Bekymret Vinge-borger: "Vi bliver nødt til at tro på fremtiden"

Vinge-borgere er bekymrede for at miste penge på deres investeringer. Men nu er der håb forude, siger borgmester.

For tre år siden købte John Nolsøe og hans hustru en grund i Vinge.

Lige nu er det svært at se, at der til februar skal stå et indflytningsklart hus på grunden i det nye Deltakvarter, men det er den mindste bekymring for den kommende Vinge-borger.

quote Vi føler, at det er en ubehagelig situation, vi er sat i. Dels fordi at tingene tager længere tid, og dels fordi vi løber en risiko ved at bygge herude.

John Nolsøe

Da parret købte grunden, var visionerne for den nye bydel i Frederikssund nemlig, at der i 2035 gerne skulle være både en s-togsstation, 4.000 nye arbejdspladser og 20.000 nye borgere i byen.

Det kan være svært at forestille sig nu, for i december sidste år faldt projektet fra hinanden. Det har gjort John Nolsøe bekymret.

- Vi føler, at det er en ubehagelig situation, vi er sat i. Dels fordi tingene tager længere tid, og dels fordi vi løber en risiko ved at bygge herude.

Da projektet i december brød sammen, undersøgte John Nolsøe og hans hustru da også mulighederne for helt at komme ud af deres køb, selvom de ikke havde lyst.

- Vi ønskede ikke at komme ud af købet, fordi vi selv har tegnet huset og kæmpet for det, men alligevel ville vi gerne vide, hvor vi stod. På grund af alle de ting, vi allerede havde kastet os ud i med udvikling, arkitekthjælp, jordvarme og så videre, ville det have været et betydeligt tab for os.

Billedet viser Deltakvarteret, hvor John Nolsøe og hans hustru er i gang med at bygge hus. Foto: TV 2 Lorry

Professor: Det bliver svært for Vinge-borgerne

Bent Greve, som er professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, forstår udmærket godt John Nolsøes bekymringer.

Han mener, at der kan gå lang tid, før borgerne får det at se, de havde regnet med. Og det kan ifølge professoren have konsekvenser.

quote Borgerne bliver nødt til at blive boende, og de kan få svært ved at sælge deres ejendomme igen. 

Bent Greve, professor.

- Borgerne bliver nødt til at blive boende, og de kan få svært ved at sælge deres ejendomme igen. For mig at se har de ikke krav på kompensation. De har købt en grund af kommunen, og der kan man ikke komme med krav ved siden af, siger han.

Der er dog især én ting, John Nolsøe håber på at se i den nærmeste fremtid: S-togsstationen.

Han har nemlig allerede planer om at skulle sidde med en kop kaffe på sin kommende tagterrasse og nyde synet af s-togstationen, hvor venner og familie gerne skulle komme fra.

Derudover mener han, at stationen har en enorm betydning for byen.

- Hvis det viser sig, at stationen ikke kommer, så tror vi heller ikke på, at byen vil udvikle sig, som vi havde forventet, lyder det fra John Nolsøe.

Torsdag har kommunen inviteret til åbent borgermøde, hvor håbet er at give projektet en frisk start. Foto: TV 2 Lorry

Der er stadig håb

Selvom det har været en hård start for projektet i Vinge, tror John Nolsøe og hans kone stadig på tanken om en by i udvikling, og de glæder sig til at flytte ind i de grønne omgivelser.

- Idéen og visionen er for stor og god til, at det ikke skal realiseres. Det kommer nok bare til at tage lidt længere tid. Vi bliver nødt til at have tålmodigheden med os, siger den kommende Vinge-borger.

Borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen, mener, at der er håb forude for Vinge-projektet.
Borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen, mener, at der er håb forude for Vinge-projektet.
Foto: TV 2 Kosmopol

Netop den tanke er borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen, enig i.

- Det bliver en anden og lidt langsommere fremtid, men jeg tror egentlig, at fremtiden for Vinge er lys og venlig. Der er en masse interesse for Vinge, så det er kun et spørgsmål om tid.

Ifølge borgmesteren er der allerede nu fem-seks investorer, som er interesserede i Vinge-projektet, og han stiller ikke spørgsmålstegn ved, om s-togsstationen kommer til Vinge.

- Jeg tror, der er en s-togsstation i 2020. Den skal nok komme, siger borgmesteren.

Han håber desuden at kunne gøre borgerne lidt klogere på, hvorfor projektet blev afbrudt, når der i morgen afholdes det første af en række borgermøder om Vinge, som ifølge Byrådet skal være med til at styrke dialogen mellem borgere og politikere.

Tilbage på grunden i Vinge må John Nolsøe fantasere lidt endnu om kaffe på tagterrassen med udsyn til s-togsstationen. Men det er med et håb om Vinge i udvikling.

- Vi må have ja-hatten på igen og gå i arbejdstøjet og kæmpe for, at det bliver en realitet.

TIDSLINJE OVER VINGE-SKANDALEN

26. maj 2015
Det første spadestik til Vinges første boligområde: Deltakvarteret
 
August 2016
Byggeriet af de første rækkehus-boliger i Deltakvarteret begynder.
 
14. december 2016
Lokalplan for Vinge Centrum vedtages.
 
26. april 2017
Byrådet afsætter under et lukket punkt på dagsordenen 16 mio. kroner over otte år til arbejdet med Vinge Centrum.
 
23. juni 2017
Frederikssund Kommune, Frederikssund Forsyning, Domea samt Banedanmark indgår aftale med A.P. Pensions Ejendomsselskab og MT Højgaard om etablering af Vinge Centrum. Det viser sig senere, at aftalen ikke er betinget og skal forhandles endelig på plads inden 30. august 2017.
 
30. august 2017
Fristen for en endelig aftale udløber uden, at der er underskrevet kontrakt. Fristen forlænges til 10. november.
 
11. september 2017
Første spadestik til Vinge Centrum bliver taget.
 
10. november 2017
Den nye frist for en endelig aftale med AP Pensions ejendomsselskab og MT Højgaard udløber.
 
21. november 2017
Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen  (V) genvælges ved kommunalvalget.
 
8. december 2017
På et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde orienteres der om en række bekymringer om de forpligtelser, Frederikssund Kommune har påtaget sig i forbindelse med projektet.
 
13. december 2017
Kommunen erkender over for DR, at 163 millioner kroner, som har budgetteret med i indtægter fra salg af byggeretter i Vinge Centrum, ikke kommer i 2017. Byrådet holder samme aften et ekstraordinært møde.
 
14. december 2017
DR P4 København offentliggør et lækket, fortroligt dokument, der viser, at der er frygt for, at aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard er i strid med forvaltnings- og kommunalretslige regler og indeholder ulovlig statsstøtte.

Af dokumentet fremgår det også, at kommunen er i tvivl om sine økonomiske forpligtelser, da man mangler en række sagsakter fra det forberedende arbejde med aftalen. Borgmester John Schmidt Andersen afviser at kende til dokumentets indhold, selvom det har været bilag til to møder, han har deltaget i.
 
20. december 2017
Byrådet vedtager en endelig spareplan på lige knap 100 millioner kroner. Pengene skal findes ved, at sælge ejendomme, skære ned i udgifterne til vedligeholdelse, asfaltpulje og rengøring samt droppe opsparing til tjenestemandspensioner. Desuden droppes en række puljer næste år såsom idræts- og spejderfacilitetspuljen. En længe planlagt cykelsti ved Kulhuse bliver desuden sat på standby.
 
22. december 2017
Frederikssund Kommune indstiller byudviklingsprojektet Vinge, efter at en endelig aftale mellem kommunen, AP Ejendomme og MT Højgaard bryder endegyldigt sammen. Opgaven med at opføre centrum af Vinge skal udbydes på ny.
 
30. december 2017
Frederikssund Kommune vil have en undersøgelse af, hvad der er gået galt i processen med Vinge Centrum. Undersøgelsen skal blandt andet give svar på, hvorvidt konsulentfirmaet Bendix Consult og advokatfirmaet Horten har varetaget kommunens interesser bedst muligt.
 
4. januar 2018
Vinges foreløbig 23 medlemmer af grundejerforeningen og de fire hovedinvestorer afholder borgermøde, hvor borgmester John Schmidt Andersen deltager. Omdrejningspunktet for mødet er stationsbyggeriet i den nye by. Grundejerne mener, at de har købt ejendomme, som er solgt på forudsætning om en station, mens investorerne frygter, at der ikke vil komme flere borgere til Vinge, hvis stationsbyggeriet droppes.
 
28. januar 2018
Advokatfirmaet Horten, der rådgav Frederikssund Kommune om aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard, en aftale der siden kulsejlede, tilbyder at tilbagebetale 8,75 millioner kroner af deres honorar. Advokatfirmaet fik i alt 28,8 millioner kroner for rådgivning af kommunen.
 
30. januar 2018
Planerne om en s-togstation i Vinge-bydelen falder til jorden, da der langt fra er det påkrævede antal indbyggere samt arbejdspladser i området. I stedet er det nu håbet, at stationen kan realiseres i 2019.
14. marts 2018
Borgerne i Vinge skriver et åbent brev til Frederikssund Kommune. De frygter, at de aldrig får den by, de blev lovet. Samtidig understreger de, at mange har at deres opsparing og liv på spil. En forsker understreger dog, at borgergruppen juridisk står svagt over for kommunen, da de har indgået en bindene aftale.
 
16. marts 2018
Kommunaldirektør i Frederikssund Kommune Ole Jacobsen erkender, at kommunen brød loven ved at fortsætte arbejdet med Bendix Consult i knap to år efter kontraktudløbet i slutningen af 2015. I stedet skulle opgaven have været sendt i udbud ved kontraktudløbet. Offentliggørelsen skete på baggrund af en række fortrolige oplysninger, som blev lækket til DR. I den forbindelse blev Enhedslistens byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild er blevet afhørt i sagen. Han nægter at have lækket oplysningerne til DR.
 
18. marts 2018
Frederiksborg Amts Avis skriver, at direktøren for Bendix Consult selv per mail gjorde Frederikssund Kommune opmærksom på, at kontrakten ville udløbe. Samarbejdet fortsatte herefter knap to år og endte med at indbringe Bendix Consult næsten 8,5 millioner kroner for i alt fire års arbejde.
 
22. marts 2018
En intern redegørelse fastslår, at forvaltningen ikke satte sig ind i udkastet til de indgående aftaler, inden de blev underskrevet, og derfor ikke har levet op til sine forpligtelser. Kommunaldirektør Ole Jacobsen påtager sig det formelle ansvar. Byrådet beslutter, at man ikke vil iværksætte en ekstern redegørelse. Enhedslistens medlem stemmer imod beslutningen.
 
25. april 2018
Byrådet i Frederikssund Kommune godkender en ny plan for bydelen Vinge, som skal få projektet tilbage på rette spor. Det indføres, at der hver måned skal afholdes temamøder om Vinge, så hele byrådet holdes opdateret og bliver inddraget i processen. Enhedslistens medlem stemmer imod.
 
2. september 2018
Frederikssund kommune modtager 700.000 kroner i kompensation for dårlig rådgivning om Vinge Centrum. Konsulentfirmaet, der udbetaler kompensationen, hedder Bendix Consult og har flere kulsejlede projekter i porteføljen.
De 700.000 kroner udgør mindre end en tiendedel af den sum konsulentfirmaet har modtaget fra kommunen. 200.000 kroner af kompensationen skal tilmed dække advokatudgifter.
 
6. september 2018
Frederikssund Kommune indbyder til en række borgermøder om Vinge-sagen. Det første finder sted den 6. september, hvor politikerne vil fortælle om planerne for at få projektet tilbage på benene. Samtidig vil de udlægge, hvad der gik galt.
 
Kilder: DR P4 København, TV 2 Lorry og Frederikssund Kommune

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik