København skal være fri for fossil bilkørsel: Partierne er enige, men vejen dertil er en anden sag

Partierne i Københavns Kommune drømmer alle om et København uden fossil transport. Men de er dog uenige i processen, der skal føre til målet.

Torsdag aften skal partierne i Københavns Kommunes borgerrepræsentation tage stilling til, hvorvidt København skal være en by, hvor benzin- og dieselbiler bliver forvist ved byporten.

Som TV 2 Kosmopol kunne fortælle tirsdag, så har SF og Alternativet slået sig sammen i et forslag, der skal fremskynde processen, så de fossile køretøjer bliver bandlyst hurtigst muligt og senest i 2030.

quote Men jeg ser også problemer for de borgere, der ikke har økonomien til at lave skiftet til elbil.

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, Københavns Kommune

Derudover har Konservative fremlagt et lignende forslag, der dog ikke sætter en fast målsætning, om at det skal ske før 2030. Forslaget slår sig i stedet på, at kommunen skal lave nødvendige undersøgelser for, at målet kan opnås.

TV 2 Kosmopol har onsdag lavet en rundspørge hos partierne for at høre, om de mener, at Københavns veje skal være fossilfrie.

Og svaret er klart: Fossilkøretøjer skal være fortid i København. 

Dog er der uenigheder blandt partierne, hvordan og hvornår målet skal nås. 

Du kan nedenfor læse præcist, hvad partierne mener, om dødsstødet til benzin- og dieselbiler i København.

Det mener partierne

Socialdemokratiet
Se mere

Ifølge Lars Weiss (A), der er Socialdemokratiets næstforperson for Borgerrepræsentationen, så er partiet klar til at stemme for de to forslag, hvis de kan kombineres til et forslag. 

Dermed lægger han ikke skjul på, at partiet også ønsker fossile køretøjer ud af hovedstaden.

- Vi deler ambitionen om, at København skal være en by med fossilfri transport. Det skal ske hurtigst muligt, men der skal være styr på det omkringliggende. Der skal være ladestandere nok, siger han til TV 2 Kosmopol.

Han kan dog godt være i tvivl om, hvorvidt kommunen kan nå, at indfri ambitionen før 2030, som SF og Alternativet foreslår.

- Vi skal have undersøgt alle de ting, som vi som kommune skal sørge for er på plads, før vi kan kræve at alle skifter deres bil ud med en elbil eller lignende, siger han og tilføjer:

- Vi kan ikke bede københavnerne om at skifte til en elbil, hvis ladeinfrastrukturen ikke er i orden.

Enhedslisten
Se mere

Enhedslisten bakker op om begge forslag, og vil gerne sætte processen i gang hurtigst muligt, oplyser Mikkel Skovgaard, der er medlem af borgerrepræsentationen for Enhedslisten.

- Vi synes, at det er en god idé at komme i gang med at få fossile køretøjer ud af København. Vi vil gerne i gang hurtigst muligt, siger han til TV 2 Kosmopol.

Hvad står københavnerne til at vinde ved det her?

Københavnerne står til at få en by, hvor vi kommer i mål med de grønne ambitioner og øger sundheden, da luftforureningen falder, svarer han.

Men hvad med dem, der ikke har råd til at skifte deres benzinbil ud med en elbil?

- Det vil være en konsekvens af forslaget, at man på et tidspunkt skal skifte sin fossildrevet bil ud med en elbil eller andet fossilfrit. Det skal der være mulighed for. Derfor skal vi forbedre muligheder som delebiler og så videre, svarer han og fortsætter:

- Vi skal finde løsninger, men vi kan ikke forhale den grønne omstilling, fordi der i dag kører mennesker rundt i fossildrevet biler. Derfor synes vi også det er fornuftigt at få undersøgt hvordan vi kan komme i mål på den mest retfærdige måde. Den grønne omstilling kan sagtens ske på en retfærdig måde.

Radikale Venstre
Se mere

- København skal være fri for fossilkøretøjer. Vi skal dog først se på, hvornår det vil give mening at gøre det.

Sådan lyder det fra Radikale Venstres Christopher Røhl. Han oplyser, at Radikale Venstre vil vil stemme for Konservatives forslag, hvis de kan få tilføjet en ændring, der hedder, at omlægningen til emissionsfrie køretøjer skal ske hurtigst muligt.

- Vi mener, at det er vigtigt at være realistisk omkring, hvad der er muligt. Derfor skal der laves undersøgelser først, siger han og fortsætter:

- Vi har i kommunen mange målsætninger, som vi ikke når. Med de erfaringer, som vi har gjort os. bliver vi nødt til at se på, hvad der kan lade sig gøre. Derfor kan vi godt lide konservatives forslag. Vi vil dog gerne tilføje, at det skal ske hurtigst muligt. Ikke nødvendigvis 2030, men hurtigst muligt.

Dansk Folkeparti
Se mere

Modsat de øvrige partier, så fremhæver Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti, at der skal tages hensyn til de borgere, der får svært ved at fuldføre et skift fra fossilbil til elbil.

- Jeg er principielt enig i, at København skal være fri for fossile køretøjer. Men jeg ser også problemer for de borgere, der ikke har økonomien til at lave skiftet til elbil, siger han til TV 2 Kosmopol.

Han slår dog fast, at før han og Dansk Folkeparti stemmer for et forslag, så skal der i forslaget tages hensyn til de borgere, der vil lide af forslagets konsekvenser.

- Jeg stemmer ikke for, hvis ikke der samtidigt er meget kraftig hensyntagen til alle borgere. De ting skal gå i takt. Jeg er enig i den lange målsætning, men vi er nødt til at se på konsekvenserne. Vi skal have en løsning på, hvordan økonomisk pressede skal skifte til elbil, siger han.

Liberal Alliance
Se mere

Liberal Alliance stemmer for Konservatives forslag, oplyser deres medlem i borgerrepræsentationen, Ole Birk Olesen i en sms.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham onsdag.

Socialistisk Folkeparti
Se mere

Socialistisk Folkeparti er som bekendt afsender af et af forslagene. Derfor er de selvsagt enige i, at København skal være benzin- og dieselfri hurtigst muligt og senest i 2030.

Til TV 2 Kosmopol oplyste deres medlem, Rasmus Steenberger tirsdag:

- Det er rimelig og rettidig omhu, at vi nu fremskynder processen, så vi kan opføre fossilfrie zoner i København.

Hvorfor har i lavet det her forslag?

- Det er der mange gode grunde til. Det handler om klima og sundhed. Vi har ikke nogen tal på, hvor meget forurening, som vi kan reducere, men det handler også om folks livskvalitet det her. Vi skal begrænse mængden af urene luftpartikler, der havner i folks lunger, svarer han.

Hvorfor er det vigtigt, at det skal gå så hurtigt?

- Det er vigtigt, at vi er hurtige, så vi kan give borgerne en tidshorisont for, hvornår København skal blive fri af fossile køretøjer, svarer han og tilføjer:

- Folk skal have tid til at omstille sig og træffe de valg, der er bedst for dem. Det vil være en dårlig investering at købe en benzinbil, når der er udsigt til, at København skal være fri for den slags køretøjer.

Venstre
Se mere

Venstre er uenige i, at processen skal skyndes i sådan en grad, som SF og Alternativet ønsker det.

- Som udgangspunkt er vi enige i, at der skal fastsættes en dato. Men vi er uenige i, at det skal ske så hurtigt. Det er vigtigt at københavnerne ikke skal ud og erhverve sig en masse nye biler med det samme. Vi stemmer nej til forslaget, siger Louise Theilade Thomsen tirsdag til TV 2 Kosmopol.

For hende er det vigtigt, at ladeinfrastrukturen er på plads, før kommunen kan tvinge borgerne i elbiler.

- Hvis vi tvinger københavnerne til at køre i elbiler, så skal de også kunne lade dem. Vi synes også at udrulningen går alt for langsomt. Men lademulighederne skal være på plads, siger hun.

Derudover lægger hun vægt på, at det ikke vil være klimamæssigt forsvarligt, hvis folk skal skaffe sig af med deres nyere fossilbiler.

- Derudover skal vi finde en løsning på, at det ikke skal gå ud over klimaet, hvis folk skal skifte deres fossilbiler, selvom den ikke er gammel, siger hun.

Konservative
Se mere

Konservative oplyste til TV 2 Kosmopol tirsdag, at de ville stemme nej til SF og Alternativets forslag, da de har deres eget forslag på området.

Onsdag oplyser de dog, at de gerne vil stemme for, hvis forslagene kan kombineres. Væsentligt for dem er, at der skal laves undersøgelser før der sættes et mål.

- Vi deler intentionen, som SF og Alternativet har, men vi er nødt til at vide præcist, hvad vi gør. Derfor skal der igangsættes undersøgelser, der skal vise, hvad kommunen skal gøre for at nå i mål, siger Helle Bonnesen (K).

- Det er nemt at sætte mål, men det er sværere at følge op på dem. Vi kan ikke være med til at beslutte et allerede forudbestemt tidspunkt, uden at have undersøgt konsekvenserne først.

Alternativet
Se mere

Alternativet vil også hurtigst muligt få fossilkøretøjerne ud af København. I en pressemeddelelse udtaler Troels Christian Jakobsen:

 - Hvis man anerkender den grønne dagsorden, er det her en no-brainer. Klimaet kræver, at vi ikke bare fortsætter med at gøre, som vi plejer. Derfor presser vi på nu. Og så er det en stor bonus, at københavnerne kan forvente markant renere luft, når de fossildrevne biler forsvinder fra vejene, siger Troels Christian Jakobsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Alternativet. 

For ham er det nødvendigt at advare borgerne på forvandlingen i god tid.

- Dem, der vil erstatte deres benzinbil med en elbil, skal selvfølgelig have en realistisk mulighed for at lade den op. Så der har vi et arbejde, der skal gøres. Infrastrukturen skal være på plads, så man faktisk har et alternativ, hvis man ikke kan undvære en bil, siger han.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik