muted

SKYDERI I FIELDS

Fields-mistænkt var inspireret af amerikansk massemorder

I samarbejde med TV 2. Af Allan Spangsberg Hansen, Sofie Synnøve Herschend & Thomas Østerlin Koch Illustrationer: Clara Jetsmark

Den formodede gerningsmand til skyderiet i Fields i juli efterlod en notesbog og et usb-stik på sit værelse.

Da politiet stormede frem mod den 22-årige mand, lagde han sig fladt ned. Som befalet.

Det var langtfra planen, at anholdelsen skulle forløbe så relativt roligt. Faktisk var det slet ikke meningen, at anholdelsen skulle have fundet sted.

Den 22-årige mand var gået ind i det københavnske shoppingcenter Fields den søndag i juli i år med en plan om, at han selv skulle dræbes af politiet. Det forklarede han kort efter anholdelsen.

Men en person inde i Fields skubbede til hans sind. Et sind, der med hans egne ord balancerede mellem ”en god og en dårlig side”.


Omringet af betjente sad den 22-årige mand i græsset efter anholdelsen 3. juli 2022. Foto: Mikkel Johansen
Omringet af betjente sad den 22-årige mand i græsset efter anholdelsen 3. juli 2022. Foto: Mikkel Johansen

I et halvt år havde han forsøgt at få professionel hjælp til at tippe balancen til den gode side. Han havde fortalt lægerne ærligt om sine tanker. Også de mørkeste, som kredsede om drab.

Men flere gange var han blevet henvist rundt i det psykiatriske system. Han var blevet afvist i et specialiseret tilbud. Og i tiden op til skyderiet blev han trappet voldsomt ned i antipsykotisk medicin.

Det fremgår af en kortlægning af forløbet i psykiatrien op til skyderiet, som TV 2 har lavet i samarbejde med Frihedsbrevet. Afdækningen bygger på et omfattende antal kilder med kendskab til sagen, politiets fund hos den 22-årige mand og hans forklaring til politiet umiddelbart efter skyderiet.

Forløbet begyndte et halvt år før skyderiet bare to stop med metroen fra Fields.


muted

Afvist på skadestue

Her dukkede den 22-årige mand op på den psykiatriske skadestue på Amager. Han kom for at få hjælp, men blev sendt hjem igen. Med sig fik han en henvisning til Akut Psykiatrisk Hjælp – et ambulant tilbud på Psykiatrisk Center Amager.

Centeret præsenteres på regionens hjemmeside i videoer, hvor personalet taler om høj faglighed og arbejdsglæde til en underlægning af afstressende klavermusik. Kilder på det psykiatriske center deler en anden fortælling.


Sådan har vi gjort

TV 2 og Frihedsbrevet har i de seneste måneder arbejdet på at kortlægge den 22-åriges forløb. Kortlægningen bygger på en lang række af kilder, fund i den 22-åriges lejlighed og den 22-åriges forklaring umiddelbart efter skyderiet.

Kilderne udtaler sig på betingelse af anonymitet. Det har TV 2 accepteret, da der er tale om fortrolige oplysninger af en væsentlig offentlig interesse.

Flere beskriver centeret som hårdt presset og beskriver en hverdag, hvor patienter udskrives for tidligt eller afvises i skadestuen for at blive henvist til de ambulante tilbud, hvor antallet af patienter gør tiden knap.

For den 22-årige blev besøget på skadestuen begyndelsen på et forløb, der i halvåret op til skyderiet i Fields strækker sig over en række af forskellige afdelinger på det psykiatriske center på Amager.


Foto: Clara Jetsmark
Foto: Clara Jetsmark

Fantasier om drab

Den unge mand var yderst samarbejdsvillig. Han dukkede op til sine aftaler, passede den ordinerede behandling og fortalte ærligt om sin tilstand.

Han lagde ikke skjul på, hvad der foregik inde i hovedet. Han fortalte åbent om sine fantasier og hallucinationer. Også de mørkeste, som kredsede om drab og massemordere.

Undervejs var der behandlere, som frygtede, at hans tilstand kunne udvikle sig farligt, mens andre var af den opfattelse, at han ikke selv ville handle på det.

Det skulle senere vise sig, at den sidstnævnte gruppe tog fejl.

Det var nemlig ikke kun personalet på Psykiatrisk Center Amager, som den 22-årige lyttede til i tiden op til skyderiet i Fields.


Stemmen fra de døde

Bag skærmen på værelset på Amager fandt den 22-årige mand en stemme fra de døde.

Stemmen tilhørte Randy Stair. En ung psykisk syg mand fra Pennsylvania. 8. juni 2017 barrikaderede han efter lukketid udgangene i det supermarked, hvor han arbejdede. Han affyrede 59 skud med sine to haglgeværer, dræbte tre kollegaer for derefter at tage sit eget liv.

I et år op til massakren i supermarkedet havde Stair under brugernavnet Andrew Blaze delt en række videoer på sin Youtube-profil.

Videoer, hvor han kyssede sine våben. Videoer, hvor han talte psykiatere og antipsykotisk medicin ned, da det ”ændrer ens personlighed”. Videoer, hvor han talte om at føle sig misforstået. Videoer, hvor han slog plat og krone om, om han skulle tage sit liv alene derhjemme, eller om han skulle tage andre med i faldet i supermarkedet. Videoer, hvor han minutiøst planlagde sin aktion. Og en sidste video, hvor han fortalte sine forældre, at “alt i hans univers er mørkt og forstyrret”.

Derefter sagde han farvel.

Den 22-årige mand noterede i sin notesbog, at Andrew Blaze inspirerede ham.

Et væsentligt punkt adskilte dog de to.


Foto: Clara Jetsmark
Foto: Clara Jetsmark

Afvist af specialiseret tilbud

Mens Randy Stair aldrig opsøgte hjælp og afskyede psykiatere, passede den 22-årige fra Amager sin behandling i det psykiatriske system i Danmark.

Fra det første ambulante tilbud blev han henvist videre igen. Denne gang til Opus – et specialiseret tilbud til unge med psykose, der siden 1996 har leveret overbevisende resultater.

Så overbevisende, at en ekspertgruppe under Danske Regioner i 2007 anbefalede, at forløbet skulle tilbydes til alle unge med debuterende psykose med rødder i skizofreni.

Selvom den 22-årige havde papir på at leve op til både skizofreni og psykosekriteriet, blev han afvist. Han havde nemlig under en tidligere indlæggelse i børne- og ungepsykiatrien vist tegn på psykose. Kriteriet om at være debuterende levede han derfor ikke op til.

Afvisninger som den er hverdag i Region Hovedstadens Opus-afdelinger. Det fortæller Casper Westergaard, der er overlæge i Opus på Psykiatrisk Center Glostrup.

- Det sker hver uge. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at patienter, som tidligere er kendt med psykosesymptomer, ikke vil have gavn af vores tilbud. Vores kapacitet er strakt til det yderste med at give tilbuddet til dem, som har krav på det, fordi de lever op til alle tre kriterier, siger han.

Casper Westergaard understreger, at han ikke forholder sig til den konkrete sag.

Efter afvisningen havnede den 22-årige, hvor han begyndte. På det psykiatriske center på Amager. Herfra blev han igen henvist. Denne gang til et ikkespecialiseret tilbud i det psykiatriske centers ambulatorium.

Her vurderede lægerne ham til ikke længere at være psykotisk, og han blev derfor trappet voldsomt ned i antipsykotisk medicin. Samtalerne fortsatte han med at dukke op til. Han talte sidste gang med en læge få dage før søndag 3. juli i år.


I telefonkø få timer før skyderiet

Den søndag eftermiddag ringede den 22-årige til Psykiatrifondens hjælpelinje.

Her sidder frivillige sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer og læger klar med råd og vejledning.

Tidligere på dagen havde han været i shoppingcenteret Fields, men var vendt tilbage til lejligheden på Amager.

Der var kø til telefonen den dag. På grund af sommerferien var søndagens åbningstid kortet af, så linjen allerede lukkede klokken 14.

Mens han hang i røret, lukkede linjen. Han nåede aldrig at komme igennem til en rådgiver.

Da han senere den dag forlod hjemmet på Amager for at vende tilbage til Fields, medbragte han en våbentaske. Den indeholdt en pistol, en dolk og en riffel.

På værelset efterlod han sin notesbog og et usb-stik. På stikket lå der en række videoer, som han dagen forinden havde lagt på Youtube.

I kommentarfeltet til en af videoerne noterede han, at den antipsykotiske medicin quetiapin ”virker ikke”. Det var den medicin, han i tiden op til den dag var trappet voldsomt ned i.

Usb-stikket indeholdt også en video, som aldrig fandt vej til internettet. Det var en enetale. Her fortalte han om, hvor meget han hadede verden, og beskrev sig selv som ”psykopat”.

Han ønskede, at det næste, der skulle ske, skulle være enden på det hele, har han senere forklaret.


"Det er ikke virkeligt"

Foto: Mahdi Al-Wazn

Klokken cirka 17.33 løsnede han det første skud i shoppingcenteret. Han var gået ind i centeret med en plan om at ”hjælpe andre væk fra denne her verden” for derefter selv at blive dræbt af politiet, forklarede han senere sidstnævnte.

På de første videoer fyldtes centeret af skrig og panik.

I de senere videoer var der blot musikken fra centerets højtalere og den 22-åriges råb tilbage:

- Slå mig nu ihjel!

- Det er ikke ægte!

- Du er ikke ægte!


Sådan fortsatte han ned gennem centeret. Med sin medbragte riffel trak han et blodigt spor bag sig.

Råbene fortsatte ned gennem centeret, indtil der ifølge den 22-årige pludselig var en anden, som råbte.

Et råb, der med et vækkede hans personlighed.

Et råb, der fik ham til at indse, hvad han havde gang i.

Et råb, der fik ham til at forlade planen om selv at skulle dræbes af politiets skud.


Foto: Clara Jetsmark
Foto: Clara Jetsmark

Det var ifølge den 22-åriges forklaring efter skyderiet noget i retning af: "Hvad laver du, det er den virkelige verden, det her!”

På parkeringspladsen bag centeret knælede den 22-årige, da betjentene råbte ham an. Med et knæ i ryggen fik han kort efter at vide, at klokken var 17.48, og at han var anholdt.

En måned senere nedsatte Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden en taskforce, der bestod af en direktør, en vicedirektør og en overlæge fra Region Hovedstaden, en lægefaglig direktør fra Region Nordjylland og en vicedirektør fra Region Sjælland.

De skulle granske sagen for, om et anderledes forløb kunne have forhindret den tragiske afslutning på forløbet i psykiatrien.


Intet gik galt i forløbet

- Der kan ikke peges på en enkelt årsag til skyderiet i Fields, lød konklusionen fra taskforcen. Foto: TV 2

På et pressemøde tre måneder senere præsenterede formanden konklusionen og seks forslag til forbedringer i psykiatrien.

- Vi kan vel nærmest skære ud i pap, at vi ikke har fundet noget, der gik galt. Det er klart, når man ser bagud, så er der jo noget, der er gået galt, men vi kan ikke pege på noget i forløbet, der gik galt, konkluderede Tina Gram Larsen, der til daglig er lægefaglig direktør i Region Nordjylland.

Den konklusion får i dag forsvarsadvokaten for den 22-årige til at anklage Region Hovedstaden for at frikende sig selv.

- De vil jo simpelthen ikke tage det ord i deres mund, at de har begået en fejl, siger Luise Høj.


Forsvarsadvokat Luise Høj. Foto: TV 2
Forsvarsadvokat Luise Høj. Foto: TV 2

I dag afviser Region Hovedstaden at svare på spørgsmål om taskforcen og dens vurdering af forløbet.

Hallur Thorsteinsson, der er centerchef på Psykiatrisk Center Amager, erkender dog, at centeret som det øvrige psykiatriske system er presset.

- Vi ser generelt et stort pres på psykiatrien. Vi har mange patienter. Hvis vi havde færre patienter eller flere ansatte, så ville vi kunne se patienterne hyppigere – især i de ambulante tilbud, siger han til TV 2.

Han afviser dog, at kvaliteten giver grund til bekymring.

- Som patient skal man ikke være bekymret for kvaliteten i behandlingen, siger han.

I dag er knap fire måneder siden, at den 22-årige mand som befalet lagde sig fladt ned foran Fields. Siden har han siddet fængslet på en lukket psykiatrisk afdeling.

Gennem sin forsvarsadvokat udtrykker den 22-årige selv et ønske om forandring i det system, han opsøgte for at få hjælp.

- Han har et klart ønske om, at tingene i psykiatrien skal gøres bedre, siger hun.