Omstridt og berygtet lyskryds får løsning, der aldrig før er set i Danmark

Politikerne i Københavns Kommune sætter nu 3,5 millioner kroner af til at forsøge at rette op på det trafikale kaos i lyskrydset ved Dybbølsbro. Skulptur må lade livet.

Cyklister har i mere end et år oplevet et til tider heftigt trafikalt kaos, efter at Dybbølsbro i efteråret 2019 blev bygget om og fik en ny, bred cykelsti.

Politikerne på Københavns Rådhus har dog nu erkendt, at noget må gøres og har derfor sat 3,5 millioner kroner af til at forbedre trafiksikkerheden i lyskrydset ved Yrsas Plads, hvor Dybbølsgade, Ingerslevsgade og Skelbækgade mødes for dagligt at sende tusindvis af cyklister over Dybbølsbro.

Helt konkret kommer den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro til at fortsætte skråt igennem det heftigt trafikerede kryds og over til Dybbølsgade via Yrsas Plads.

Det fremgår af et notat fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

En sådan tværgående cykelsti er aldrig set før i Danmark, og derfor skal der indhentes tilladelse fra både Vejdirektoratet og politiet.

Sådan kommer krydset til at se ud: 

Der vil være direkte adgang fra Dybbølsgade på tværs af krydset og ind på broen, når der er grønt. Ligeledes vil det være væsentligt nemmere for cyklister fra Skelbækgade, da man kører ind på cykeladgangsvejen fra Dybbølsgade og herfra direkte til broen for grønt. I disse retninger vil der heller ikke være vigepligt for fodgængere som i dag, hvor man som cyklist skal holde tilbage for fodgængerne, inden man kan svinge ind på broen.
Der vil være direkte adgang fra Dybbølsgade på tværs af krydset og ind på broen, når der er grønt. Ligeledes vil det være væsentligt nemmere for cyklister fra Skelbækgade, da man kører ind på cykeladgangsvejen fra Dybbølsgade og herfra direkte til broen for grønt. I disse retninger vil der heller ikke være vigepligt for fodgængere som i dag, hvor man som cyklist skal holde tilbage for fodgængerne, inden man kan svinge ind på broen.
Foto: Københavns Kommune

Cykelformand glæder sig

Formanden for Cyklistforbundets afdeling i København, Erik Hjulmand, har sammen med Vesterbros Lokaludvalg været med til at godkende forslaget fra kommunen. Han ser frem til at se effekterne af tiltaget.

- Vi har en klar forventning om, at mange kan få gavn af det her. Det bliver spændende at se, hvordan det virker, og hvordan cyklisterne tager imod det, siger Erik Hjulmand til TV 2 Lorry.

Han er dog klar over, at et mindre problem fortsat vil kunne genere trafikken i krydset.

- Hvis du kommer ad Ingerslevsgade inde fra byen, bliver det lidt nemmere nu, men der er formentlig stadig nogen, der vil være fristet til at tage den ulovligt igennem fodgængerfeltet eller mod strømmen. Men det er et lille men i det store hele, siger Erik Hjulmand.

quote Vi har en klar forventning om, at mange kan få gavn af det her

Formanden for Cyklistforbundets afdeling i København, Erik Hjulmand

Han var selv en af de fremmeste kritikere, da den 100 millioner kroner dyre ombygning af Dybbølsbro stod færdig i oktober 2019.

På trods af løbende optimeringer og tilpasninger det sidste års tid, har den traditionelle indretning af krydset ved Yrsas Plads dog ikke vist sig “at være tilstrækkelig sikker og tryg for de mange fodgængere og cyklister, der dagligt bevæger sig igennem krydset,” slår Teknik- og Miljøforvaltningen fast i deres notat.

“Særligt myldretidsbelastningen om morgenen med ca. 3.250 cyklister i timen har givet anledning til konflikter, usikre situationer, ulovlig trafikantadfærd og stor utilfredshed blandt trafikanterne i krydset,” lyder det videre.

Trafikeret kryds

På et hverdagsdøgn kom der i 2019 på Dybbølsbro: 

20.400 cyklister

5.700 fodgængere 

6.400 bilister 


Kilde: Københavns Kommune

Skulptur og træer skal væk

Foruden den nye diagonale cykelsti bliver lysreguleringen i krydset også lavet om - både fysisk, men også programmeringsmæssigt således, at cyklister og fodgængere får førsteprioritet på bekostning af biler.

Det skal samlet set gøre det nemmere at komme cyklende fra henholdsvis Dybbølsgade og Skelbækgade og mod Dybbølsbro.

For at få den diagonale cykelsti etableret skal en cirka otte meter høj skulptur på Yrsas Plads - lavet af billedhuggeren Erik Heide - flyttes. Også to træer kan risikere at blive fældet.

Anlægsprojektet - flytning af skulptur, træer og etablering af cykelsti - forventes ibrugtaget løbende frem til september 2022. Evaluering af trafikforsøg forventes færdig i december 2022. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik