Mindretal spænder ben for flertals ønske om bryde kontrakt med firma bag Nemlig.com

Et politisk flertal var enige om at opsige samarbejdet med dagligvareleverandøren Intervare på socialområdet i København, men så brugte et mindretal en slags kommunalpolitisk vetoret.

Intervare, der er moderselskabet til Nemlig.com, ligner ikke et firma, der skal levere dagligvarer til en række af Københavns Kommunes udsatte borgere meget længere.

Et politisk flertal i kommunens socialudvalg var onsdag aften enige om at ophæve kontrakten med selskabet før tid, så Intervares opgaver på socialområdet inden for få uger skulle erstattes af et andet firma.

Beslutningen blev dog ikke ført ud i livet, da et mindretal krævede sagen standset og sendt til behandling i Borgerrepræsentationen - en slags vetoret inden for kommunalpolitik.

Det oplyser socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) til TV 2 Lorry.

På mødet stemte et flertal bestående af seks medlemmer fra partierne Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF for at bryde med Intervare, mens Konservative, Radikale Venstre og Venstres fem medlemmer gik sammen om at bremse beslutningen.

- Så tager vi en runde til i manegen, men jeg synes at denne her sag er blevet forhalet unødvendigt meget, siger hun og tilføjer, at hun anerkender partiernes ret til at kræve, at beslutningen bliver behandlet i Borgerrepræsentationen, siger Karina Vestergård Madsen til TV 2 Lorry.

Afsløringer om social dumping

Socialborgmesteren og de andre røde partier var ellers klar til at træffe en endelig beslutning om at ophæve kontrakten med Intervare med det argument, at selskabet ikke har rettet op på en række problematiske forhold blandt selskabets chauffører.

At droppe samarbejdet var netop, hvad kommunes eget indsatsteam mod social dumping anbefalede politikerne at gøre på mødet.

Blandt andet har kommunens kontrol med Intervare tidligere afsløret underbetaling og dårlige arbejdsforhold hos de ansatte.

Og fordi selskabet ifølge det politiske flertal ikke kan dokumentere tilstrækkeligt, at disse forhold er bragt i orden og vil fortsætte med at være i orden i fremtiden, var de tre røde partier klar til at rive kontrakten med det omdiskuterede firma i stykker, fortæller Karina Vestergård Madsen.

- Intervare har ikke levet op til de arbejdsklausuler (tiltag, der skal sikre ansattes løn og arbejdsvilkår, red.), som de frivilligt har skrevet under på, da de vandt udbuddet. Når et bredt flertal vedtager en række arbejdsklausuler, og vi siden erfarer, at leverandøren ikke efterlever dem, så er det vigtigt, at vi rent faktisk går ind og forholder os til det, siger Karina Vestergård Madsen (EL).

Artiklen fortsætter efter billedet...

Karina Vestergård Madsen er ny socialborgmester i Københavns Kommune, efter hun og partifællen Line Barfod ved kommunalvalget i november sidste år med et kanonvalg til Enhedslisten kunne indtage fagborgmesterposter i kommunen.
Karina Vestergård Madsen er ny socialborgmester i Københavns Kommune, efter hun og partifællen Line Barfod ved kommunalvalget i november sidste år med et kanonvalg til Enhedslisten kunne indtage fagborgmesterposter i kommunen.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Bliver ikke det sidste i denne her sag

På den anden side af det politiske spektrum står Konservative med tre ud af de fem medlemmer, som er imod ophævelsen af Intervare-kontrakten, i spidsen for det mindretal, der satte en stopper for flertallets beslutning.

- Det Konservative Folkeparti er uenig med et flertal i udvalget og har derfor valgt at standse sagen, siger Karina Bergmann (K) til TV 2 Lorry og afviser at uddybe årsagen mere konkret, da store del af sagen er af fortrolig karakter.

Er det ikke bare at udsætte beslutningen?

- Vi mener, det er den forkerte beslutning (at opsige kontrakten, red.). Vi kunne godt bare erkende, at der ikke er flertal for og stemme imod, men vi mener bare ikke, at det bliver det sidste i denne her sag, siger hun og fortsætter:

- Jeg frygter, at der kan komme vidtrækkende konsekvenser, hvis vi ophæver kontrakten.

Ifølge Kommunestyrelsesloven kan ethvert medlem af et kommunalpolitisk udvalg standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved at erklære, at man ønsker sagen indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen. 

Det gælder kun sager, som ellers ikke skal videre og vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen.

Står også til at miste kontrakt på ældreområdet

Intervare har i over 20 år leveret dagligvarer til ældre og udsatte borgere på social- og ældreområdet i Københavns Kommune, som ikke selv kan klare de daglige indkøb.

Og mens et flertal i kommunens socialudvalget onsdag var klar til at afbryde samarbejdet med Nemlig.com-moderselskabet på området for udsatte borgere – for eksempel borgere med handicap – skal kommunes sundheds- og omsorgsudvalg torsdag tage stilling til, om kontrakten skal ophæves på ældreområdet.

Her tegner det til, at der også er et flertal for at ophæve kontrakten med Intervare.

Den røde blok, der i Socialudvalget stemte for at give sparket til Intervare, mønstrer nemlig et endnu større flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget med syv medlemmer mod fire.

Men her skal man nok også forvente, at mindretallet vil hive i nødbremsen og bringe sagen til standsning.

Derfor ventes det, at den endelige afgørelse træffes af Borgerrepræsentation den 3. februar 2022.

Kontrakten med Intervare står til at udløbe ved udgangen af april måned.

Intervare mener ikke, at kommunen kan ophæve kontrakten

Men ifølge selskabet i centrum for hele polemikken, så kommer kontrakten ikke til at blive brudt. Det er i hvert fald det, de selv regner med.

I en pressemeddelelse onsdag aften skriver Intervare:

"Det er vores klare opfattelse, at Københavns Kommune ikke kan afslutte samarbejdet med os før udløbet af kontraktperioden med den begrundelse, at vi væsentligt har misligholdt kontrakten, eftersom dette ikke er tilfældet."

Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i Intervare, uddyber i pressemeddelelsen, at selskabet føler, at underlægges en "enestående fortolkning af retspraksis, når ingen andre leverandører er blevet bedt om det samme".

- Vi har rettet ind, og vi er klar til fortsat at hjælpe de borgere i København, som bliver visiteret til vores service – også efter den nuværende kontrakts udløb i slutningen af april, udtaler han.

Sagen om Intervare og Københavns Kommune:

Selskabet Intervare A/S, som er modselskab til det mere kendte Nemlig.com, har i mange år leveret varer til for eksempel ældre, handicappede og andre københavnere, der ikke kan klare de daglige indkøb.


I maj 2021 afdækkede Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping, at Intervare på tre måneder havde underbetalt seks chauffører med 419.000 kroner. I gennemsnit skulle chaufførerne være blevet underbetalt med 11.000 kroner per person månedligt i den undersøgte periode.


Administrerende direktør i Intervare A/S Stefan Plenge afviste beskyldningerne med argumentet, at chaufførerne ikke er ansat hos Intervare, men selvstændige vognmænd, der kører for selskabet.


Den sag kom i kølvandet på en række afsløringer af problematiske arbejdsforhold hos Nemlig.com, der er ejet af Intervare, som dagbladet Politiken stod bag.


Sagen fik Københavns Kommune til at stille en række krav til Intervare om, at de skulle rette op på en række kritikpunkter om løn og arbejdsforhold.


I første omgang fik Intervare frem til september til at efterbetale chaufførerne og forbedre de kritisable arbejdsvilkår.


Senere kunne Danmarks Radio på baggrund af en aktindsigt i en rapport fra Københavns Kommune afsløre, at chauffører, der var syge og testet positive for coronavirus, leverede mad og dagligvarer til ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune.


Publiceringen af den historie forværrede yderligere forholdet mellem kommunen og Intervare, og sidstnævnte kræver efterfølgende et dementi af Københavns Kommune for påstandene om coronasmittede chauffører.


Afsløringerne ændrede dog ikke på, at Intervare i slutningen af september fik forlænget fristen til at implementere en model, der skulle rette op på kritisable forhold, til 1. november.


Samtidig besluttede politikerne i Københavns Borgerrepræsentation i begyndelsen af oktober, at kommunen ville tilbageholde månedlige betalinger til Intervare på 400.000 kroner samt at udstede dagbøder til Intervare på 7.200 kroner, indtil chaufførerne havde fået deres penge, og Intervare havde fremsendt dokumentation for dette.


Siden har der været stille omkring polemikken, indtil et flertal i Socialudvalget onsdag besluttede at ophæve kontrakten med Intervare før tid. Et mindretal valgte dog at bremse beslutningen og i stedet sende sagen til endelig behandling i Borgerrepræsentationen den 3. februar.


Torsdag tager Sundheds- og Omsorgsudvalg stilling til, om kontrakten også skal ophæves på ældreområdet.


Kilder: TV 2 Lorry, Danmarks Radio, Politiken, Ritzau og Fagbladet 3F


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik