Næste stop: En mark. Perron på kontroversiel station tager form

Arbejdet med at anlægge togstationen ved byprojektet Vinge betyder, at togtrafikken mellem Ølstykke og Frederikssund er indstillet.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Efter flere års tovtrækkeri er byprojektet Vinge i Frederikssund Kommune ved at få sin egen togstation, der kan betjene det lille nybyggeri, hvor der kun bor omkring 100 mennesker.

Arbejdet med at anlægge stationen mellem Frederikssund og Ølstykke er nu nået så langt, at entreprenørerne Banedanmark og Aarsleff Rail er i færd med at etablere 280 meter lange perroner på stationen.

Det skriver Frederikssund Kommune på sin hjemmeside.

På grund af arbejdet har S-togtrafikken mellem Ølstykke og Frederikssund været indstillet siden den 18. oktober og frem til den 11. november.

Byggeriet af Vinge Station har været undervejs siden slutningen af august.

- Det betyder rigtig meget for hele projektet og for dem, der har bosat sig herude, udtalte borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), til TV 2 Lorry dengang.

 
 
Foto: Halsnæs Kommune

I foråret skal der blandt andet opføres elevatortårne, gangbro og trapper, så man kan bevæge sig fra den ene perron til den anden. Samtidig med det er kommunen i gang med at bygge veje til og parkeringspladser ved stationen.

Efter planen skal Vinge Station være færdig, så det bliver muligt for passagerer på S-togslinjerne C og H at stige af og på ved Vinge fra sommeren 2020.

Byprojektet Vinge - kort fortalt

Vinge-projektet er Danmarks største byudviklingsprojekt, og det går ud på, at man vil anlægge en helt ny by med 20.000 borgere.

 

Ambitionen var, at de første dele af byen skulle have været plads allerede i 2018, men i november 2017 kollapsede projektet af.

 

I slutningen af sidste år blev det kuldsejlede projekt genoptaget, efter Frederikssund Kommune lappede et underskud i projektet på over 100 millioner kroner.

 

Indtil videre huser Vinge kun omkring 100 mennesker.

Status på det meget omdiskuterede byprojekt Vinge i Frederikssund.

Station fik turbulent fødsel

Vinge Station har længe været genstand for en del virak. Byggeriet af en S-togsstation har nemlig været en essentiel forudsætning for tilblivelsen af den helt nye by.

Men fordi Vinge som ny by banket op fra grunden ikke har haft nok indbyggere, har stationen med plads i hjertet af byprojektet ikke levet op til de fastsatte kriterier for nye stationer.

Men efter et flertal i Folketinget uden om den daværende VLAK-regering afsatte de fornødne penge, og Frederikssund Kommune selv spyttede i kassen, blev opførelsen af stationen vedtaget.

- Vi kan konstatere, at projektet er så fremskredent, at det simpelthen vil blive for dyrt at sætte det på standby, lød det fra transportminister Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet ved byggeriets start.

 
 
Foto: Halsnæs Kommune

Kæmpeprojekt står i stampe som spøgelsesby

Vinge-projektet er Danmarks største byudviklingsprojekt, og det går ud på, at man vil anlægge en helt ny by med 20.000 borgere.

Ambitionen var, at de første dele af byen skulle have været plads allerede i 2018, men i november 2017 kollapsede projektet og efterlod et gabende hul på over 100 millioner i kommunens budget.

Det hul blev siden lappet af kommunekassen, og byudviklingen af det kuldsejlede projekt kunne genoptages i slutningen af sidste år.

Indtil videre huser Vinge kun omkring 100 mennesker.

Tidslinje over Vinge-skandalen

26. maj 2015
Det første spadestik til Vinges første boligområde: Deltakvarteret
 
August 2016
Byggeriet af de første rækkehus-boliger i Deltakvarteret begynder.
 
14. december 2016
Lokalplan for Vinge Centrum vedtages.
 
26. april 2017
Byrådet afsætter under et lukket punkt på dagsordenen 16 mio. kroner over otte år til arbejdet med Vinge Centrum.
 
23. juni 2017
Frederikssund Kommune, Frederikssund Forsyning, Domea samt Banedanmark indgår aftale med A.P. Pensions Ejendomsselskab og MT Højgaard om etablering af Vinge Centrum. Det viser sig senere, at aftalen ikke er betinget og skal forhandles endelig på plads inden 30. august 2017.
 
30. august 2017
Fristen for en endelig aftale udløber uden, at der er underskrevet kontrakt. Fristen forlænges til 10. november.
 
11. september 2017
Første spadestik til Vinge Centrum bliver taget.
 
10. november 2017
Den nye frist for en endelig aftale med AP Pensions ejendomsselskab og MT Højgaard udløber.
 
21. november 2017
Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen  (V) genvælges ved kommunalvalget.
 
8. december 2017
På et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde orienteres der om en række bekymringer om de forpligtelser, Frederikssund Kommune har påtaget sig i forbindelse med projektet.
 
13. december 2017
Kommunen erkender over for DR, at 163 millioner kroner, som har budgetteret med i indtægter fra salg af byggeretter i Vinge Centrum, ikke kommer i 2017. Byrådet holder samme aften et ekstraordinært møde.
 
14. december 2017
DR P4 København offentliggør et lækket, fortroligt dokument, der viser, at der er frygt for, at aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard er i strid med forvaltnings- og kommunalretslige regler og indeholder ulovlig statsstøtte.
 
Af dokumentet fremgår det også, at kommunen er i tvivl om sine økonomiske forpligtelser, da man mangler en række sagsakter fra det forberedende arbejde med aftalen. Borgmester John Schmidt Andersen afviser at kende til dokumentets indhold, selvom det har været bilag til to møder, han har deltaget i.
 
20. december 2017
Byrådet vedtager en endelig spareplan på lige knap 100 millioner kroner. Pengene skal findes ved, at sælge ejendomme, skære ned i udgifterne til vedligeholdelse, asfaltpulje og rengøring samt droppe opsparing til tjenestemandspensioner. Desuden droppes en række puljer næste år såsom idræts- og spejderfacilitetspuljen. En længe planlagt cykelsti ved Kulhuse bliver desuden sat på standby.
 
22. december 2017
Frederikssund Kommune indstiller byudviklingsprojektet Vinge, efter at en endelig aftale mellem kommunen, AP Ejendomme og MT Højgaard bryder endegyldigt sammen. Opgaven med at opføre centrum af Vinge skal udbydes på ny.
 
30. december 2017
Frederikssund Kommune vil have en undersøgelse af, hvad der er gået galt i processen med Vinge Centrum. Undersøgelsen skal blandt andet give svar på, hvorvidt konsulentfirmaet Bendix Consult og advokatfirmaet Horten har varetaget kommunens interesser bedst muligt.
 
4. januar 2018
Vinges foreløbig 23 medlemmer af grundejerforeningen og de fire hovedinvestorer afholder borgermøde, hvor borgmester John Schmidt Andersen deltager. Omdrejningspunktet for mødet er stationsbyggeriet i den nye by. Grundejerne mener, at de har købt ejendomme, som er solgt på forudsætning om en station, mens investorerne frygter, at der ikke vil komme flere borgere til Vinge, hvis stationsbyggeriet droppes.
 
28. januar 2018
Advokatfirmaet Horten, der rådgav Frederikssund Kommune om aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard, en aftale der siden kulsejlede, tilbyder at tilbagebetale 8,75 millioner kroner af deres honorar. Advokatfirmaet fik i alt 28,8 millioner kroner for rådgivning af kommunen.
 
30. januar 2018
Planerne om en s-togstation i Vinge-bydelen falder til jorden, da der langt fra er det påkrævede antal indbyggere samt arbejdspladser i området. I stedet er det nu håbet, at stationen kan realiseres i 2019.


14. marts 2018
Borgerne i Vinge skriver et åbent brev til Frederikssund Kommune. De frygter, at de aldrig får den by, de blev lovet. Samtidig understreger de, at mange har at deres opsparing og liv på spil. En forsker understreger dog, at borgergruppen juridisk står svagt over for kommunen, da de har indgået en bindene aftale.
 
16. marts 2018
Kommunaldirektør i Frederikssund Kommune Ole Jacobsen erkender, at kommunen brød loven ved at fortsætte arbejdet med Bendix Consult i knap to år efter kontraktudløbet i slutningen af 2015. I stedet skulle opgaven have været sendt i udbud ved kontraktudløbet. Offentliggørelsen skete på baggrund af en række fortrolige oplysninger, som blev lækket til DR. I den forbindelse blev Enhedslistens byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild er blevet afhørt i sagen. Han nægter at have lækket oplysningerne til DR.
 
18. marts 2018
Frederiksborg Amts Avis skriver, at direktøren for Bendix Consult selv per mail gjorde Frederikssund Kommune opmærksom på, at kontrakten ville udløbe. Samarbejdet fortsatte herefter knap to år og endte med at indbringe Bendix Consult næsten 8,5 millioner kroner for i alt fire års arbejde.
 
22. marts 2018
En intern redegørelse fastslår, at forvaltningen ikke satte sig ind i udkastet til de indgående aftaler, inden de blev underskrevet, og derfor ikke har levet op til sine forpligtelser. Kommunaldirektør Ole Jacobsen påtager sig det formelle ansvar. Byrådet beslutter, at man ikke vil iværksætte en ekstern redegørelse. Enhedslistens medlem stemmer imod beslutningen.
 
25. april 2018
Byrådet i Frederikssund Kommune godkender en ny plan for bydelen Vinge, som skal få projektet tilbage på rette spor. Det indføres, at der hver måned skal afholdes temamøder om Vinge, så hele byrådet holdes opdateret og bliver inddraget i processen. Enhedslistens medlem stemmer imod.
 
2. september 2018
Frederikssund kommune modtager 700.000 kroner i kompensation for dårlig rådgivning om Vinge Centrum. Konsulentfirmaet, der udbetaler kompensationen, hedder Bendix Consult og har flere kulsejlede projekter i porteføljen.
De 700.000 kroner udgør mindre end en tiendedel af den sum konsulentfirmaet har modtaget fra kommunen. 200.000 kroner af kompensationen skal tilmed dække advokatudgifter.
 
6. september 2018
Frederikssund Kommune indbyder til en række borgermøder om Vinge-sagen. Det første finder sted den 6. september, hvor politikerne vil fortælle om planerne for at få projektet tilbage på benene. Samtidig vil de udlægge, hvad der gik galt.


2. september 2018
Den 15. maj 2019 udbød Frederikssund Kommune køb af minimum 22.000 byggeretsmeter i byen Vinge med forpligtelse til - sammen med kommunen - at udarbejde en arealudviklingsplan for det stationsnære område i Vinge.
Ved budfristens udløb den 2. september, var der ikke indkommet nogle bud fra interesserede.


På et ekstraordinært byrådsmøde dagen efter fortalte politikerne, at de fortsat tror på byggeri i spøgelsesbyen. Ved at sende nogle andre byggeretsmeter i udbud forsøger man at lokke investorer på vippen til at satse på Vinge. 

 

25. september 2019

Frederikssund Byråd har besluttet en række initiativer, der skal sikre fremdrift i Vinge -blandt andet blandede boliger. Læs alle initiativerne her.

 


Kilder: DR P4 København, TV 2 Lorry og Frederikssund Kommune

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_Nyheder

Søholmskolen

Flere detaljer fremme fra sigtelsen mod 27-årig i sag om voldtægt på folkeskole

Frida Dora Selma Interview senere mødetider artikel

Skoler tilpasser mødetider til elevers søvnbehov: "Før var alle trætte"

Knivstik i Roskilde

Politi efterlyser to mulige vidner til knivoverfald i Roskilde

Vis mere
Web-version.00_00_11_44.Still001

Alternativ til fodboldholdet: 14-årige Alvin vil starte madfællesskab for teenagere

Minds of 99

The Minds of 99 annoncerer ekstrakoncert i Parken

Vis mere