Skandaletårnets skæbne er fortsat uvis

På tredje år står Njals Tårn tomt og øde, mens færdiggørelsen af kæmpebyggeriet er standset. Og de rapporter, der skal udløse grønt lys til at byggeriet kan gøres færdigt, lader vente på sig.

Finn Rudaizky bor på Christianshavn. Og når han kigger ud gennem sit køkkenvindue, kan han se det.

Tårnet.

Siden september 2020 har byggepladsen i og omkring højhuset ligget stille hen, og der er aldrig kommet liv i den 23 etager høje bygning.

- Når jeg kigger ud af vinduet, tænker jeg, at det sgu er mærkeligt. Det er mærkeligt, at det her kan foregå i en civiliseret by og i et land med lovgivning og regler, siger han til TV 2 Kosmopol.

Finn Rudaizky er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti, og de mange ubesvarede spørgsmål, han står med i sit køkkenvindue, har fået ham til at bede om en redegørelse fra teknik- og miljøudvalget i Borgerrepræsentationen. 

Nu har han fået svar fra teknik og miljøborgmester Line Barfod (EL)  Men drømmer man om et højhus, der i løbet af kort tid fyldes med liv, så er svaret nedslående læsning.

Dårlig betonkvalitet

Byggeriet af Njals Tårn blev sat i bero 18. september 2020.

Forud for det gik et flere måneder langt forløb, som blev startet af en anonym henvendelse , der påpegede, at betonen i højhusets bærende bundplade dels var fremstillet på et ikke-certificeret værk og dels, at den var svag, ustabil - og præget af store revner.

Herefter startede et langt forløb med krav fra kommunen og svar fra bygherren, entreprenørvirksomheden Bach Gruppen. 

Kommunen endte med at udstede en tillægskonstruktionstilladelse, hvormed Bach Gruppen kunne forstærke bundpladsen. Men herefter er det gået galt igen. 

For Københavns Kommune har også ønsket en undersøgelse af de bærende søjler, der strækker sig op gennem bygningen, og her lader den samlede rapport vente på sig. 

Den 30. januar i år bad Teknik- og Miljøforvaltningen så Bach Gruppen om at levere en "estimeret tidshorisont for aflevering af en endelig rapport".

Men det vil Bach Gruppen åbenbart ikke. I hvert fald har de i en mail til Københavns Kommune skrevet, at de "nødigt vil give en eksakt tidshorisont for aflevering af den endelige rapport".

Ikke sikkert nok?

Og imens, står det der bare, tårnet. Finn Rudaizky er stærkt betænkelig ved situationen.

- Set fra kommunens side er det da fortsat helt uforsvarligt, at der midt i byen står sådan et tårn, som der intet sker med, fordi den endelige godkendelse ikke foreligger. Og en rapport, som skulle have været afleveret i november 2020 er ikke fremme endnu.  De bliver ved med at udsætte deres svar på, om betonen er holdbar nok til det hus, siger han.

Han siger videre, at den lange ventetid udløser en masse tanker og spørgsmål.

- Jamen, er huset sikkert nok?  Og hvorfor skal det tage så lang tid, før der skaffes svar. Det er mig en gåde. Jeg synes måske, at kommunen skulle gå hårdere til værks, selv om jeg synes, at borgmesteren og forvaltningen lader til at have god hånd om situationen. Men så må Folketinget gribe ind. Tænk, hvis det her sker igen - et andet sted, siger Finn Rudaizky.

quote Jeg kan ikke vide, hvorfor de ikke afleverer rapporten. Men det undrer mig.

Finn Rudaizky, medl. Kbh.s Borgerrepræsentaion (DF)

På Bach Gruppens  hjemmeside ligger et dokument, hvoraf det fremgår, at de politianmelder TV 2-programmet Operation X for injurier, da de ikke mener, at det er dem (som ellers hævdet i programmet), der er ansvarlige for den lave betonkvalitet.

"For at understrege, at Bach Gruppen intet har at skjule, lancerer Bach Gruppen i dag websitet www.højhussagen.dk. På sitet kan interesserede læse mere om sagen og de efterfølgende initiativer Bach Gruppen har sat i værk, ligesom Bach Gruppens svar til spørgsmål i medierne er lagt frem i fuld længde."

Og imens venter Københavns Kommune på den endelige rapport fra Bach Gruppen.

- Jeg kan ikke vide, hvorfor de ikke afleverer rapporten. Men det undrer mig, siger Finn Rudaizky.

I september 2021 spurgte TV 2 Kosmopol (dengang som TV 2 Lorry, red.) Bach Gruppen om færdiggørelsen af tårnet. Her oplyste de selv om undersøgelsen af betonen i bygningens søjler. Dengang lød det fra juridisk direktør Martin Rasmussen: 

- Set i lyset af alvoren af denne sag og det meget beklagelige forløb, der har været omkring den, ønsker vi hos Bach Gruppen, at alt bliver kontrolleret yderst grundigt, vi ønsker at resultaterne ikke kan betvivles, og at de bliver delt med Københavns Kommune og øvrige involverede. 

Men det er de altså her,  knap halvandet år senere, endnu ikke blevet. Og nu lyder det til TV 2 Kosmopol fra Bach Gruppen:

- Lige nu laver vi det sidste på den del vi kalder betonafrapporteringen, som statikeren skal bruge til den endelige rapport. Men statikerne kan ikke bare sidde standby og begynde dagen efter. Først når det step vi er i gang med nu er færdigt, og vores rådgivere samt kommunens rådgivere har nikket ja til at det er belyst og gennemarbejdet, kan vi bestille næste step, og så kan vi få en tidshorisont ud fra det, siger Martin Rasmussen, direktør i Bach Gruppen.

Njals Tårn er med sin højde på 86 meter synlig fra store dele af København.
Njals Tårn er med sin højde på 86 meter synlig fra store dele af København.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik