Borgmester efter kritik: "Ingen kommer til at køre fra by til by"

Borgmester Anders Gerner Frost, Nytgribskov, forsikrer, at der fortsat vil være daginstitutionspladser børn i deres respektive lokalområde.

En større underskriftsindsamling er i gang blandt forældre i Gribskov.

Dag for dag vokser frustrationen over kommunens bebudede spareplaner, som vil betyde lukning af tre daginstitutioner. 

Og frusttrationen handler særligt om risikoen for længere pendlertid, hvis der pludselig viser sig at mangle daginstitutionpladser:

- Jeg frygter, at der ikke er plads til alle børn her i Gilleleje, og at de så skal ud til andre byer som Græsted eller Helsinge. Det vil øge min og min kones transporttid og det vil det også for andre forældre. Fra deres bopæl og til den givne institution og så videre på arbejde. Det vil sige, at vi mister kvalitetstid i vores fritid, siger Sebastian Bjørn Damgaard Banck, som er forælder i Gilleleje.

Både Sebastian Bjørn Damgaard Banck og en lang række andre forældre i Gribskov er bekymrede over udsigten til lukning af daginstitutioner.
Både Sebastian Bjørn Damgaard Banck og en lang række andre forældre i Gribskov er bekymrede over udsigten til lukning af daginstitutioner.

Både formanden for Børn- og Familieudvalget, Sisse Krøll Willemoes, Nytgribskov og borgmester Anders Gerner Frost, Nytgribskov, afviser dog, at det vil blive fremtidens scenarie:

quote Der er ikke nogen, der komme rtil at køre fra by til by. Vi laver tilpasningen, så man kan blive i sit lokalområde.

Anders Gerner Frost, borgmester, Gribskov

- De tal, vi arbejder efter, det er simpelthen tal, der viser, at vi efter sommerferien mister rigtig mange børn i et område, og der kommer ikke nye til. De skal videre i skole, og det er jo dejligt. Og derfor kan vi se, at vi har relativt mange tomme pladser. Så der er ikke nogen, der komme rtil at køre fra by til by. Vi laver tilpasningen, så man kan blive i sit lokalområde, siger borgmester Anders Gerner Frost, til TV 2 Lorry. 

Politikerne i Gribskov har indledt gigantisk sparerunde

Gribskov Kommune tager den endelige beslutning om lukningerne på et ekstraordinært byrådsmøde d. 25. juni.

ÅBENT BREV fra forældre i Gribskov

ÅBENT BREV: Kære medlemmer af børne- og ungeudvalget. Dette er et åbent brev skrevet med stor bekymring for Gribskov Kommunes fremtid. Brevet er vores holdning til besparelsen af et af tre institutionshuse i Gilleleje – en besparelse, som vi har læst om med forundring, gru og en stor del øv-følelse.

Vi ved, at den slags beslutninger altid bringer følelserne i kog hos de berørte. Og netop derfor vil vi gerne
komme med en sober og teknisk henvendelse til jer, da vi intet får ud af at kalde hinanden idioter mv. Som det fremgår af sagsfremstillingen skal Gribskov Kommune spare. Vi skal spare rigtigt meget endda.
Og det gælder alle områder. Den præmis er vi helt med på – alle områder skal bidrage. Vores forståelse for jeres beslutning stopper cirka der. Det gør den af flere grunde:
 
1) Udnyttelsesgraden i de tre børnehuse er (i jeres forventede analyse) samlet på 87%, hvilket er en mere end fin udnyttelsesgrad. To af husene har endda en udnyttelsesgrad på et godt stykke over 90%. I antal børn er det i alt 30 børn fra at være fuldt normeret. Det er ikke mange.
I den forbindelse; hvordan kan det være, at administrationen/udvalget vælger at bruge faktuelle tal fra april 2018 i Helsinge, men vælger en vurderingsmodel med rent gætværk om antallet af børn i de tre institutioner i Gilleleje?
Er det bevidst, at administrationen/udvalget ser bort fra muligheden for tilflytning af børnefamilier?

2) Gribskov Kommune satser på tilflytning – i hvert fald, hvis man skal tro på hjemmesiden http://www.etlidtbedreliv.dk/lidt-mere-at-leve-for/, hvor der specifikt står følgende om barndommen ” I alle byer og i flere mindre landsbyer, er der dagpleje og daginstitutioner, med masser af plads og frisk luft omkring sig.”
Og udvalgsformandens eget parti gik til valg på ”at styrke kvaliteten af dagtilbuddene. Det skal blandet ske gennem rammer, hvor børnene bliver dygtigere og oplever, at det er sjovt at mestre noget. Børn og unge skal mødes i en varieret og spændende hverdag, hvor omsorg og nysgerrighed er nøgleordene.”
Det efterlader os med en vis forundring, da man nu vil lukke en af tre institutionshuse i Gilleleje. De berørte børn (og deres familier) skal derefter ud i et lotteri (hvis vi antager, at administrationens gætterier om antal af børn pr. december 2018 er korrekte) om ikke at trække nitten. Nitten er i dette tilfælde, at man får institutionsplads til sit barn i en anden by (Helsinge, Dronningmølle mv.)
Et sådan scenarie vil fjerne i omegnen af 1 – 2 timers kvalitetstid med sit barn/sine børn – er det et scenarie Gribskov Kommune har lyst til at byde sine skatteborgere? Og kan det betegnes som
omsorg fra kommunens side?
Medmindre, at I arbejder på, at der skal være mere end 100% normering i de enkelte institutioner, hvilket bestemt heller er i børnenes bedste, da de vil have mindre kvm og voksentid pr. Barn.
Ydermere vil lukning af et institutionshus have negativ effekt på tilflytningen af børnefamilier, da barnets muligheder er på top 3 over de kriterier børnefamilier vælger ud fra, når de skal rykke familien op og krydse kommunegrænser. Med andre ord; en lukning vil gøre Gilleleje mindre attraktiv for børnefamilier.

3) Hvorfor arbejder administrationen/udvalget med to forskellige prognoser for fremtidens befolkningsstørrelse i Gribskov Kommune?
I sagsfremstillingen om lukning af institutionshuse i Helsinge og Gilleleje står der ordret ”Børnetallet i Gribskov Kommune har været faldende de seneste år og vil ifølge befolkningsprognosen være det i de kommende år.” Når man så læser selv sammen befolkningsprognose for Gribskov Kommune (præsenteret for udvalget 29. maj, for byrådet 14. maj og for økonomiudvalget 7. maj), så kan man læse, at Gribskov Kommune i budgetscenariet kan forvente flere små børn, men færre skolebørn. Man forventer faktisk, at antallet af børn mellem 0-5 år stiger.
Ydermere står der, at på lang sigt er det særligt de helt små børn og den ældre del af befolkningen, der vil opleve en pæn stigning. Man bygger med andre ord sin begrundelse på en faktuelt forkert grundlag, hvilket mildest talt er skræmmende læsning.
I en undersøgelse foretaget af Momentum (udarbejdet for KL) omhandlende tilbageflytningsmønstrene i Danmark er tallene for Gribskov Kommune over landsgennemsnit. Faktisk er kommunen bedst til at tiltrække unge tidligere fraflyttede sammenlignet med mange af vores nabokommuner.
Mønstret viser med tydelighed, at Gribskov Kommune er stærke til at tiltrække den yngre del af befolkning, hvis de har haft kontakt med kommunen tidligere i deres liv. Og den tiltrækning vil medføre flere borgere og markant øget sandsynlighed for flere børn.
Det ønsker vi vel ikke stoppet gennem dårligere muligheder for pasning af fremtidens voksne?!

4) Forliget mellem regeringen og KL om kommunernes budget for næste år giver os også anledning til at bede udvalget gentænke sin beslutning. Med det nye forlig er der sat midler af til renovering/vedligeholdelse af bl.a. institutioner.
Her kunne Gribskov Kommune tænke fremtidigt ift. befolkningsprognoserne om øget antal af 0-5
årige, så man fik løftet kvaliteten af de nuværende institutioner.

5) Alternativt brug af kvadratmeterne i institutionshusene kunne være en vej frem til styrket sammenhold med dagplejere og institutioner samt fornuftig brug af de fysiske faciliteter.

6) Tabet af værdi på bygningerne til salg er med al sandsynlighed en reel faktor. I sagsfremstillingen anslår I, at man kan sælge Hestehaven for 3,55 mio. kr. Kommunerne har landet over mere end almindelig lang liggetid på salg af deres tomme bygninger. Dermed er der meget stor sandsynlighed for, at bygningen ikke bliver solgt til den anslåede pris. Dertil skal lægges vedligeholdsomkostninger i perioden bygningen er til salg.
Med de faktorer i spil, så virker prisen mere som papirpenge end en reel besparelse. I det store og samlede regnestykke er 790.000 kr. desuden en dråbe i havet.
Vi håber, at vores budskab om ikke at lukke et institutionshus i Gilleleje vil blive mødt med åbent sind. Vi er klar over, at sparerunden gælder alle områder, men håber, at udvalgets medlemmer kan se fornuften i ikke at føre denne del af planen ud i livet. Konsekvenserne vil ganske enkelt være for store – nu og i fremtiden.
Økonomisk og menneskeligt.

På vegne af en masse bekymrede forældre.

Bjørn Rasmussen (Gilleleje), Ricky Berner (Udsholt) & Sebastian Bjørn Damgaard Banck (Gilleleje)

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik