Rektorer kræver opgør med ghetto-gymnasier

Når mange elever med indvandrerbaggrund samler sig på gymnasierne, får det de etnisk danske til at vælge andre skoler. Nu kræver rektorerne handling.

Hver tredje elev på Herlev Gymnasium er indvandrer eller efterkommer fra ikke-vestlige lande. Og på CPH WEST, Ishøj Gymnasium er det blot hver tredje, der er af dansk afstemning.

I løbet af de sidste fem år har sammensætningen af eleverne rykket sig yderligere, og det får nu flere gymnasierektorer til at advare om, at ”ghettogymnasierne” skaber alvorlige udfordringer, fordi etnisk danske elever i stigende grad vælger de pågældende gymnasier fra. Det skriver Berlingske tirsdag.

- Uden at kunne sætte et præcist procenttal på, er det min vurdering, at det begynder at blive kritisk, når det ligger et sted mellem 20 og 30 pct., siger Kirsten Jensen til avisen.

FIRE GYMNASIER HAR HØJESTE ANDEL AF ELEVER MED INDVANDRERBAGGRUND

CPH West, Ishøj Gymnasium: 71 procent
Hvidovre Gymnasium & HF: 46 procent
Københavns Åbne Gymnasium: 46 procent
Høje-Taastrup Gymnasium: 38 procent

Kilde: Berlingske på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet

- Indfør en grænse

Hun er rektor på Hvidovre Gymnasium, hvor knap halvdelen af eleverne er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Rektor for Ørestad Gymnasium, Allan Kjær Andersen, foreslår at indføre en maksimumgrænse for andelen af indvandrere og efterkommere på det enkelte gymnasium.

- Hvor den skal ligge, kan man diskutere, men jeg synes, det kunne være en reel mulighed, siger han til avisen.

Succeshistorie

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at 20 procent af eleverne på 14 af landets i alt 140 almene gymnasier havde ikke-vestlig baggrund i skoleåret 2015/2016. Med andre ord koncentrerer de ikke-vestlige elever sig altså på ganske få gymnasier.

I virkeligheden er der også tale om en succeshistorie, for andelen af unge med indvandrerbaggrund, der vælger gymnasiet er voksende. Men der er stadig brug for handling, mener rektorerne.

Senere på året skal Folketinget vedtage nye regler for fordelingen af eleverne på landets almene gymnasier. Her vil undervisningsminister Merete Riisager lytte til gymnasierektorernes bekymringer. Og hun anerkender, at ghettogymnasierne er et problem.

- Men vi taler ikke så meget om, at der er en tendens til, at muslimske unge søger hinanden, og at det ikke altid er de etnisk danske unge, der søger væk fra gymnasier med mange med minoritetsbaggrund, siger ministeren til avisen. 

Tidligere på måneden bragte vi et indslag om netop ghettogymnasierne. Se det her:

Kort nyt.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik