Nu får lyskryds i København ny lyd

Blinde vil have lydfyr med bankelyde i stedet for biplyde i fodgængerfelterne i København, da det fører til færre naboklager. Kommunen siger, at det er på vej.

Rød mand stå, grøn mand gå – men ikke alle kan se, om manden er rød eller grøn.

Blinde og svagsynede er afhængige af de såkaldte lydfyr, som via lydsignaler fortæller, hvornår det er sikkert at passere vejen.

Ifølge Dansk Blindesamfund er det et problem, at der mangler lydfyr ved fodgængerfelterne i København, og at lydfyr bliver slukket, skruet ned eller saboteret, så de ikke længere fungerer ordentligt.

Grunden til dette er ofte, at beboerne i nærområdet bliver generet af den karakteristiske biplyd:

– Der er mange af de personer, som bor i nærheden af dem (lyskryds med lydfyr, red.), som enten vil have, de bliver slukket, eller at de bliver skruet helt ned. Og det er jo et problem for os, når vi gerne vil over vejen, siger Christian Gylche, der er kredsformand i Dansk Blindesamfund København.

Bankelyde mindst lige så gode

I Frederiksberg Kommune har de måske fundet løsningen på problemet. Her har man længe haft lydfyr, som afspiller bankelyde i stedet for den karakteristiske biplyd. Bankelyden har flere fordele:

– Bankelyde er typisk mindst lige så gode om end også bedre end 880 Hz -tonerne (bippende lyd, red.). Desuden er de ikke generende i samme omfang for naboer, hvilket indebærer, at der ikke er det samme incitament for naboer til at klage og anmode om, at lydfyr skal slukkes, eller at der skal ske en reduktion i styrke, siger John Heilbruun, næstformand i Dansk Blindesamfund.

Det har derfor længe været et ønske fra Dansk Blindesamfunds, at alle lydfyr i Københavns Kommune anvendte bankelyde fremfor den nuværende bippende lyd.

Grønt lys til omlægning  

De blindes ønske ser ud til snart at blive mødt af Københavns Kommune. Det oplyser Bo Mikkelsen, som er Trafikplanlægger i Københavns Kommune:

– Der vil komme lydfyr med bankelyde i København. Det vil både blive installeret i nye lydfyr, men også i allerede eksisterende lydfyr.

Dette har indtil videre ikke været muligt, oplyser Københavns Kommune, da lydfyr med bankelyde ikke har været en del af vejreglerne. Årsagen til, at lydsignalet har været brugt i Frederiksberg Kommune, skyldes, at man har søgt dispensation for flere år tilbage.

Københavns Kommune oplyser dog, at der ikke opsættes lydfyr per automatik, da lydfyr netop kan være generende for beboere tæt på lyskrydsene. Opsætning af lydfyr udføres kun, hvis der er et særligt ønske om opsætning fra en borger med synshandicap.

Artiklen er blevet til i et samarbejde med journalistuddannelsen på RUC.

Lyt her. / Grafik: Mia Cassens

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik