Lys forude: Furesø Kommune kæmper med gammel gæld

Borgmester forhandler med regeringens embedsmænd om at omlægge Danmarkshistoriens største kommunale gæld.

Da Ole Bondo Christensen (S) overtog borgmesterposten i Furesø Kommune, overtog han samtidig Danmarkshistoriens største kommunale gæld på cirka 80.000 kroner pr. indbygger. Hans første store opgave blev derfor at forhandle en ny aftale på plads med staten.

- Vi havde højtforrentede lån, som var bundet af swap-aftaler, og en del af forhandlingerne gik på at komme ud af lånene og ind i et statslån på 2,2 pct. i rente.

Siden da har renteniveauet dog udviklet sig på en måde, som ingen kunne forudse, fortæller Furesøs borgmester.

Da Furesø-aftalen blev godkendt af Folketingets Finansudvalg i 2011, blev det anslået, at lånet ville koste staten cirka 470 millioner kroner, fordi staten dengang lånte penge til en højere rente end de 2,2 pct., som Furesø Kommune betalte i rente på statslånet.

Disse penge skulle hentes på et samlet lavere bloktilskud til kommunerne.

Siden er renten dog faldet så markant, at man i dag faktisk kan sige, at staten tjener på at låne penge ud. Mens Furesø Kommune fortsat skal betale godt 137 millioner kroner om året for deres statslån frem til 2040.

Spørg Os - Afstemning

_