Internt Amager Fælled-kaos i partier: Kun få kandidater synes, byggeri er god idé

Kun hver fjerde SF-kandidat og hver femte kandidat fra Radikale Venstre i Københavns Kommune synes, at byggeri på Amager Fælled er en god idé.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kandidaterne i de to partier SF og Radikale Venstre i København er langt fra enige internt i sagen om det omdiskuterede boligbyggeri på Amager Fælled.

Blandt SF’s kandidater til kommunalvalget i Københavns Kommune mener kun hver fjerde, at det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden - også kaldet Lærkesletten - på Amager Fælled.

I Radikales Venstres tilfælde er det kun hver femte opstillede kandidat, der mener, at det er en god idé.

Det viser en gennemgang af politikernes svar i TV 2 Lorrys kandidattest.

SF og Radikale Venstre står ellers sammen med Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative og to løsgængere bag aftalen om at bygge på Campinggrunden - også kaldet Lærkesletten - på Amager Fælled.

Formålet med boligbyggeriet har ifølge flertalsgruppen dels været at løse udfordringerne med manglende boliger i København og dels at betale for kommunens metrogæld.

Lige nu står byggeriet dog stille, da to klagenævn og en byretsdom har stoppet projektet. Det skal blandt andet undersøges, om byggeriet truer arten vandsalamander i området.

Hvad er en kandidattest?

TV 2 Lorry står sammen med TV 2 og en række regionale og lokale dagblade bag en omfattende kandidattest i forbindelse med kommunalvalget den 16. november. 


Her har samtlige kandidater mulighed for at forholde sig til en række udsagn, som borgerne i den pågældende kommune derefter kan matche sig op imod. 


Udsagnet om Amager Fælled er ét ud af 26 spørgsmål i Københavns Kommune. 


Find kandidattesten for din kommune her. 

Gik med for at trække i bæredygtig retning

Trods SF’s fortsatte opbakning til projektet har den nuværende fagborgmester og spidskandidat, Sisse Marie Welling, samt gruppeformand, Klaus Mygind, tilkendegivet i kandidattesten, at de ikke mener, det er en god idé at bygge.

Kun sidstnævnte har haft mulighed for at besvare TV 2 Lorrys spørgsmål inden artiklens udgivelse.

- Det har været SF’s politik at forsøge at undgå byggeri på Amager Fælled i årevis. Men det har der jo ikke været flertal for. Jeg er glad for, at vores grundlæggende holdning afspejler sig i svarene, siger Klaus Mygind (SF).

Hvorfor støtter SF et boligbyggeri på Amager Fælled, som mange af jeres kandidater – inklusiv dig selv - ikke mener er en god idé?

- Det er fordi, vi er gået ind i en aftale om det. SF er med, når der skal træffes beslutninger, og der var ikke flertal for at lade være med at bygge. Vi har været med til at flytte placeringen fra Strandengen til Campinggrunden, vi har gjort byggeriet mindre, og vi har sørget for, at det bliver så grønt som muligt.

Bør man som politiker ikke følge sin overbevisning?

- Det kommer an på, hvordan man ser på det. Vi er jo nødt til at blive enige i kommunalpolitik. Vi kan ikke bare lade være med at træffe beslutninger, svarer gruppeformanden, siger Klaus Mygind.

Trækker grimme spor

Blandt Radikale Venstres 15 kandidater er det kun nuværende fagborgmester og spidskandidat Mia Nyegaard, gruppeformand Christopher Røhl Andersen samt kandidaten Sally Khallash, der mener, at det er en god idé at bygge.

- Det afspejler det meget godt. Det var ikke en beslutning, nogen af os synes var fantastisk. Men vi tager ansvar, siger Mia Nyegaard (RV).

Hun har respekt for, at sagen nu skal behandles af Planklagenævnet.

- Hvis nævnet kommer tilbage og siger noget andet, så kigger vi på det igen.

Kan det betyde , at I skal finde et andet sted?

- Ja, men det kan blive utroligt svært. Det kan også være, vi skal bygge højere på et mindre areal.

Kan kandidaternes svar få dig til at overveje, om I skal trække jer fra aftalen?

- Nej. Vi, der sidder på rådhuset, har været til at indgå aftalen. På intet tidspunkt har der været et flertal for noget andet, siger Mia Nyegaard.

Den tidligere gruppeformand for Radikale Venstre, Mette Annelie Rasmussen, har svaret, at det er en dårlig idé at bygge på Amager Fælled.

- Jeg er sådan set glad for at se, at der er et stort grønt hjerte, der banker i det radikale felt. Men det er en aftale, som trækker grimme spor. Derfor er der mange radikale, der har det svært med at stå i den her aftale, siger Mette Annelie Rasmussen (RV).

Hun understreger, at partiet gik med i aftalen for at gøre byggeriet grønnere. Og skulle det vise sig, at byggeriet ikke overholder gældende lov, må man "tegne nye streger", mener Mette Annelie Rasmussen.

- Jeg tror aldrig, at der kun er en løsning på en udfordring, og gud ved, om ikke der også kunne være en anden løsning på denne udfordring, hvor der også kan blive penge til gæld og muligheder for boliger til københavnerne.

Det svarer udvalgte kandidater fra SF og Radikale Venstre i kandidattesten

sisse

Sisse Marie Welling

parti-logo

Sisse Marie Welling

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Uenig"


Fritekst: 

Ingen fritekst


Læs mere om Sisse Marie Welling her. 

smith

Annika Smith

parti-logo

Annika Smith

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Enig"


Fritekst:

"Sagen om Amager Fælled udgør et dilemma for mig: Jeg vil helst undgå bebyggelse af Amager Fælled og andre naturområder i byen. Vi har i høj grad brug grønne åndehuller. Men jeg er som socialordfører bekymret for den stigende hjemløshed og manglen på billige boliger i København. Jeg mener desuden, at vi som politikere bør se på byen som et hele, når vi beslutter, hvor der skal bygges boliger og hvor der skal fredes natur. Vesterbro, hvor jeg selv bor, er eksempelvis den bydel i København, hvor der er færrest grønne områder. Valgte man byggeri på Amager Fælled helt fra, ville det så betyde, at der skulle inddrages endnu flere grønne områder til byggeri på Vesterbro og andre af de bydele, der har mindst natur? Eller skal vi stoppe med at bygge nye boliger i København i det hele taget? De spørgsmål skylder vi os selv at overveje som politikere og borgere i byen." 


Læs mere om Annika Smith her. 

steenberger

Rasmus Steenberger

parti-logo

Rasmus Steenberger

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Helt uenig"


Fritekst:

"Boliger på natur og grønne områder er ikke SF's politik, selvom vi har indgået et kompromis med de byggeglade partier. Placering på Lærkesletten skaber en prop af boliger mellem naturen på Amager Fælled og Kalvebod Fælled. Lige nu afventer vi planklagenævnets afgørelse og håber det kan skabe en ny politisk situation. Metrogælden for Lærkesletten skal stedet betales tilbage via fx afdrag eller låneomlægning."


Læs mere om Rasmus Steenberger her. 

overlund

Anna Overlund Sørensen

parti-logo

Anna Overlund Sørensen

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Uenig"


Fritekst:

"Det er et meget forenklet spørgsmål i en meget ophedet og kompleks sag som involverer forlig, aftaler, en vedtaget kommuneplan og en masse juristeri. Jeg ser frem til hvad planklageudvalget kommer frem til når deres beslutning lander og så må vi handle ud fra den. For mig er det vigtigt at man husker på tre ting; vi skal have bygget fremtidens boliger i København, vi skal have en offentlige transportveje der fungerer og er et reelt alternativ til at sidde i privatbilismens myldretidstrængsel og sidst men ikke mindst så skal vi kunne bygge bro mellem fortidens forpligtigelser og nutidens behov."


Læs mere om Anna Overlund Sørensen her. 

nyegaard

Mia Nyegaard

parti-logo

Mia Nyegaard

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Enig"


Fritekst: 

Ingen fritekst. 


Læs mere om Mia Nyegaard her. 

røhl

Christopher Røhl Andersen

parti-logo

Christopher Røhl Andersen

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Enig"


Fritekst:

"Radikale Venstre har kæmpet for at flytte byggeriet fra Strandengen, hvilket vi lykkedes med. Derudover har vi kæmpet for at det byggeri, der nu kommer og som et flertal uden om Radikale Venstre ønskede bliver så grønt som muligt. Lige nu afventer vi afklaringen om hvorvidt byggeriet må fortsætte, men under de betingelser, vi har været stillet og med behovet for nye boliger og en metro, der skal finansieres, er jeg stolt af, at Radikale Venstre har taget ansvar for at få flyttet byggeriet til den bedst mulige løsning."


Læs mere om Christopher Røhl Andersen her. 

annelie

Mette Annelie Rasmussen

parti-logo

Mette Annelie Rasmussen

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Uenig"


Fritekst:

"Der var et politisk flertal for at bygge boliger på Campinggrunden og derfor gik Radikale med i aftalen for at gøre byggeriet og områderne omkring så grønne som muligt. Vi fik at vide at byggeriet ikke ville gøre uoprettelig skade på naturen og dermed være i strid med vores lovgivning og konventioner på miljøområdet - om det er rigtigt afventer vi nævnsafgørelse på. Vi skal ikke gøre uprettelig skade på naturen og passe på den natur vi har og har tilbage, også efter Amager Fælled"


Læs mere om Mette Annelie Rasmussen her. 

tiedemann

Jes Vissing Tiedemann

parti-logo

Jes Vissing Tiedemann

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled:

"Neutral"


Fritekst:

"Jeg ville allerhelst undgå at skulle bygge på grønne områder i København, men jeg accepterer også de aftaler foregående borgerrepræsentationer har indgået for at kunne finansiere metrobyggeriet, som jeg er sikker på at de færreste københavnere ville undvære i dag. Og når vi i Københavns selv skal betale for vores infrastruktur og har besluttet at dette blandt andet sker ved grundsalg, så mener jeg at Campinggrunden eller Lossepladsgrunden, som den også er kaldet, er det mindst unikke område på Amager Fælled. Havde vi haft 1,7 milliarder kroner som vi kunne betale for at tilbagekøbe området uden at det ville få konsekvenser for vores velfærd, ville jeg have stemt for et tilbagekøb - Men det har vi ikke. Og når vi skal bygge på Fælleden mener jeg vi har fundet det bedste sted. Jeg mener desuden at træbyggeriet i Fælledby vil resultere i en unik bydel, der vil kunne være til inspiration til fremtidens bæredygtige byudvikling."


Læs mere om Jes Vissing Tiedemann her. 

Ekspert: Det fremstår utroværdigt

Samtlige 15 opstillede kandidater fra Radikale Venstre i København har besvaret spørgsmålet om Amager Fælled i TV 2 Lorrys kandidattest. Det samme gør sig gældende for 19 ud af 24 SF-kandidater.

Kandidaternes brogede svar viser, at SF og Radikale Venstre er “enormt bange for sagen”, mener TV 2 Lorrys politiske kommentator, Noa Redington.

quote Det reflekterer skidt på de her partier og fremstår utroværdigt

Noa Redington

- Det reflekterer skidt på de her partier og fremstår utroværdigt. Hvorfor lagde de så de afgørende stemmer i forliget i første omgang? Det kan jo ikke komme som en overraskelse for dem, at dele af deres vælgersegment ville være utilfredse. Og hvis de faktisk mener det, hvorfor trækker de sig så ikke ud af aftalen?, lyder det fra Noa Redington.

Han vurderer samtidig, at det ikke er helt utænkeligt, at enten SF eller Radikale Venstre vil trække støtten til Amager Fælled-projektet inden valget den 16. november.

Robert Klemmensen, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, mener at politikernes svar sender et klart signal.

- Det her viser, hvad der sker, når politikerne har lavet en aftale om noget, som vælgerne så rent faktisk går op i, og mange ikke er enige i. Så begynder politikerne at vakle, siger Robert Klemmensen.

Amager Fælled-sagen - kort fortalt

I 1994 blev det besluttet, at en del af Amager Fælled skulle sælges til byggegrunde for at være med til at betale for byggeriet af metroen i København.


Den oprindelige plan var at bygge på Strandengen på Amager Fælled, men den plan smuldrede kort før kommunalvalget i 2017 efter massive protester og borgeropstand.


Kritikerne mente dengang, at området var fyldt med uerstattelig natur, og efter at have fastholdt byggeplanen, mens flere partier efterhånden ville revidere den, måtte Borgerrepræsentationens største parti, Socialdemokratiet, med daværende overborgmester Frank Jensen i front sande, at et byggeri på Strandengen ikke blev en realitet – om end det ikke huede ham.


I september 2018 blev Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at udpege Campinggrunden - også kaldet Lærkesletten - som nyt byggeområde sammen med Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej på Kalvebod Fælled. 


Campinggrunden har tidligere været fredet, men fredningen blev ophævet i foråret 2019, så byggeplanerne på stedet kunne realiseres.


Adskillige borgere og organisationer som Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening har siden kæmpet for at overbevise beslutningstagerne om, at et byggeri på Amager Fælled blandt andet ville true arten vandsalamander. 


I februar 2021 blev byggeriet på grunden endelig stemt igennem i Københavns Borgerrepræsentation.


I juli 2021 standsede Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet projektet, og i august 2021 var det Københavns Byret, der satte en stopper for byggeriet


Planklagenævnet kommer med en endelig afgørelse senest inden udgangen af januar 2022.


Kilde: TV 2 Lorry

SF har før skabt drama

Allerede i februar måned i år skabte SF drama om det storstilede boligprojekt, da partiet to dage før den endelige vedtagelse i Københavns Borgerrepræsentation gjorde det klart, at man kun ville stemme for, hvis der i forvejen var et flertal.

Siden er byggeriet på grunden ved Vejlands Allé standset og kan ikke genoptages, før Planklagenævnet har truffet en endelig afgørelse om lokalplanen for området. Det sker senest i januar 2022.

Denne afgørelse ville Dansk Folkeparti dog ikke vente på, og partiet trak i september støtten til byggeriet.

Inden da havde Danmarks Naturfredningsforening gennemført en meningsmåling blandt 552 københavnere, der viste, at 76 procent enten var helt uenige eller delvist uenige i beslutningen om at “ophæve naturfredningen på af dele af Amager Fælled for at bygge boliger i et eksisterende naturområde.”

Naturfredningsforening: Følg jeres overbevisning 

I dag mener formand for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen, at svarene fra SF’s og Radikale Venstres kandidater viser, at partierne "hænger fast i en beslutning, de ikke er enige i," og at der er en "dårlig politisk kultur på Københavns Rådhus". 

- Politikerne låser hinanden fast på en budgetaftale lavet i 2018. De siger, at der ikke kan pilles ved den, i stedet for at forholde sig til, hvad der sker ude i samfundet, hvor der altså er stor folkelig modstand mod det her byggeri, siger Knud Erik Hansen, der også sender en direkte opfordring til de to partier.

- Politikerne i SF og Radikale Venstre bør følge deres overbevisning og rette op på den forkerte beslutning, de har været med til at træffe. Så må man betale, hvad det koster, siger Knud Erik Hansen til TV 2 Lorry. 

quote Jeg har en stærk overbevisning om, at der er strategi i, hvordan kandidaterne svarer på spørgsmålene i sådan en test

Robert Klemmensen

Senest har Danmarks Naturfredningsforening, Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner afleveret 52.000 underskrifter til overborgmester, Lars Weiss (S) - hver og en kræver de en folkeafstemning om byggeriet på Amager Fælled.

Det blev dog pure afvist.

- Vi har de to udfordringer - at metroen skal betales, og hvor kommende københavnere skal bo. En folkeafstemning om at betale den gæld, der ligger fra metroen, det giver ikke nogen mening, sagde Lars Weiss i den forbindelse til TV 2 Lorry.

Strategiske svar

Ifølge Robert Klemmensen, valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, kan det ikke udelukkes, at nogle kandidater vælger at svare strategisk. 

- Jeg kan ikke vide det, men jeg har en stærk overbevisning om, at der er strategi i, hvordan kandidaterne svarer på spørgsmålene i sådan en test. Ikke mindst når det handler om noget så højpolitiseret i en valgkamp, som byggeriet på Amager Fælled er i København, siger Robert Klemmensen til TV 2 Lorry.

- Måske tænker nogle af dem, at deres chancer for at blive valgt er større, hvis de tilkendegiver, at de ikke er så vilde med det byggeri, selvom deres partier har været med til at vedtage det, uddyber han. 

Mia Nyegaard, tror du, at nogle kandidater tænker strategisk i forhold til at vælge et populært svar til udsagnet om Amager Fælled?

- Det aner jeg ikke. Vi går frem i seneste måling, og jeg tror, det er fordi vi også er et midterparti, der tager ansvar. Så jeg tror, man som kandidat også skal ramme nogle af de vælgere, siger Mia Nyegaard (RV). 

Klaus Mygind, er der noget strategisk i at svare sådan her i en kandidattest? At du er uenig i, at det er en god idé at bygge? 

- Nej, vi har jo aldrig sagt, at det er en fantastisk idé. Det har jeg aldrig sagt. Det her er en løsning på noget, der blev besluttet i 1990'erne. Fremover skal vi sørge for, at der aldrig opstår en Amager Fælled-situation igen, lyder det fra Klaus Mygind (SF).  

Blandt de øvrige partier i Borgerrepræsentationen bakker Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti også op om byggeriet på Amager Fælled. Blandt kandidaterne i disse partier er der kun meget lidt eller slet ingen skepsis mod byggeriet at spore i svarene i kandidattesten. 

Herunder kan du se, hvordan de forskellige partiers kandidater har forholdt sig spørgsmålet om Amager Fælled-byggeriet i TV 2 Lorrys kandidattest:


_

_

Du har læst en artikel fra TV 2 Kosmopol