Oversigt

Seneste nyt

Københavns Universitet vil åbne for indsigt i investeringer

Dialoger med studerende har ledt til fire refleksioner fra Københavns Universitet, som vil tilstræbe åbenhed.

Der er fortsat ikke grundlag for dialog med bevægelsen Studerende mod Besættelsen, der fredag blokerede adgangen til Københavns Universitet (KU).

Samtaler med de studerende har dog fået Københavns Universitet til at komme med fire refleksioner.

Blandt andet at det er "fuldstændigt rimeligt", "at universitetsbefolkningen har indsigt i, hvad universitetets midler investeres i".

Det betyder blandt andet, at universitetet vil "tilstræbe", at dets investeringsportefølje er offentligt tilgængelig.

Det skal ske gennem statusser på porteføljen med faste mellemrum.

Københavns Universitet vil desuden have en "løbende opmærksomhed" på ikke at have investeringer, der kan "betragtes som stridende imod dansk udenrigspolitik".

Det betyder, at universitetets kapitalforvaltere skal tilpasse formueforvaltningen, så den matcher KU's linje, når formueforvaltningen næste gang sendes i udbud.

Så vil KU se på dets indkøbspolitik, sådan at der ikke er tvivl om, at universitetet overholder "almindelige etiske og bæredygtighedsmæssige krav og international ret".

Derfor vil universitetet nedsætte en arbejdsgruppe, som skal opdatere dets indkøbspolitik.

Endelig vil KU "have opmærksomhed" på, at studerende og ansatte på "forskellig vis" kan være påvirket af konflikten i Israel og Palæstina.

Det vil KU gøre ved at "støtte op om alle de studerende og ansatte, der føler sig udsat" og undersøge, om grupperne kan få "yderligere hjælp".