Her er tidslinjen med alt, du skal vide, om Lynetteholm

Lynetteholm-projektet blev præsenteret i 2018 og skal efter planen stå færdigt i 2070. Få det fulde overblik over det store byggeri her.

Mandag ved middagstid sker det helt officielt - det første spadestik til Lynetteholm tages af transportminister Benny Engelbrecht (S), overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro. 

Det allerførste gravearbejde er dog allerede begyndt, ligesom det første slam er smidt i Køge Bugt.

Det kommer til at tage mellem 30 og 40 år at fylde så meget jord i havnen, at det til sidst udgør den nye kunstige ø, der skal have plads til 35.000 indbyggere og 35.000 arbejdspladser.

I tidslinjen herunder kan du få det fulde overblik over, hvornår projektet står færdigt - og hvordan ø-byggeriet allerede har pådraget sig kritik og taget overskrifter i medierne.

Men først lidt fakta:

Derfor besluttede politikerne at bygge

 • Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn.


 • Lynetteholm skal blive en bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Øen skal tilsluttes metroen og være bindeled i en østlig ringvej rundt om København.


 • Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.


 • Endelig er det planen, at projekt Lynetteholm skal være det sted, hvor overskudsjord fra eksempelvis metrobyggeri i fremtiden skal deponeres.


Kilder: TV 2 Lorry og By & Havn

Lynetteholm - tidslinje


Kilder: By og Havn, Københavns Kommune og TV 2 Lorry

 • Oktober 2018

  lynetteholmpræsenteres

  Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S). Siden har den efterfølgende regering, overborgmester samt et flertal på Københavns Rådhus videreført visionen om Lynetteholm.

 • December 2020

  skåne

  En miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm - som skal belyse projektets mulige påvirkninger af miljø og natur - offentliggøres. Efterfølgende hagler kritikken af miljøkonsekvensrapporten ned over By & Havn. Flere organisationer, eksperter og sågar den sydsvenske region Skåne Län klandrer rapporten for ikke at belyse samtlige dele af projektets konsekvenser for miljøet og i stedet blot belyse én del af Lynetteholms påvirkninger – den såkaldte salamimetode, som ifølge eksperter er i strid med gældende EU-lovgivning.

  På billedet ses Carl Lindqvist, vandadministrator fra Länstyrelsen Skåne.

 • April 2021

  Lynetteholm kystlinje

  By & Havn sender nu en ny rapport om Lynetteholms mulige påvirkninger af vandmiljøet i høring. Det sker, efter et hav af kritiske høringssvar til den hidtidige rapport har fået Trafikstyrelsen til at kræve, at By & Havn undersøger ø-projektets potentielle konsekvenser for vandmiljøet grundigere.

  På billedet ses visualiseringer af Lynetteholms kystlinje. 

 • Maj 2021

  ekspert

  Flere professorer i miljøret melder sig på banen af kritikere overfor projektet. Kritikken peger på flere dele af projektets forarbejde, blandt andet at vurderingerne af, hvor meget dyreliv og havmiljø der påvirkes, er for overfladiske, samt at vores naboer i Østersøen ikke er blevet inddraget nok i processen.

  På billedet ses en af de kritiske eksperter, Morten Holtegaard Nielsen, der er oceanograf og selvstændig i virksomheden Marine Science and Consulting.

 • 4. juni 2021

  lynetteholmvedtaget

  Et flertal i Folketinget vedtager loven, der baner vej for det enorme byggeprojekt i Københavns Havn. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti stemmer for loven. Bekymringerne omkring byggeriet bliver afvist af blandt andet Socialdemokratiets ordfører, Thomas Jensen: "Procesmæssigt er det fuldstændig gennemarbejdet", udtaler han.


  På ja-siden er: Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, De Konservative og Inger Støjberg (Løsgænger)


  På nej-siden er: Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige og Susanne Zimmer (Løsgænger).

 • Juli 2021

  Klimabevægelsen indsender en klage til EU-parlamentets Udvalg for Andragender over etableringen af Lynetteholm med henblik på at få rejst en sag ved EU-domstolen.

 • 12. november 2021

  EU-Kommissionens afviser Klimabevægelsens klage. Men modstanderne vælger at kæmpe videre.

 • December 2021

  lynetteholm

  Landanlæg til jordopfyldning etableres, og selve anlægget af øens perimeter påbegyndes. Første store træk af lastbiler frem og tilbage til Lynetteholm.


 • Januar 2022

  Båddemonstration mod Lynetteholm

  498 kubikmeter slam bliver dumpet i Køge Bugt. I alt skal cirka to millioner kubikmeter havbundsmateriale - såkaldt gytje - graves op fra Københavns Havn, sejles væk og dumpes i Køge Bugt.

  Det møder stor kritik fra borgmestre i Køge Bugt-kommunerne, og borgere arrangerer en båddemonstration

 • 17. januar 2022

  Det første spadestik tages officielt af transportminister Benny Engelbrecht (S), overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

 • 2021 - 2023

  Nordhavn kort

  Miljøkonsekvensrapport af en ny metrolinje og Østlig Ringvej fra Nordhavn til Lufthavnen.

 • 2023 -

  Opfyldning af arealet til Lynetteholm.

 • 2023

  metro til lynetteholm

  Der træffes en beslutning om anlæg af metro og en Østlig Ringvej.

  På billedet ses eksisterende metro (sort streg), planlagt metro (stiplet streg) og de tre hovedforslag til, hvordan metroen skal betjene Lynetteholm:


  • M4 - Blå linje (Orientkaj til Kløverparken)


  • M5 - Lilla linje (København H til Østerport)


  • M5 Vest - Orange linje (Lynetteholm til Prags Boulevard)  Kilde: Metroselskabet

 • 2024 -

  Udbud, projektering og anlæg af metro og Østlig Ringvej sættes i gang.

 • 2025 - 2035

  lynetteholmen

  Arkitektkonkurrence om overordnet plan for Lynetteholm. Herefter laves der masterplaner for Lynetteholms delområder, mens kommuneplanrammer og lokalplaner vedtages af Københavns Kommune.

  På billedet ses nogle af de første visualiseringer af Lynetteholm. 


 • 2035

  Lynetteholm skovbrynet

  Projektet delåbnes. De første boliger er klar til indflytning. Metroforbindelse og Østlig Ringvej står færdigbygget og kan nu åbne. Dele af kystlandskabet kan tages i brug.

  På billedet ses visualiseringer af Lynetteholms skovbryn. 


 • 2035 - 2045

  20201209-093426-L-1920x1279we

  Rensningsanlægget Lynetten (på billedet) flyttes eller overdækkes.


 • 2070

  Lynetteholm

  De sidste beboere forventes at flytte ind på Lynetteholm, der nu står endeligt færdigbygget med 35.000 indbyggere som en ny bydel i København med metro, ringvej og kystlandskab med klimasikring.


_


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik