Ny rapport om kæmpe ø-projekt får lunken modtagelse: "Det er simpelthen dødens pølse"

Mandag har By og Havn offentliggjort den ventede VVM-redegørelse, der viser, hvordan Lynetteholmen vil påvirke miljø og borgere i København. "Dødens pølse," lyder det fra Enhedslisten. K og S er dog optimistiske.

700 lastbiler i døgnet skal suse gennem København i årevis. Støj fra byggeriet kan potentielt høres i det meste af København. Bådejere lukkes inde i dagtimerne i hverdage.

Det er et par af konklusionerne i den længe ventede VVM-redegørelse, hvori By & Havn har kortlagt, hvordan det omfattende ø-byggeri, Lynetteholmen, vil påvirke både miljøet og borgerne i hovedstaden.

quote Det er vigtigt at tænke på, at de lastbiler kører allerede i dag. I dag kører der nogenlunde det samme antal lastbiler ud til Nordhavn, hvor man har et jorddeponi. Nu skal det så køres ud i Øresund i stedet for

Lars Weiss, overborgmester i København

Og den nye rapport har politisk set fået en blandet modtagelse:

- Det er simpelthen dødens pølse. Vi har et mål om at mindske miljøbelastningen fra aktiviteter i byen, og hvis det er det mål, vi ønsker at forfølge, så svarer midlet til at gyde olie på et brændende bål.

Det siger Gorm Anker Gunnarsen, der der sidder i Borgerrepræsentationen for Enhedslisten og er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Enhedslisten har da også fra start været skeptiske overfor det omfattende byggeprojekt.

I slutningen af august forlod partiet, sammen med Alternativet, årets budgetforhandlinger, da de øvrige partier ellers blev enige om den første delaftale, der omfattede netop opbakning til projekt Lynetteholm.

Still Lynetteholmen Grafik 2 HEMO 2 billeder

Alternativets talsmand for Lynetteholmen, Kim Hjerrild, er fortsat skeptisk, da TV 2 Lorry fanger ham mandag aften på vej ind til en orientering om netop VVM-rapporten.

- Grundlæggende er jeg ekstremt skeptisk overfor hele konceptet. Man prøver at løse flere problmer med den her ene løsning, men kigger man på problemerne, så er der både billigere, bedre og mindre risikable løsninger, siger han og understreger, at han endnu ikke er nået til bunds i rapporten.

Her vil Lynettehom især påvirke negativt:

Miljøvurderingen konkluderer, at Lynetteholms anlægsfase vil påvirke følgende områder i en grad op til moderat, som er den næsthøjeste kategori:

Hydrografi: strøm
Vandkvalitet: tab af vandareal
Støj fra nedbringning af spuns
Bundvegetation og bundfauna: ændringer af habitat
Fugle: habitattab, forstyrrelse og fortrængning og fødegrundlag
Landskabelig påvirkning af havbunden ved fysiske indgreb
Visuel påvirkning som følge af anlægsarbejde og anlæg set fra nærzonen og mellemzonen
Kulturarv, visuel og fysisk påvirkning på kulturmiljøer
Sejladsmæssige forhold, ændring af Kronløbet og lukning af Lynetteløbet, kommercielle fortøjer
Sejladsmæssige forhold, ændring af Kronløbet og lukning af Lynetteløbet, lystfartøjer
Sejladsmæssige forhold, startbane for vandflyver
Sejlads til/fra Københavns Motorbådsklub
Sejlads til/fra Margretheholm Havn
Befolkning og sundhed: Støjpåvirkning af rekreative interesser
Materielle goder: Påvirkning af erhverv på land 

Kilde: By & Havn

Transporten bliver generende

Det er meningen, at Lynetteholmen skal være løsningen på flere problemer.

Øen skal både sikre flere boliger, være bindeled i en østlig ringvej rundt om København og fungere som kystsikring, der skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.

Men først skal 80 millioner ton jord lige fragtes i lastbiler gennem København, for at danne bunden for boligerne på den kunstige ø, der med et areal på cirka 2,8 kvadratkilometer skal ligge i forlængelse af Refshaleøen.

På overborgmesterkontoret i København anerkender Lars Weiss (S), at transporten af jorden gennem byen bliver generende, men:

- Det er vigtigt at tænke på, at de lastbiler kører allerede i dag. I dag kører der nogenlunde det samme antal lastbiler ud til Nordhavn, hvor man har et jorddeponi. Nu skal det så køres ud i Øresund i stedet for, lyder det fra overborgmesteren.

Ja, nu skal det så køres ud i Øresund, og til det formål vil By & Havn, der står bag byggeprojektet, blandt andet bygge en to kilometer lang vej, der skal gå fra den sydlige del af Prøvestenen over Kraftværkshalvøen og indløbet til Margretheholm Havn til det sydøstlige hjørne af Refshaleøen.

Den nye vej over Prøvestenen og Kraftværkshalvøen.
Den nye vej over Prøvestenen og Kraftværkshalvøen.
Foto: By & Havn

Ved indløbet til Margretheholm Havn vil der være en dæmning med en oplukkelig bro, som dog vil være lukket mellem 07.00 og 16.00 i alle hverdage, hvilket tidligere har mødt kritik fra bådejerne.

Netop det problem nævner overborgmesteren da også som et af de mere kritiske punkter i rapporten, og han forklarer, at det skal diskuteres, hvornår dæmningen skal være åben og hvor meget.

En gevinst for København frem for en miljøbelastning

Kritikere af Lynetteholmen mener, at miljøbelastningen som følge af byggeriet vil være for voldsom, men det konservative medlem af borgerrepræsentationen i København, Jakob Næsager, møder den nye rapport med optimisme.

- For os er det væsentligt, at den bliver anlagt så skånsomt som muligt, og at vi bevarer og forbedrer vandgennemstrømningen i havnen og den fauna der er, og så er det også væsentligt, at anlægsperioden bliver så skånsomt for miljøet som muligt, siger han:

- Vi har været med fra starten, og vi føler, at der er taget hånd om vores betænkeligheder. På den lange bane bliver det en gevinst for København.

Det var daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, der sammen med daværende overborgmester Frank Jensen i 2018 fremlagde det storstilede byggeprojekt, som efter planen skal stå færdigt i 2070.

I løbet af denne og den kommende uge vil flere af partierne i borgerrepræsentationen blive orienteret grundigt om VMM-rapportens konklusioner.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik