Skandalehøjhus skal forstærkes og stormsikres

Bach Gruppen A/S, der står bag det skandaleramte byggeri af Njalstårnet på Amager forsøger nu at spænde et sikkerhedsnet ud under det vaklende byggeprojekt, som af sikkerhedsmæssige grunde er standset af Københavns Kommune.

Fundamentet har ikke den nødvendige styrke, men nu vil byggeselskabet forstærke kældervæggene. Samtidig skal den tårnhøje bygning nødforstærkes, så den kan overleve en kraftig storm.

Njalstårnet er et af de mange højhusbyggerier, der i øjeblikket er i gang i Københavns Kommune, og skandalen eksploderede tidligere på året, da en whistleblower afslørede, at den er helt gal med betonkvaliteten i den bundplade, der skal bære det gigantiske højhus, som er 23 etager og 86 meter højt.

Sidenhen har en række undersøgelser bekræftet, at betonen i bundpladen ikke har en ensartet kvalitet, og dermed er der frygt for, at den ikke har den styrke. der er nødvendig for et byggeprojekt af den størrelse, som Njalstårnet har.

Ordre om at standse byggeriet

18. september skred Københavns Kommune ind og beordrede Bach Gruppen A/S til at standse højhusbyggeriet.

- Vores eksterne rådgivere har peget på, at beregningerne af bygningens statik er ufuldstændige og ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de udfordringer med bundpladen, som betonprøverne har vist. Derfor har vi i dag standset byggeriet, meddelte Rikke Sønderriis, områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. 

Siden har byggeriet ligget stille, men nu meddeler Bach Gruppen A/S altså, at de har en plan, der skal redde tårnet.

- Prøveresultaterne har vist, at materialesammensætningen i bundpladen ikke er tilfredsstillende. Derfor har vi bedt ingeniørerne om at finde en løsning, der tager hensyn hertil og sikrer at fundamentet lever op til alle krav på både kort og lang sigt. Det viser alle beregninger, at vi kan vi med en styrkelse af vægfundamenterne i kælderplan, så det håber vi kommunen vil godkende,” siger direktør Lene Christensen i en pressemeddelelse fra Bach Gruppen A/S.

Gruppen skriver, at de er ved at lægge sidste hånd på de nødvendige ansøgninger til Københavns Kommune og håber, at de kan igangsætte arbejdet inden for de næste 14 dage. Derefter vil det tage en måned at gennemføre forstærkningerne.

Dybt rystet

Men spørger man det konservative medlem af Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune, Jakob Næsager, så kommer det næppe til at gå så hurtigt.

quote Jeg er dybt rystet over, at de kan bruge så ringe materialer, at de sætter folks liv på spil.

Jakob Næsager, medl. Teknik- og Miljøudvalget (Kons.)

- Det er ikke en tilladelse, de får på 20 minutter. Det er deres eget datterselskab, der har leveret betonen, så tilliden til dem er i minus. De løsninger, de foreslår, skal dokumenteres af uvildige eksperter, mener han og tilføjer:

Bach Gruppen A/S ´ forslag om forstærkning af vægfundamenterne i kælderplan kommer efter hektisk mødeaktivitet med forvaltningen i Københavns Kommune. Og herfra er meldingerne positive.

"På baggrund af de eksterne rådgiveres vurdering har forvaltningen den 14. oktober meddelt Bach Gruppen, at forvaltningen forholder sig positiv til skitseforslaget til fysiske foranstaltninger. Bach Gruppen skal nu hurtigst muligt fremsende et detaljeret forslag i form af en ansøgning om tillægs-konstruktionstilladelse for disse nye fysiske foranstaltninger," hedder det i et nyt notat om sagen fra kommunen.

Nu starter vurderingsarbejdet af de ændringsforslag, Bach Gruppen er kommet med. Københavns Kommune oplyser, at forvaltningen i samarbejde med de eksterne rådgivere vil vurdere ansøgningen om tillægs-konstruktionstilladelse.

Bekymring for stormvejr

Men samtidig giver kommunen udtryk for bekymring. For efteråret er i gang og dermed stiger risikoen for voldsomme storme, der potentielt kan være en risiko for højhuset på den skrøbelige bundplade.

quote Dette giver forvaltningens eksterne rådgivere anledning til bekymring, hvis der er meget ekstremt vejrlig i vejrudsigten.

Notat fra Københavns Kommune

  - I mellemtiden står bygningen med den nuværende bundplade. Dette giver forvaltningens eksterne rådgivere anledning til bekymring, hvis der er meget ekstremt vejrlig i vejrudsigten. Da vi nu går ind i en årstid med netop den risiko, har forvaltningen den 14. oktober samtidig bedt Bach Gruppen om at redegøre for, hvilke sikringstiltag, der iværksættes for at imødekomme ekstrem vindbelastning, samt om at redegøre for sikringstiltagenes effekt for bygningens stabilitet, skriver kommunens forvaltning i notatet om sagen.

Hertil svarer Bach Gruppens direktør Lene Christensen i en pressemeddelelse:

- Vi skal være forberedte på selv de mest usandsynlige scenarier. Derfor har vi igangsat yderligere sætningsmålinger på bundpladen, intensiveret den visuelle kontrol af byggeriet og åbnet facaden for at nedsætte vindbelastningen i tilfælde af fx 100-års storm, indtil de forstærkede fundamenter til fulde har erstattet bundpladen.

Rikke Sønderriis, der er områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen, deler bekymringen for efterårsvejrets påvirkning af byggeriet.

- Vi ser med stor alvor på situationen og følger vores eksterne rådgivere COWI og Aalborg Universitets anbefalinger nøje. De vurderer, at der er behov for at sikre højhusets fundament yderligere, og forvaltningen har derfor omgående bedt Bach Gruppen svare på, hvordan de vil sikre bygningens fundament. Derudover har forvaltningen bedt Bach Gruppen dokumentere, hvilke tiltag der i den nuværende situation er nødvendige for at sikre bygningen mod ekstrem vindbelastning - på den baggrund går Bach Gruppen nu i gang med at afmontere facadeplader, så vind kan passere uden at belaste bundpladen, siger hun.

Hele huset skal undersøges

Imens konstaterer den konservative Jakob Næsager, at det ikke er nok, hvis der skal indledes et arbejde med at forstærke bygningens kældervægge.

- Når huset er 23 etager højt, så må vi vide, hvordan ser etageadskillelserne ser ud, og om de er OK, siger han.

Hertil oplyser kommunens forvaltning, at Bach Gruppen er i gang med at undersøge og dokumentere betonen i den øvre del af bygningen. 

Forvaltning konstaterer samtidig, at hvis der udstedes en konstruktionstilladelse til forstærkning af fundamentet, så er det et arbejde, der vil tage i omegnen af to måneder.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, da hun holder ferie i denne uge.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik