beboerlicens (energiklasse A+ - A++ / A-B / C-G):  40/100/150 kroner per måned

Kilde: Frederiksberg Kommune


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik