Frederikssund fortsætter genrejsning af kuldsejlet by-projekt

Nu kan investorer og bygherrer byde på byggefelter omkring Vinge station

Frederikssund Kommune gør nu klar til endnu en etape i genrejsningen af det kuldsejlede by- og byggeprojekt, Vinge.

Frederikssund satsede fra start stort på det ambitiøse projekt, men aftalerne med samarbejdspartnerne holdt ikke, og pludselig fordampede store dele af planerne - bydelen, der skulle have 20.000 indbyggere, forsvandt i et tåget spil om manglende invsteringer og aftaler.

Men Vinge rører på sig endnu. For siden er aftalerne om et stationsbyggeri kommet på plads, og bydelen har fået nogle boliger, selv om der er meget langt til det projekt, der i sin tid lå på tegnebordet.

Nu oplyser Frederikssund kommune, at den gør klar til at udbyde nogle af de ledige byggefelter til interessede investorer - og hvis de eller slår til - så kommer Vinge et skridt eller to videre.

Ifølge rammerne for det kommende udbud skal en køber forpligte sig til at købe minimum 22.000 byggeretsmeter svarende til ca. 220 nye boliger i Vinge.  Og så skal en fremtidig køber i samarbejde med Frederikssund Kommune – revidere helhedsplanen fra 2013 for stationsområdet, så den afspejler blandt andet den igangværende projektering af stationen og adgangvejene dertil.

Et næsten enigt byråd i Frederikssund har besluttet at drive Vingeplanerne videre.  På Frederikssunds Kommunes hjemmesider siger borgmester John Schmidt Andersen:

- Det betyder meget, at vi politisk står sammen om at skabe ny fremdrift i Vingeprojektet. Vi ved, at stationen er på vej og at staten vil bygge et nyt fællesmagasin i Vinge til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet for omkring 300 mio. kr. Med beslutningen om at udbyde arealer til salg er der nu lagt en plan for de kommende års udvikling i Vinge, og Byrådet har sendt et klart signal om, at vi vil Vinge. Vi kan se vejen videre frem, og den tager vi ét skridt ad gangen, uden at vi dermed har givet køb på vores ambitioner om en ny by, der bygger på værdier som nærhed, natur og bæredygtighed.

Han tilføjer, at planerne fortsætter i forhold til den plan, der blev afstukket af Henning Larsen arkitekterne i 2013. Der bliver dog tale om mindre ændringer, og de skal behandles i byrådet, inden de kan iværksættes.

Men først skal der altså sælges grunde, og også her skal eventuelle købstilbud godkendes af byrådet.

 

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik