Oversigt

Seneste nyt

Særtilskud til udkantsgymnasier bortfalder til nytår

Elevråd på gymnasier i udkantsområder advarer mod forringelser af uddannelserne, hvis særtilskud forsvinder.

Derfor har en række elevrådsforpersoner sendt et åbent brev til regeringen, hvor de kræver et midlertidigt tilskud til 32 udkantsgymnasier forlænget.

* Tilskuddet på 500.000 kroner per gymnasium blev indført i 2019 og står til at udløbe ved udgangen af 2023.

* Tilskuddet har haft til formål at støtte de pressede gymnasier, indtil der bliver fundet en mere permanent løsning på deres økonomiske udfordringer.

* 22 elevrådsforpersoner har underskrevet det åbne brev. 

Fra Kosmopols sendeområde har følgende forpersoner skrevet under: 

* Anton Lykke Jensen, Frederiksværk Gymnasium og HF.

* Tobias Christensen, Frederikssund Gymnasium.

Kilder: Brevet til regeringen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)..