Ti kommuner i stort samarbejde: Vil udvide å for en milliard kroner

I en ny plan for det store Harrestrup Å-system lægger ti nabokommuner op til en større udvidelsen af åen og anlægsprojekter for 1,1 milliarder kroner.

En større satsning mellem ti nabokommuner i hovedstadsområdet er sendt i høring.

Sammen vil de foretage et markant anlægsarbejde på Harrestrup Å, der flyder gennem de ti kommuner - et arbejde, der vil pågå over de kommende 20 år og har anlægsprojekter for mere end en milliard kroner.

Kommunerne København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Brøndby vil nemlig udvide å-systemet, så byerne rustes bedre mod skybrud, oversvømmelser og såkaldte 100-års hændelser.

Harrestrup Å afleder regnvand og spildevand fra ti kommuner.
Harrestrup Å afleder regnvand og spildevand fra ti kommuner.
Foto: Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Det fremgår af en fælles plan mellem kommunerne og deres respektive forsyningsselskaber, der er blevet fremlagt.

Vidtrækkende planer

I planen er der lagt op til, at der investeres 1,1 milliarder kroner over de kommende år i at udvide kapaciteten i Harrestrup Å, så den kan håndtere større mængder regnvand og ikke løber over sine bredder ved oversvømmelser.

Der er blandt andet lagt op til, at man opretter 20 grønne arealer og syv bassiner langs åsystemet, hvor vand ledes hen ved oversvømmelse, så man undgår, at det havner i boligområder.

Harrestrup Å som den ser ud tæt på Damhussøen.
Harrestrup Å som den ser ud tæt på Damhussøen.
Foto: Christian Als - Ritzau Scanpix

Samtidig skal en strækning på fem kilometer af åen graves større, mens en kortere strækning af Kagsåen, der løber fra Harrestrup Å, også udvides.

Derudover skal åen også graves større under broer og andre underløb.

Den tværkommunale aftale om at iværksætte skybrudstilpassende tiltag i og omkring Harrestrup Å blev allerede indgået i 2014, men først nu er man klar med de forkromede planer.

I 2013 vedtog Københavns Kommune en plan om at genskabes Harrestrup Å som et rent vandløb og et rekreativt parkstrøg gennem Krogebjergparken, Damhusengen, Vigerslevparken til en ny Valby Strand i Valbyparken.

I 2017 blev det besluttet, at arbejdet med naturgenopretningen af åen ved Damhusengen skal påbegyndes samtidig med det store, tværkommunale anlægsprojekt.

Efter planen bliver hele anlægsprojektet sendt i høring i de ti kommuner fra den 30. november frem til den 24. januar. Det er håbet, at det store arbejde kan påbegyndes i samme år - altså i 2019.

Harestrup Å skal sno sig gennem Damhusengen og fungere som et rekreativt område, der siden snor sig til Kalvebod, hvor et nyt strandområde anlægges over de kommende år.
Harestrup Å skal sno sig gennem Damhusengen og fungere som et rekreativt område, der siden snor sig til Kalvebod, hvor et nyt strandområde anlægges over de kommende år.
Foto: Projekteringsskitse af Schønherr

Harrestrup Å

Harrestrup Å udspringer i Harrestrup Mose, hvorfra den løber øst mod Islev, under Vestvolden, derefter mod syd til Damhussøen og videre til udløbet ved Kalveboderne.

Harrestrup Å-system består af cirka 30 kilometers åløb og har et samlet afstrømningsopland på cirka 80 km2.

I dag er Harrestrup Å-systemet en vigtig vandvej til afledning af regnvand fra ti kommuner og fungerer som modtager for spildevandssystemet ved overløb.

Tidligere er Harrestrup Å blevet benyttet som afledningskanal for byens spildevand. Derfor er åen på flere strækninger dybt liggende under terræn, stærkt reguleret og flisebelagt.

Åen krydses af den omkring 15 kilometer lange Vestvoldens Voldgrav, som den udveksler vand med.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik