76 kulturpersoner revser kommune i åbent brev: "Uholdbart og absurd"

En række kulturpersoner vil have København til at sætte det tilladte støjniveau på pladser og større veje op. Det er nemlig så lavt, at det er "absurd", skriver de et åbent brev.

76 af Københavns kulturpersoner har rottet sig sammen i håb om at blive hørt af politikerne.

quote Forskriftens dB-anbefalinger i de fremhævede områder anser vi for uholdbare - for ikke at sige nærmest absurde.

Åbent brev

Direktører for store festivaler og begivenheder som Copenhell, Distortion, Sparta og Ironman Danmark er blandt underskriverne af et åbent brev til borgerrepræsentationen.

Her giver de udtryk for, at de nuværende støjregler er "absurde". Det er mere specifikt kommunens "forskrift for udendørs musikarrangementer", som underskriverne er utilfredse med. 

Forstå decibel

 • Hvisken: 30 dB
 • Normal samtale: 60 dB
 • Motorplæneklipper: 90 dB
 • Båndpudser: 93 dB
 • Traktor: 96 dB
 • Boremaskine: 98 dB
 • Bulldozer: 105 dB
 • Sprøjtepistol: 105 dB
 • Kædesav: 110 dB
 • Smertegrænse: 125 dB
 • Jetfly ved start - Take-Off: 140 dB
 • Skud med jagtgevær: 165 dB

Kilde: Høreforeningen

Den befaler, at støjen på flere større veje og pladser maksimalt må være mellem 60 og 70 dB .

"Vores holdning er enkel: I nuværende form fordrer forskriften, at der stort set ikke kan gives tilladelse til nogen som helst aktiviteter i de fremhævede områder. Forskriftens dB-anbefalinger i de fremhævede områder anser vi for uholdbare - for ikke at sige nærmest absurde - når bystøj og generel baggrundslarm i form af f.eks. cafégæster, busser, biler, ja, selv en gammeldags cykelringeklokke, overstiger det tilladte”, skriver de i brevet.

Forskriften trådte i kraft i marts 2017, men skal nu evalueres. Derfor har kommunen bedt interessanter om at komme med inputs. 

Dræber festen

Thomas Fleurquin, der er direktør for gadefesten Distortion, er én af medunderskriverne. 

Som konsekvens af støjreglerne har Distortion rykket en stor fest fra Enghave Plads til den mindre sidegade, Flensborggade.

- Det er stort set ikke muligt at holde arrangementer på Københavns centrale pladser som Enghave Plads eller Sankt Hans Torv længere med den forskrift. Alene publikum uden musik larmer mellem 80 og 85 dB, så det betyder, at der ikke kan være fest eller nogen form for kulturarrangement. Og det er ikke kun til Distortion, det er også til marathon eller til en akustisk jazzkoncert, siger han til TV 2 Lorry. 

Thomas Fleurquin forklarer, hvorfor støjreglerne dræber festen.
Der var fest på Sankt Hans Torv under Distortion i 2015. Her ses det, hvor vildt det kan gå for sig.
Der var fest på Sankt Hans Torv under Distortion i 2015. Her ses det, hvor vildt det kan gå for sig.
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen - Ritzau Scanpix

Han håber derfor, at man laver forskriften om, så den bliver mulig for kulturarrangørerne at overholde. Han mener, at en grænse på 85 dB vil være passende.

Distortion-direktøren ser hellere, at man fokuserer på antallet af arrangementer på de forskellige pladser. På Sankt Hans Torv er der eksempelvis i dag tilladt 15 koncerter eller arrangementer på et år.

- Vi går ind for at have nogle forskrifter, der tager hensyn til beboerne, men der skal også være nogle regler, der er mulige at overholde for arrangørerne, og som ikke dræber kulturen, siger han. 

Ødelægger stemningen

Men det er ikke kun musikfestivaler, der vil have skruet op for lyden.

Copenhagen Marathon er et af de events, der bliver påvirkede af støjreglerne. 
Copenhagen Marathon er et af de events, der bliver påvirkede af støjreglerne. 
Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

Også Sparta, der blandt andet er arrangør af Copenhagen Marathon, der blev afholdt i søndags, vil gerne have en højere decibelgrænse på byens pladser.

- Når vi er et bymarathon, så kan det ikke undgås, at vi har events og musikarrangementer inde i selve City. Det er en del af, at vi er blevet kendt som et bymarathon med superfed stemning. Det vil blive ødelagt, hvis der er steder, som bliver begrænset af de nye regler, siger Bo Lajos Jakobsen, eventchef i Sparta. 

Han mener ligesom Thomas Fleurquin, at der bør være et loft på omkring 80 til 85 dB i en begrænset periode.

Distortion, Copenhagen Pride og CPH:DOX er bare tre af de 76 kultur- og fritidsaktører, som i et åbent brev til Borgerrepræsentationen udtrykker deres frustration over, at det tilladte støjniveau er for lavt. De mener simpelthen, at reglerne er en hindring for, at København kan have det levende kultur- og fritidsliv, som er et af hovedstadens varemærker.

Borgmesteren svarer på kritikken:

Ninna Hedeager Olsen, der er teknik og miljøborgmester, Enhedslisten, svarer her på arrangørernes kritik:

- Vi er et flertal, der har vedtaget støjgrænser, fordi vi skal finde den balance i byen mellem fest og plads til at bo i byen. Nu skal vi evaluere dem og kigge på, om vi har fundet den rigtige balance, men indtil videre så er det det her, vi arbejder med.

Beregninger fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at på Enghave Plads larmer alene støjen fra trafikken mellem 70 til 75 dB. Altså mere larm end det Distortion må spille fra deres højtalere. Kan du forstå, hvis de synes, det bliver en kedelig fest, hvis de ikke engang må tænde deres højtalere?

- Jeg kan ikke sige, om vi har ramt den rigtige balance. Det vil være noget, som vi skal kigge på i evalueringen. Der kommer høringssvar både fra branchen, arrangørerne, og også dem der er nabo til festen. Vi skal afveje de alle hensyn.

Hvad vil du lægge vægt på som borgmester?

- Jeg vil lægge vægt på, at vi selvfølgelig skal have en by, hvor der skal være plads til liv, hvor vi kan mødes i gaderummet og have en fest en gang i mellem, men vi skal også have en by, hvor der skal være mennesker, der bor, og ikke en by, som folk flytter fra, fordi der bliver for meget fest.

Men hvis man vælger at bo i midten af København, skal man så ikke kunne tåle lidt mere støj end alene det fra bilerne?

- Der skal kunne være fest en gang imellem i gaden, men det er der allerede. Så vi skal finde ud af, hvor tit og hvor høj festen skal være.

Distortion har besluttet at flytte en fest fra Enghave Plads til en lille sidegade. Risikerer man ikke, at hvis man håndhæver for hårdt på de større pladser, så bliver larmen flyttet ud i de mindre gader, hvor det er til større gene?

- Det er jo et forsøg på at lave støjgrænser de steder, hvor der oftest holdes fest. Det kan være, at det skaber problemer i gaderne, og så må vi kigge på det i evalueringen, siger Ninna Hedeager Olsen.

Se det åbne brev og samtlige 76 underskrivere her: 

Læs det åbne brev her:

Kære Københavns Borgerrepræsentation,

Med dette åbne brev - sendt på vegne af et bredt udsnit af Københavns kultur- og fritidsaktører - opfordres Københavns Kommune til ændring af Forskrift for udendørs musikarrangementer.

Den 2. marts 2017 trådte Forskrift for udendørs musikarrangementer i kraft i Københavns Kommune. Center for Miljøbeskyttelse under Teknik- og Miljøforvaltningen beskriver, at formålet med forskriften er “at begrænse støjgener ved udendørs musikarrangementer, som holdes i parker, på byens pladser og andre lokaliteter i Københavns Kommune.”

I dag, den 24. april, inviterer Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning til Dialogmøde - Evaluering af Forskrift for Udendørs Musikarrangementer . Et møde, vi takker ja til. Der er nemlig i høj grad behov for dialog om Forskrift for udendørs musikarrangementer.

Vores holdning er enkel: I nuværende form fordrer forskriften, at der stort set ikke kan gives tilladelse til nogen som helst aktiviteter i de fremhævede områder. Forskriftens dB-anbefalinger i de fremhævede områder anser vi for uholdbare - for ikke at sige nærmest absurde - når bystøj og generel baggrundslarm i form af f.eks. cafégæster, busser, biler, ja, selv en gammeldags cykelringeklokke,
overstiger det tilladte. 60 dB (A) svarer til en rolig samtale i udvalget på rådhuset, og under de nuværende forhold har forskriften massive negative konsekvenser for kvaliteten af aktiviteter i Københavns byrum.

Dialogen starter til mødet i dag, men dialogen skal også prioriteres fremadrettet. Der er behov for kritisk og realistisk at drøfte forskriften og dens påvirkning på hovedstadens levede liv, bymiljø og -udvikling, fritid, kunst og kultur - og med respekt for byens borgere naturligvis.

Der er behov for en ændring af forskriften og politiken bag, og vi ser to overordnede udfordringer:
 
 1. Der er behov for en revidering af forskriftens krav, herunder bl.a. de restriktive miljøtekniske vilkår for decibelgrænser og støjmålinger.
 2. Der er behov for en teknik- og miljøpolitik, der i højere grad end nu går hånd i hånd med kultur- og fritidspolitikken. Det nytter ikke, at den ene del af kommunen understøtter et aktivt kultur- og fritidsliv i byen, mens den anden sætter voldsomme restriktioner for selvsamme.
   
I Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 er visionen, at “Københavnerne skal mødes med en åben dialog, der giver lyst og mod til at sætte sig selv i spil i kultur- og fritidslivet.

Samtidig skal byen bibeholde storbyens puls som et sted, hvor der er et overflødighedshorn af kultur- og fritidstilbud.” Kultur- og Fritidsforvaltningen fremhæver endvidere Københavns styrker i form af “byen har et aktivt kulturliv, og at der er balance mellem offentlig styring og frihed for den enkelte.”

Som professionelle kultur- og fritidsaktører står vi bag Københavns Kommunes vision. Og det aktive kulturliv arbejder vi på året rundt. Men visionen er for svær at realisere, når der ikke er balance mellem styring og frihed. I nuværende form er forskriften simpelthen for urealistisk at overholde og samtidig for svær at håndhæve.

Til dialogmødet i dag vil vi uddybe vores pointer samt bringe konkrete løsningsforslag til bordet. Vi håber dog ikke, at dialogen stopper her. To timers møde er simpelthen ikke nok. Vi foreslår, at Teknik- og  Miljøudvalget, der er myndighed på dette område, indbyder til fortløbende dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og os selv, repræsentanter fra Københavns kultur- og
fritidsaktører.

Hvis vi fortsat ønsker et aktivt og kvalitetsorienteret kultur- og fritidsliv i Københavns byrum, skal vi sammen arbejde for en ændring af forskriften. Vi håber, at Københavns Borgerrepræsentation vil tage imod vores opfordring.

med venlig hilsen,

Alexander Stevns - medformand, Foreningen Carpark Festival
Anas Kababo - medformand, Foreningen Carpark Festival
Anne Katrine Heje Larsen - direktør, KPH
Anne Liisberg - sport- og kulturchef, DGI Byen
Astrid Lyra Lauge - bestyrelsesformand, Elektronisk Musik Danmark
Bagge Algreen-Ussing - direktør, H15 ApS
Benjamin Randbøll - festivalkoordinator, Carpark Festival
Christian Dalholt - arrangør, Coma Club
Daniel Bruhn Jensen - medstifter, Søndagsvenner; medejer, Copenhagen Underground Posse
Dorte Vibjerg - direktør, Sparta Atletik og Motion, Copenhagen Marathon, Copenhagen Half Marathon
Esben Enghave Larsen - bestyrelsessuppleant, Foreningen Carpark Festival
Esben Marcher - sekretariatschef, Dansk Live
Eva Frost - leder, JazzDanmark
Fergus Murphy - DJ/promoter
Frederik Birket-Smith - direktør, Strøm; medejer, Bas Under Buen, Jolene, Joy Bar, OHOI!
Hannah Skarsholm - kurator, OK Corral Experimental Space
Jacob Neiiendam - festivaldirektør, CPH PIX, Buster
Jan Høgh Stricker - redaktør, The Lake Radio
Jan Samuelsen - partner, Indgreb
Jens Peter Lange - adm. direktør, Copenhagen Historic Grand Prix
Jeppe Nissen - direktør, Copenhell
Jesper Lemke - direktør, Joy / Copenhagen
Jordi Roig - executive producer, RFRSH Entertainment
Jost Rasmussen - direktør, Most Social
Kalle Bremer - direktør, BørnefestiBAL
Karsten Thorhauge - direktør, Kaj - Din ven i solen, Bølgen & Love Hangover
Katrine Harder - daglig leder, Hotel Cecil
Kasper Ingemann Kjempff - marketing manager, Red Bull Denmark ApS
Kenneth Bager - direktør, Music For Dreams
Kenneth Hansen - festivalleder, Copenhagen Jazz Festival
Klaus Rix - direktør, H15 Scene ApS
Kristian Gøtrik - medejer, Jolene
Kristian Kjøller - direktør, Jolene
Kristoffer Buck Bramsen - direktør, Pumpehuset
Lars Henriksen - forperson, Copenhagen Pride
Lene Vive Christiansen - program- og udviklingschef, VEGA
Lisanne Rivier - arrangør, Bølgen
Louis F. Jensen - lydgrænsebryder, Bolsjefabrikken, Institut For (X) mm.
Mads Bjerregaard - PR & communications manager, ArtRebels
Madeleine Josephine Arenholtz Warburg - kulturmedarbejder, Kultur- og Fritidsforvaltningen,
Københavns Kommune
Maja Dyrehauge Gregersen - direktør, Copenhagen Photo Festival
Maren Astrup - kommunikations- og souschef, Dansk Live
Martin Voola - projektleder, Dome of Visions/NXT
Michael Abel-Larsen, Iboga Records
Michael Lauritsen Dahl, creative director, Bakken i Kødbyen
Mikael Dahlgaard, Iboga Records
Mikael Flensborg - lydmand, Strøm, Distortion, Bas Under Buen m.fl.
Mikkel Glenstrup - booker og produktionsansvarlig, Rust; booker, Carpark Festival
Milas Thorhauge - direktør, Most Social
Nikolaj Jakobsen - direktør, Fast Forward
Peter Hylleberg - grafisk designer/DJ
Rasmus ‘Rekyl’ Jørgensen - koncert- og festarrangør
Rasmus Christian Elling - lektor, Københavns Universitet
Rasmus Nikolaj Lützen - direktør, Lydudlejning.net
Rikke Frisk - chefproducent, CPH Opera Festival
Steen Jørgensen - direktør, VEGA
Sean-Poul de Fré Gress - booking agent, Ohwell Booking, SOUNDesc
Stine Lolk - festivaldirektør, Copenhagen Cooking & Food Festival
Sune Klingsey - direktør, Kingsize Television; medejer, Jolene
Susi Hyldgaard - formand, DJBFA
Svante Lindeburg - direktør, Golden Days Festival/Bloom Festival
Sven Houlberg - musikchef, Rust
Søs Gunver Ryberg - komponist/lydkunstner
Thomas Fleurquin - direktør, Distortion, Nus/Nus, Karrusel
Thomas Madvig - kulturentreprenør
Thomas Nedergaard - præst/leder, uKirke - ungdomskirken på Vesterbro
Thomas Vibe - direktør, Spisestedet Skank og Barcom
Thomas Veje Olsen - direktør, Ironman Denmark
Thor Feilberg - festivaldirektør, RAW Festival
Tim Andresen - booking manager, Culture Box
Tim Ulrich - direktør, Bas Under Buen; medejer OHOI!
Tine Fischer - direktør - CPH:DOX
Tue Lund-Christensen - musikchef, Jazz på Balders Plads
Victor Aalund-Olsen - bylivs- og eventkoordinator, Frederiksberg Erhverv
William J. L. Frederiksen - leder, CPH Open/Copenhagen Skatepark
Åsmund Boye Kverneland - daglig leder, Turning Tables

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik