Ældre i protest over lukning af tilbud til demente

Ældrerådet i Gribskov Kommune mener, at byrådets beslutning om at lukke et dagtilbud for demente vil give bagslag.

Gribskov Kommune står overfor massive besparelser i de kommende år, og det kommer blandt andet til at ramme de borgere, der lever med en demenssygdom. 

Byrådet har nemlig besluttet at lukke Holbohave, der er et dagtilbud for kommunens demente, der bor i eget hjem.

Det koster 5,5 millioner kroner at drive stedet om året. 

- Vi må konstatere, at økonomien ikke rækker til en fortsat drift af Holbohave efter 2020. Valget stod mellem at reducere rengøringsfrekvensen for mange hundrede borgere eller lukke Holbohave med udgangen af 2019, siger Pia Foght fra Socialdemokratiet, der er formand for Ældre, Social og Sundhed i Gribskov.

Ældreråd: Vil give bagslag at lukke dagtilbud

Gribskov Kommune skal spare 146 millioner kroner over de næste fire år, og det kommer til at ramme bredt. 

Ældrerådet i kommunen mener dog, at en lukning af Holbohave vil give bagslag, idet de forventer, at det vil øge behovet for plejehjemspladser og dermed ende med at koste Gribskov mange penge i det lange løb.

- Ældrerådet af den opfattelse, at der ikke vil være tale om en reel besparelse, men at nedlæggelse af Holbohave vil påføre Gribskov Kommune en merudgift i stedet. Dagcentret for demente udfylder et behov for et ”pusterum” for de pårørende, som er med til at holde den demente i eget hjem i længere tid, lyder det i et høringsvar fra Ældrerådet.

Ifølge Ældrerådet har over 1.000 borgere skrevet under på en opfordring til byrådet om at ændre beslutningen.

Demente vil blive visiteret til aktivitetscentre

Holbohave åbnede officielt i oktober 2016 - så det er altså mindre end to år siden.

Et af argumenterne for at åbne dagtilbuddet var, at der fremover vil komme flere borgere med demens. 

I øjeblikket kommer der cirka 50 demente borgere på Holbohave. og de er der typisk to eller tre gange om ugen.

Ifølge formanden for udvalget for Ældre, Social og Sundhed kommer de dog ikke til at mangle et sted at være. 

- Vi har nu opbygget stærke demensfaglige erfaringer fra Holbohave, som vi nu vil tage med i det videre arbejde med at udvikle Gribskov til en demensvenlig kommune. Borgere med demens vil stadig have mulighed for et dagtilbud. Her kan de blandt andet blive visiteret til kommunens fire aktivitetscentre, lyder det fra Pia Foght.

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik