Plads plaget af vold, druk og narko: Nu vil boligselskab have tv-overvågning

Politiet bakker op om tv-overvågningen, som de kalder "væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelsen."

Mozarts Plads i Københavns Sydhavn har i mange år rummet større drikkegrupperinger.

Men da Metroselskabet i foråret 2018 omdannede Mozarts Plads til metrobyggeplads, flyttede store dele af drikkegrupperingerne og andre socialt udsatte sig til Anker Jørgensens Plads, som er betydeligt mindre og ligger tættere på en række beboelsesejendomme.

Det har efterfølgende medført en hel del problemer.

quote Eksempelvis har en af beboerne fået trykket et ribben i konfrontation med en af de toneangivende på pladsen, og en otte-årig dreng er blevet bidt af en af pladsens hunde

boligselskabet AKB 

Som TV 2 Lorry fortalte allerede i sensommeren 2018, føler mange af områdets beboere og erhvervsdrivende sig chikaneret af den voksende gruppe af socialt udsatte, der har klemt sig sammen på Anker Jørgensens Plads.

Her godt halvandet år senere er situationen tilsyneladende ikke forbedret. Tværtimod.

"Der har været en del voldssager, både indbyrdes i grupperne på pladsen, men også forbipasserende og beboere er blevet overfaldet og truet. Eksempelvis har en af beboerne fået trykket et ribben i konfrontation med en af de toneangivende på pladsen, og en otte-årig dreng er blevet bidt af en af pladsens hunde," skriver boligselskabet AKB i et brev til Københavns Kommune, hvori AKB ansøger om akut støtte til videoovervågning på Anker Jørgensens Plads.

Pølsevognsejer truet og tæsket

Foruden skrig, råb og vold fra drikkegrupperingerne foregår der ifølge AKB også åbenlyst salg af narkotika på pladsen.

"Denne gruppe er dels fulgt af store løse hunde og har en ofte intimiderende og truende adfærd," skriver AKB i brevet.

Også ejeren af en lokal pølsevogn er kommet alvorligt i klemme.

"Indehaveren af pølsevognen har gentagende gange mødt trusler, hærværk og flere gange blevet voldeligt overfaldet. Flere beboere fortæller, at de ofte bliver antastet, både når de færdes på pladsen, og når de befinder sig i egne forhaver," lyder det fra boligselskabet.

Politiet har givet grønt lys

I alt vil AKB etablere fire nye overvågningskameraer ved Anker Jørgensens Plads. Kameraerne skal supplere seks eksisterende kameraer, som allerede er opsat tæt på Anker Jørgensens Plads og på den anden side af Borgbjergsvej, mindre end 50 meter derfra.

"Videoovervågning af pladsen kan medvirke til at fjerne narkotikahandelen på pladsen, virke præventivt i forhold til eskalering af vold og støjende konflikter og bidrage til øget tryghed for beboerne som dagligt færdes på pladsen. Dertil kan overvågningen bidrage til politiets arbejde i forhold til opklaring af kriminalitet begået på pladsen," lyder boligselskabets begrundelse.

Arkivfoto af Anker Jørgensens Plads.
Arkivfoto af Anker Jørgensens Plads.
Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Det fremgår yderligere af brevet, at der har været afholdt to møder med beboergruppen fra Anker Jørgensens Plads, hvor repræsentanter fra AKB, Socialforvaltningen, Sikker By, Byens drift, Områdefornyelsen og lokalpolitiet har deltaget.

Her har beboergruppen "fremlagt et stærkt ønske om overvågning på pladsen. Også i erkendelse af, at politiet ikke kan være til stede i større omfang, end det allerede er tilfældet," står der i brevet.

Politiet bakker op om at indføre tv-overvågningen. En overassistent fra Politiets Administrative Center skriver følgende i en tilladelse, som er udstedt den 12. november sidste år og gælder fem år frem:

"I vurderingen af behovet for tv-overvågning af det pågældende område, har jeg bl.a. lagt vægt på, at området har oplevet gadeuorden, bortvisning af uønskede personer, uro og uorden i øvrigt, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og våbenloven, vold, indbrud, tyveri og lign. Der er således tale om kriminalitet begået i det offentlige rum, hvorfor det er min opfattelse, at tv-overvågning er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelsen.”

Afventer økonomisk hjælp fra kommunen

AKBs brev til Københavns Kommune, hvori de anmoder om akut tilskud til tv-overvågningen, stammer tilbage fra den 11. november sidste år.

Ansøgningen er efterfølgende blevet diskuteret på et møde i Økonomiudvalget i Københavns Kommune den 10. december.

Her godkendte et flertal af partierne forvaltningens forslag om, at der bevilliges 48.000 kroner i tilskud til tv-overvågningen ved Anker Jørgensens Plads. Alternativet, Venstre og De Konservative stemte som de eneste partier imod.

”Vi ønsker ikke at tillade, at private kan foretage videovervågning af private på offentlige og offentligt tilgængelige pladser, idet vi ikke ønsker at medvirke til mulighed for socialkontrol,” lyder det i en fælles protokolbemærkning fra de tre partier i referatet fra udvalgsmødet.

En tilkendegivelse, som også Enhedslisten og Radikale Venstre blev noteret for, selvom de alligevel stemte for at bevillige pengene.

Selvom der tegner sig et flertal for en økonomisk håndsrækning fra politikerne, skal sagen dog først til endelig afstemning i Borgerrepræsentationen på et møde torsdag i denne uge.

Københavns Kommune har tidligere afsat midler til et tryghedsløft ved Anker Jørgensens Plads, hvor der er opsat et midlertidigt toilet samt skiltning til afgrænsning af beboernes private områder.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik