Politisk flertal siger nej til udskældt højhus på Nørrebro

Lokalplanforslag til et 75 meter højt byggeri på Nuuks Plads er her til aften styrtet i grus.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har her til aften nedstemt et forslag til en lokalplan til et meget omdiskuteret højhus.

Det 75 meter høje boligbyggeri, der skulle opføres på Nuuks Plads på Nørrebro - der hvor landsarkivet engang lå ved Jagtvej – havde forinden mødt massive protester fra borgere i området.

Højhuset har længe delt vandene på Københavns Rådhus. 
Højhuset har længe delt vandene på Københavns Rådhus. 
Foto: Over Byen Arkitekter

Som TV 2 Lorry tidligere har fortalt er der blevet indgivet knap 500 høringssvar fra borgere og organisationer - heraf var hele 97 procent er imod byggeriet.

Nu har et politisk flertal så valgt at skrotte det endelige udkast for en lokalplan. Det gælder Alternativet, Konservative, Enhedslisten, Radikale og SF.

Tilfreds borgmester

Københavns teknik- og miljøborgmester, Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen, havde op til mødet talt dunder mod byggeriet. Hun er derfor godt tilfreds med udfaldet af afstemningen.

- Det var for højt et boligtårn, og det ville påvirke både vind og skyggeforhold og give et dårligt byrum. Men den massive negative tilkendegivelse fra borgerne har også påvirket os meget, siger Ninna Hedeager Olsen til TV 2 Lorry.

Hun forklarer, at nedstemningen betyder, at bygherren nu må starte helt forfra, hvis der skal udarbejdes et nyt forslag.

- Et eventuelt nyt byggeri skal starte forfra med en planproces, en startredegørelse, en lokalplan og høringer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Visualiseringsskitse af det foreslåede højhusbyggeri.
Visualiseringsskitse af det foreslåede højhusbyggeri.
Foto: Over Byen Arkitekter

Kun Socialdemokratiet og Liberal Alliance stemte for planen, som den oprindelig er skitseret. Venstre sidder ikke med i udvalget og var derfor ikke med til at stemme.

For Socialdemokratiet var et af de centrale argumenter for at stemme for, at stor byggeriet vil huse en stor del almenboliger og ungdomsboliger, mens det qua beliggenheden klos op ad den kommende metrostation kan tillokke beboere, der ikke er bilejere.

- Vi står med en udfordring, hvor vi ved, at der kommer 100.000 flere Københavnere for 10 år, og de skal have et sted at bo. De boliger er vi nødt til at bygge nogle steder, sagde Socialdemokratiets udvalgsmedlem Niels E. Bjerrum til TV 2 Lorry i sidste uge.

Niels E. Bjerrum anerkendte dog, at de mange høringssvar tegnede et billede af massiv modstand mod tårnet. Dog mente han, høringssvar oftest har det med at komme fra kritiske borgere og ikke det modsatte.

- Nogle gange skal man som politiker også turde tage det svære valg. Hvis ikke vi tør træffe en upopulær beslutning en gang imellem, så havner vi i en situation, hvor vi vil komme til at stå med et akut boligproblem, sagde Niels E. Bjerrum.

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen siger, at partiet grundlæggende ikke er imod, at der bliver bygget på Nuuks Plads.

- Men vi var imod det her byggeri. Og i stedet for at komme med en masse ændringsforslag til et byggeri så langt inde i processen, så ville vi hellere holde mulighederne åbne for, at bygherre og forvaltning kan komme med et nyt forslag, siger hun.

Konservative var fra starten imod

I marts måned godkendte et flertal i Borgerrepræsentationen udkastet til lokalplanen, der her til aften er blevet nedstemt. Dengang stemte kun ét parti imod udkastet. Det var De Konservative, der igen her aften har vendt tommelfingeren nedad i Teknik-og Miljøudvalget.

Partiets gruppeformand Jakob Næsager glæder sig over, at lokalplanen nu er blevet fejet af bordet.

- Nørrebro er et de mest tætbefolkede områder i Danmark. Det her med at proppe et højhus ned midt i bydelen og øge befolkningstætheden yderligere, synes vi ikke, var en kvalitet. Det ville betyde, at der ville komme mere trængsel på skoler, dagsinstitutioner, idrætshaller såvel som cykelstier og veje. Og vi vil ikke stemme for, at området bliver belastet yderligere.

- Nu har vi sagt blankt nej til det projekt, der lå på bordet, og nu må bygherren så bestemme, om han vil sælge grunden eller prøve med et andet forslag, siger Jakob Næsager til TV 2 Lorry.

Nørrebro Lokaludvalg var imod højhuset fra start. Hør mere om kritikken her: 

 

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
billige boliger udskydes

Mange billige boliger bliver udskudt eller aflyst

Line Dupont

148.000 følger med: Line bygger alt i alle rum

Vis mere