Kommune vil tvinge 100.000 kroner ud af Peter og hans naboer: Nu tager de kampen op

Ved Roskilde Fjord skal flere tusinde sommerhusejere snart finde den store pengepung frem. Kommunen har nemlig pålagt dem tvungen kloakering.

I Halsnæs må knapt 2200 sommerhusejere med grund tæt på Roskilde Fjord snart dykke dybt i deres opsparinger. 

Halsnæs Kommunes spildevandsplan for de næste ti år, dikterer nemlig, at der skal ske en gennemgribende kloakering i sommerhusområder langs fjorden.

Kommunen forventer, at etableringen af kloakker vil koste omkring 250 millioner kroner,  og det er grundejerne, som skal betale for det. 

quote Hvis der skal kloakeres her, så bliver fremkommeligheden for beboere og udrykningskøretøjer ikke særlig stor.

Peter Jeppesen, Kasserer, Ølsted Nordstrands Grundejerforening

Peter Jeppesen bor i sit helårssommerhus i Ølsted. Hans sommerhus ligger få hundrede meter fra fjorden. 

Hans grundejerforening Ølsted Nordstrand har sendt et høringssvar til Halsnæs Kommune, hvor de anfægter grundlaget for etableringen af kloakker for de omkring 150 sommerhuse i grundejerforeningen. 

Peter Jeppesens sommerhus ligger få hundrede meter fra vandet i Roskilde Fjord.
Peter Jeppesens sommerhus ligger få hundrede meter fra vandet i Roskilde Fjord.
Foto: David Essenbæk Jakobsen

Udover regningen, så frygter Peter Jeppesen, at en kloakering vil besværliggøre tilgængeligheden til sommerhusområdet.

- Hvis der skal kloakeres her, så bliver fremkommeligheden for beboere og udrykningskøretøjer ikke særlig stor de næste mange år, siger Peter Jeppesen til TV 2 Lorry.

Han har ligesom de knapt 2200 andre sommerhusejere i Halsnæs et såkaldt nedsivningsanlæg til at tage sig af spildevandet fra sommerhusene. Men sådan et anlæg er ifølge kommunen ikke længere tilstrækkeligt. 

Peter Jeppesens nedsivningsanlæg er fra 2014. Derfor mener han ikke, at det haster med at få det udskiftet.
Peter Jeppesens nedsivningsanlæg er fra 2014. Derfor mener han ikke, at det haster med at få det udskiftet.
Foto: David Essenbæk Jakobsen

Hvad er et nedsivningsanlæg?

I nogle af de områder hvor der ikke er kloakeret, kan et nedsivningsanlæg rense spildevandet. Anlægget udnytter, at jorden kan virke som en slags filter, der renser spildevandet på vej ned gennem jordlagene - og før det når ned til grundvandet.

Normalt er et nedsivningsanlæg placeret under jorden. I særlige tilfælde kan du have brug for at lægge ekstra sivestrenge eller lave et hævet nedsivningsanlæg. Det kan være nødvendigt, hvis din grund ligger på meget leret jord, eller grundvandsspejlet er meget højt, så området ikke er særlig velegnet til nedsivning.

Kilde: Miljøstyrelsen

Anfægter rapport: Der mangler data

Beslutningen om kloakering har kommunen truffet på baggrund af en rapport udarbejdet af konsulentbureauet WSP (Tidligere Orbicon). 

I 2019 udkom deres rapport 'Halsnæs Kommune: Kortlægning af afledningsforhold i Roskilde Fjord'.  

I rapporten bliver det anslået, at Roskilde Fjord kan skånes for op til 2,5 ton udledning af kvælstof og fosfor årligt, hvis sommerhusområderne bliver kloakeret.

quote Mit nedsivningsanlæg virker måske 30 år endnu. Hvis jeg skal skifte det ud, så er det jo spildte penge.

Peter Jeppesen, Kasserer, Ølsted Nordstrands Grundejerforening

Denne rapport blev grundlaget for ønsket om at etablere et omfattende kloaksystem på alle de knapt 2200 sommerhusgrunde. Men Peter Jeppesen mener, at beslutningen er truffet på et mangelfuldt grundlag. Han mener, at rapporten bygger på antagelser, som ikke nødvendigvis er korrekte. 

Peter Jeppesen fra Ølsted savner grundige målinger foretaget af Halsnæs Kommune, før han tilslutter sig deres ønske om omfattende kloakering.
Peter Jeppesen fra Ølsted savner grundige målinger foretaget af Halsnæs Kommune, før han tilslutter sig deres ønske om omfattende kloakering.
Foto: David Essenbæk Jakobsen

- Sådan en plan, som jo skal gælde for de næste ti år, der skal det ikke kun være antagelser.  Der skal man have fakta. Kommunen må ud og lave nogle rigtige målinger, siger Peter Jeppesen.

quote Jeg vil gerne vide, hvordan vi dog skulle gå ud og måle udledningen i de her områder.

Anja Rosengreen, Formand, Miljø- og Planudvalget, Halsnæs Kommune (F)

Som belæg nævner rapporten at mange af sommerhusenes nedsivningsanlæg er fra 1960'erne og frem. Kommunen mener, at anlæggene er forældede og derfor trænger til at blive udskiftet uanset hvad. 

Men Peter Jeppesens eget nedsivningsanlæg er fra 2014.

- Mit nedsivningsanlæg virker måske 30 år endnu. Hvis jeg skal skifte det ud, så er det jo spildte penge, siger han. 

Kommune: Kloakering kommer til at ske

I Halsnæs Kommune mener formanden for Miljø- og Planudvalget Anja Rosengreen (F) ikke, at der er tale om mangelfuldt belæg for kloakeringen.

- Jeg vil gerne vide, hvordan vi dog skulle gå ud og måle udledningen i de her områder. Det har jeg ikke fået noget svar på endnu. Selvfølgelig vil det være et skøn, men jeg stoler på min forvaltning og vores eksperter, når de siger, at der kan spares på udledningen her, siger Anja Rosengreen (F) til TV 2 Lorry. 

Anja Rosengreen (F) mener desuden, at kloakering ikke vil udgøre en merudgift for sommerhusejerne, i forhold til hvis de skulle investere i et helt nyt nedsivningsanlæg. Kommunen anslår at det vil koste mellem 50.000 og 100.000 kroner per sommerhusejer, at få ny kloakering. 

- Det koster det samme for borgerne, hvad enten de skal have et nyt nedsivningsanlæg eller tilsluttes kloakken. Der er nogle få, som har tilsluttet nedsivning for nyligt, så de har en årrække, hvor de ikke skal tilslutte sig, siger hun. 

Politiker: Det er tvangskloakering

Venstres medlem af Miljø- og Planudvalget i Halsnæs Thomas Møller Nielsen står dog på sommerhusejernes side. Han efterlyser også mere data på den reelle udledning fra områderne. 

- Der er jo tale om tvangskloakering. Mig bekendt har kommunen overhovedet ikke været ude og tage nogen som helst prøver af udledningen. Og derfor er det kvalificerbare materiale, der ligger til grund for den her meget meget dyre plan, mangelfuldt, siger Thomas Møller Nielsen (V) til TV 2 Lorry.

Venstre i Halsnæs har på baggrund af kritikken fra sommerhusejerne fået forlænget høringsperioden for spildevandsplanen frem til og med den 31. december 2021. 

Tilbage i sommerhusområdet i Ølsted understreger Peter Jeppesen, at det for ham er vigtigt at begrænse udledningen i Roskilde Fjord helt generelt. Men han ser stadig gerne, at kommunen genovejer grundlaget for den kommende spildevandsplan.

- Jeg vil stadig gerne have, at vi får data på plads. Om jeg får noget ud af det eller ikke får noget ud af det, det er sådan set lige meget. Jeg synes bare, at vi skal have det rigtige beslutningsgrundlag, før vi går videre, siger Peter Jeppesen til TV 2 Lorry. 

_

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik