KBH: Å-projekt risikerer at blive knastørt

Det er et brændende ønske hos tusindvis af københavnere at frilægge Ladegårdsåen i København. Men et nyt notat viser, at det måske bliver en temmelig tør omgang.

Knap 20.000 borgere har de senere år skrevet under på ønsket om en genåbning af Ladegårdsåen, der engang stod for hovedstadens vandforsyning i Indre Søer, men som siden 1960'erne har løbet i rør under asfalten. Også på rådhuset har ideen, som vil indebære et anlægsprojekt til flere milliarder kroner, vundet gehør.

Et nyt statusnotat fra kommunens egen forundersøgelse rejser dog tvivl om, hvorvidt der overhovedet er vand nok i åen til at indfri drømmene.

Det skriver Politiken mandag.

En del af det vand, der er til rådighed, er forurenet, ligesom åen, som nogle steder vil skulle løbe 3-4 meter under gadeniveau, mangler tilstrækkeligt fald.

- De foreløbige vurderinger viser, at det er meget vanskeligt at opnå et åbent forløb af Ladegårds Å med strømmende vand på hele strækningen, lyder den knastørre vurdering fra Cowi's rådgivende ingeniører.

Ladegårdsåens fortalere er uenige i præmisserne bag Cowi's vurdering, mens den erklærede å-tilhænger og ansvarlige borgmester, Enhedslistens Morten Kabell, nu vil have et bredere vurderingsgrundlag, før den endelige analyse skal fremlægges i 2016.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik