Dumpede skrald midt i skoven: "Hvad sker der seriøst for nogle mennesker?"

Ukendte gerningsmænd har brugt Teglstrup Hegn nær Helsingør som affaldsplads selvom en genbrugsstation blot ligger en kilometer derfra.

Karin Clausen var ude at nyde naturen i Teglstrup Hegn nær Helsingør i weekenden. Her går hun nærmest dagligt en tur på skovens indrettede vandresti. Søndag fik hun dog øje på et  aldeledes unaturligt syn.

Nogle havde nemlig valgt at bruge skoven som losseplads.

Adskillige affaldssække og to papkasser fyldt med husholdningsaffald samt en del af en ovn og andet skrald var blevet smidt midt på vandreruten i den nordsjællandske skov.

- Det var lige i nærheden af en parkeringsplads, så jeg tænker, at personen eller personerne er kørt ind og har dumpet det ulovligt der, fortæller Karin Clausen.

- Jeg bliver simpelthen så vred. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er nødvendigt, når vi har så mange steder, man kan aflevere sit affald. Selv på parkeringspladsen er der skraldespande, hvor de kunne have stillet det i stedet for at kaste det ind i skoven.

Teglstrup Hegn har et rigt dyreliv, der tæller både rådyr, harer, ræve, egern, grævlinger og ind imellem kronhjorte. Hvis dyrene tiltrækkes affaldet, kan det i værste fald koste dem livet. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er plast fra husholdningsaffald nemlig en hyppig dræber i naturen. Dyr risikerer at sulte ihjel, hvis de får plast ned i mavesækken, fordi plast hober sig op og ikke kan fordøjes.

- Det gør mig rasende. Det er helt vildt. Jeg kan ikke forestille mig, at nogle mennesker kan være så dumme, at de ikke tænker den tanke, at det kan tiltrække dyr, der kan dø, hvis de får plastik ned i maven. Hvad sker der seriøst for nogle mennesker?, siger Karin Clausen.

Derfor har hun nu meldt sagen til Helsingør Kommune, hvor hun håber, at affaldet fjernes og de skyldige straffes.

Et stort problem

Da TV 2 Lorry får fat i Nordsjællands Park & Vej, der tager sig af oprydning af affald på kommunale områder, er anmeldelsen endnu ikke rullet ind i deres system. De oplyser, at de vil tage affære, så snart de får en konkret anmeldese sendt videre. 

- Affaldsdumping i skovene er et relativt stort problem. Vi oplever ofte, at folk smider skrald i skovbryn og naturområder, hvor det er lidt skjult. Vi har haft problemer med rastepladser, der ligger på kanten mellem skov og rasteplads. Her ser vi, at folk smider husholdningsaffald, og mindre byggeaffald, siger teamchef Thomas Weber.

Teglstrup Hegn er en statsskov, mens vejene og parkeringspladserne omkring er kommunalt ejede. Hvis skraldet ligger på statens område, så er det op til Naturstyrelsen at fjerne det. Ellers er det Nordsjællands Park & Vej, der tager sig af det.

Forår er højsæson for skovskrald

Affald i skove er desværre ikke et sjældent fænomen.

Specielt ikke på denne årstid. Tidligere har chefkonsulent hos Naturstyrelsen Nordsjælland, Jan Kidholm, forklaret, at det særligt er forårsmånederne, der er højsæson for aflæsning af skrald i skove.

Det er noget, der koster styrelsen både tid og penge:

- Vi bruger vel omkring 150.000 kroner om året på affald, der læsses af i skoven. Generelt bruger vi omkring 500.000 på affald generelt. Og det er simpelthen nogle ærgerlige penge, udtalte Jan Kidholm til TV 2 Lorry i forbindelse med en lignende sag med affald i Store Dyrehave.

Så meget koster det i bøde at smide affald i naturen

Det kan blive en dyr fejltagelse at smide sit skrald i den danske natur. De vejledende bødeniveauer siger, at det som udgangspunkt skal koste 5000 kroner for privatpersoner at smide affald i naturen.

Hvis der er tale om små mængder skovtursaffald er bødeniveauet dog 1000 kroner.

Tidligere er personer blevet straffet med bøder på 750, 1000, 1500, 5000 og helt op til 8000 kroner for at smide affald i en skov.

Smider man affald "på gader og stræder", som det hedder sig, er den vejledende bødetakst 3000 kroner.

Kilde: Miljøstyrelsen

Forening: Giv skrald en tydelig værdi

Hos Danmarks Naturfredningsforening oplever man, at folk er blevet mere opmærksomme på, at affald i naturen er et problem, der skal sættes ind over for.

- Men jeg tror desværre ikke, at det betyder, at vi smider mindre affald i naturen. Mange er blevet opmærksomme på, at affald ikke forsvinder af sig selv. Men vi finder stadig store mængder, hvilket er ærgerligt, siger Sine Beuse Fauerby, der er seniorrådgiver i Danmraks Naturfredningsforening.

Hun forklarer, at mere oplysning kan være én vej at gå, hvis man skal sikre, at affald ikke ender i naturen. Men det i sig selv er næppe tilstrækkeligt.

- Man er nødt til fra politisk side at sørge for, at affald får en værdi, siger hun, og bruger pant som et eksempel: 90 procent af de dåser, man finder i naturen, er af den slags, der ikke er med pant.

- Hvis man kan sikre, at affald får en værdi, der er nem at få øje på, så kan vi være med til at sikre, at folk ikke ser skrald som skrald, men som noget, der er værdifuldt. Kan vi blive bedre til det, så tror jeg, vi er kommet langt.

Sådan undgår du affald i naturen

Danmarks Naturfredningsforening her udarbejdet følgende råd til, hvordan man kan være med til at sikre en affaldsfri natur:
  
 • Ser du affald i naturen, så saml det op og læg det i en skraldespand.
 
 • Man skal aldrig smide nogen former for affald i naturen, men især plast er til stor skade, da det ligger der i lang tid og ofte ender i havet og bliver spist af dyr.
 
 • Din udendørs skraldespand bør være helt lukket, så fugle ikke ødelægger posen og spreder affaldet til alle sider.
 
 • Plast i naturen kommer fra mange forskellige aktiviteter. En aktivitet man kan undlade er at sende balloner op for eksempel i forbindelse med første skoledag eller lignende. I samme anledning kan man også tageen snak med børn om, hvorfor man ikke skal sprede plast i naturen.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik