Industrien støtter: Du skal have skattefradrag for at cykle

Cyklistforbundet fremsætter forslag, der skal gøre Danmark til førende cykelland. Dansk Industri støtter.

Godt timet og tilrettelagt inden det kommende folketingsvalg lancerer Cyklistforbundet i dag en kampagne, der opfordrer folketingspolitikerne til at gøre det langt mere attraktivt at cykle - for eksempel til og fra arbejde. Og kampagnen får støtte fra en af de tunge spillere i erhvervslivet, nemlig Dansk Industri (DI).

Cyklistforbundet præsenterer en række forslag, der blandt andet indeholder tanker om transportfradrag for cyklister og vejstrækninger med hastighedsbegrænsning på 30 kilometer i timen.

DIs branchediektør Michael Svane har meldt sig som ambassadør for kampagnen.

- Jeg er med både som mig selv, men også som repræsentant for DI. Og det skyldes blandt andet, at vi har fået lavet en analyse, for hvad cykling betyder for erhvervslivets mobilitet - altså hvad betyder det for medarbejderens tur til og fra arbejde, og hvad betyder det for trængslen på vejene. Og analysen viser, at hvis vi får en tiendedel mere på cykel om året, så reduceres trafikken på de mest befærdede veje (motorveje undtaget) med seks procent, siger Michael Svane til TV 2 Lorry.

Færre sygedage

Han og DI er  meget opmærksomme på, at der er mange gevinster ved at øge antallet af cklister på vejene. Michael Svane nævner selv sundhedseffekt som en af dem.

- Vi ville på landsplan kunne spare 267.000 sygedage om året, hvis vi får flere op på cyklen, siger han - og tilføjer:

quote Vi vil kunne spare 267.000 sygedage om året.

Michael Svane, branchedirektør, DI

- Det vil også være godt at udbygge den kollektive trafik - men vi kan ikke bygge os ud af den trængsel, der er. Vi kan ikke vedvarende bygge veje inde i København, så vi er nødt til at løse vores mobilitetsbehov på en anden måde. Og det er ikke for at være politisk korrekt - der er bare den her sammenhæng, siger Michael Svane. og peger på cyklisme.

Han bruger selv cykel hver dag. Om morgenen cykler han til Kokkedal station, og derfra tager han toget til jobbet på Rådhuspladsen.

- Hvis jeg skal til møde ude i byen i dagens løb, så tager jeg en af de 10 firmacykler, vi har stående, fortæller han.

Klar til valgkampen

Der er valgt til Folketinget om få måneder, og Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, forklarer, at kampagnen er blevet offentliggjort nu - i håb om at den kan indgå i en valgkamp, hvor klimabevidstheden formentlig kommer til at fylde mere end tidligere.

Dansk Industri har kastet sig ud i kampen for at få flere til at cykle.
Dansk Industri har kastet sig ud i kampen for at få flere til at cykle.
Foto: Arkiv / shutterstock

 - Jeg tror godt at vi kan overbevise regeringen om, at der skal afsættes midler. Vi har jo tidligere haft Cykelmilliarden, der fra 2009 til 2014 gik til forbedring af infrastrukturen. Den blev vedtaget, mens Lars Barfoed var transportminister, siger Klaus Bondam.

I en video, Cyklistforbundet har udgivet, påpeger han, at cyklist-andelen er faldende.

- Det er den ikke i de store byer som København, Aarhus og Odense. Men ude i landkommunerne falder den.  Det kan vi måske vende med cyklistfradrag og tilskud til elcykler, siger Klaus Bondam.

quote Det er en lavthængende frugt

Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet​

Han siger videre, at han studser over, at debatten ofte handler om elbiler og førerløse biler, når man diskuterer klima.

- For der er jo et alternativ, og det er en lavthængende frugt - nemlig cyklisme.

Fire konkete forslag fra Cyklistforbundet

Til sin kampagne Cykelland.nu lancerer Cyklistforbundet fire helt konkete forslag til politierne. Du kan se forslagene her:

 

1: Giv 25.000 danskere tilskud til at købe en el-cykel.

( Bilister skal tilbydes et stærkt alternativ til de lidt længere cykelture. Købere af en elcykel skal via en særlig elcykelpulje på 100 mio. kr. have et tilskud på 20 % af prisen)

 

2: Flere 30 km/t zoner i byområder med mange gående og cyklister.

( Farten skal ned i byerne. Kommunerne skal langt nemmere end i dag kunne indføre 30 km/t-zoner i fx større byområder og landsbyer )

 

3: Skattefradrag for cykelpendlere.

( Det bæredygtige og sunde transportvalg i hverdagen skal belønnes. Det kan ske fx ved en cykelpræmie i form af et skattefradrag på 5.000 kr. årligt eller et særligt befordringsfradrag for cyklister med mere end 3 km til arbejde. )

 

4: Kommunerne skal have en statslig cykelpulje på 200 millioner.

( Cykelinfrastrukturen skal styrkes. Kommunerne skal via en fast statslig pulje på 200 mio. kr. årligt kunne søge statslig medfinansiering af cykelstier og andre cykelfremmende initiativer. Det svarer til, at der går 2 kr. til infrastruktur til cykler for hver 100 kr., der går til infrastruktur til biler. )


Kilde: Cyklistforbundet

Ifølge Klaus Bondam er en pulje på 200 millioner kroner til kommunerne ikke utænkelig, fordi beløbet reelt kun er en lille procentdel af det, der generelt investeres i bilinfrastruktur. 

Og hvis folk skal have et fradrag for at cykle til arbejde. Hvad så, hvis de snupper fradraget og tager toget i stedet?

 - Man udfylder jo sin selvangivelse på tro og love. Men man kunne jo også sagtens forestille sig, at vi ændrer hele transportfradraget, så folk får et fradrag for at bruge offentlige transportmidler - og et andet fradrag for at cykle - i stedet for at det som i dag alene handler om, at man får et fradrag, hvis man har mere en 12 kilometer til arbejde, lyder det fra Klaus Bondam.

Cyklistforbundet har oprettet et selvstændigt site til kampagnen - Cykelland.nu. Du kan finde det her.

Spørg Os - Afstemning

_