Flere bilfrie søndage kan være på vej: "Trafikken får lov at fylde i hverdagene"

Flere af partierne på Københavns Rådhus ønsker at gøre det nemmere for kommunens lokaludvalg at bytte trafikken ud med offentlige arrangementer om søndagen. Men det er ikke alle, der mener, det er en god ide.

Normalt bruges de lidt mere end 400 kilometer offentlig vej i Københavns Kommune til trafik. 

Men står det til flere af partierne på rådhuset, så skal det være nemmere at bruge dem til andet og mere end biler, busser og motorcykler. 

Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget på næste møde tage stilling til, om der skal omdeles en vejledning til byens mange lokaludvalg, om hvordan man erstatter søndagstrafikken med et stort loppemarked eller en gadefest. 

- Man kan jo mødes på en masse nye måder når man laver arrangementer på de her store arealer som normalt tilkommer bilerne. Det er en rigtig god måde at åbne borgernes øjne for de mange muligheder vores byrum rummer, siger Knud Holt Nielsen (EL), som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. 

Trafikken fylder halvdelen af rummet mellem byens huse

Ifølge Københavns Kommunes Mobilitetsredegørelse fra 2023, så udgør vejbanerne i kommunen hele 49 procent af arealet mellem hovedstadens huse.

Til sammenligning fylder torve og pladser kun fem procent.

quote Man kan jo mødes på en masse nye måder når man laver arrangementer på de her store arealer som normalt tilkommer bilerne.

Knud Holt Nielsen (EL), medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

Det giver derfor god mening at inddrage noget af vejarealet til andre aktiviteter på søndage, mener Christopher Røhl fra Radikale Venstre.

- Vi har et begrænset areal at gøre godt med i en by som København, og vi skal som politikere sørge for, at pladsen bruges bedst muligt. Om søndagen har mange fri, og der er derfor pres på de offentlige arealer. Samtidig er trafikken mindre om søndagen, og det giver derfor mening at bruge vejarealet på en anden måde, siger han. 

Han pointerer dog, at den vejledning, som kommunen ønsker at omdele til lokaludvalgene, ikke giver mulighed for at lukke lokale veje hver søndag. 

Vejlukningerne skal ske som følge af et arrangement, og de skal koordineres og godkendes af myndighederne i hvert af de konkrete tilfælde.

Der vil være tale om spærring af en enkelt vej og ikke samtlige veje i en hel bydel. 

Hvem skal vige for hvem?

Det er dog ikke alle medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, der mener, at det er en god ide at vejlede lokaludvalgene i, hvordan de kan lukke af for trafikken. 

- I Konservative mener vi ikke, at der skal omdeles en vejledning, der vil være med til at gøre livet mere besværligt for billisterne, siger Helle Bonnesen, der sidder i Teknik- og Miljøudvalget for de Konservative. 

Hun mener, at flere bilfrie søndage vil være endnu en sten i hjulet på byens mange billister. 

- Bilisterne viger hver dag, der bliver fjernet parkeringspladser, og man sætter hastighederne ned. Man gør så meget for at modarbejde billisterne i København, siger hun. 

quote I Konservative mener vi ikke, at der skal omdeles en vejledning, der vil være med til at gøre livet mere besværligt for billisterne.

Helle Bonnesen (K), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune

Den holdning deler Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten dog ikke.

- Man kan jo vende den om og sige, at for det meste er borgerne, der generes af bilerne - det er jo trafikken, der får lov at fylde i hverdagene, argumenterer han.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Gode erfaringer fra Nørrebro

På Nørrebro har man siden 2017 en gang om året afholdt en bilfri søndag, og arrangementet plejer at være en stor og mangfoldig succes. 

Det fortæller Mogens Petersen, der er forperson for Nørrebro Lokaludvalg, som står bag arrangementet. 

- Der kommer omkring 10.000 personer i alle aldre. Der deltager både børnefamilier og ældre, for det er en fest, hvor leg og foreningsliv er sat i højsædet fremfor alkohol, siger han. 

Han fortæller videre, at selvom det kun er Nørrebrogade, der spærres, og altså ikke samtlige veje i området, så kræver det et stort arbejde at afvikle dagen. 

Derfor har Nørrebro Lokaludvalg delt deres erfaringer med Københavns Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen til byens mange andre lokaludvalg. 

- Det er ikke nogen nem øvelse at stable sådan et arrangement på benene, men nu har vi efterhånden lavet os en drejebog, og det gør det noget nemmere. Nu håber vi så, at vores erfaringer kan gøre glæde hos de andre lokaludvalg, siger Mogens Petersen.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik