Tonsvis af gode møbler ryger hver dag på forbrændingen

Det er en udbredt misforståelse blandt københavnere, at brugbare ting stillet til storskrald bliver genbrugt. I realiteten bliver storskraldet brændt.

Stole, reoler, sofaer, senge og borde. Det er nogle af de ting skraldemændene oftest finder i god stand, når de indsamler storskrald.

Brugbare ting der alle ryger direkte i skraldebilens kværn og bliver ødelagt for altid. En del af det ender der, fordi hver tredje Københavner har misforstået storskraldsordningen og fejlagtigt tror, at ting, der er stillet til storskrald, bliver genbrugt.

- Det er jo dybt spild af ressourcer, siger Tom Jørgensen, der er ansat i renovationsfirmaet Urbaser til at indsamle storskrald i Københavns Kommune.

quote Hvis det ikke er i for dårlig stand, så vil jeg tro, at storskraldet bliver sendt et sted hen, hvor den kan blive brugt igen

Claus Berggreen, Borger, København

Sammen med hans makker indsamler han hver dag adskillige tons storskrald. Sammen vurderer de, at omkring 20-30 procent af det, de indsamler, er i så god stand, at det ville kunne blive solgt for gode penge i en genbrugsbutik.

- Der er rigtig mange ting, som sagtens ville kunne genbruges. Det er da en skam, at det ikke ender ude hos nogle nye ejere, som godt ville kunne bruge det, i stedet for at det nu bare bliver knust og ender på forbrændingen, siger Tom Jørgensen.

Hvis ting stillet til storskrald er tydeligt opdelt i en bunke med rent træ og en bunke med andet storskrald, så vil træet blive hentet for sig, og derefter genbrugt som træflis i eksempelvis spånplader. Alt andet storskrald end adskilt rent træ bliver kværnet, så metaldele kan sorteres fra, og så bliver resten brændt og ender dermed i fjernvarmesystemet.

Alene i Københavns Kommune ender over 13.000 tons storskrald hvert år i skraldebilernes kværn.

En ny undersøgelse viser, at hver tredje københavner har misforstået storskraldsordningen.

Mange tror storskrald bliver genbrugt

Det er en udbredt misforståelse blandt borgerne, at ting fra storskrald bliver sorteret og brugt igen. I en stor rundspørge som Norstat har lavet for Københavns Kommune, der svarer hver tredje Københavner, at de tror, at det, der kan bruges igen, bliver givet eller solgt til genbrug.

En ud af ti københavnere tror, at storskraldet bliver lavet til nye produkter, mens 3 procent er af den overbevisning, at sofaer, borde og andet storskrald bliver sendt til lande udenfor Europa.

- Hvis det ikke er i for dårlig stand, så vil jeg tro, at storskraldet bliver sendt et sted hen, hvor den kan blive brugt igen. I en genbrugsbutik eller i et af de byttecentre, der er her på genbrugspladsen, siger Claus Berggreen, som vi mødte på Genbrugspladsen ved Vermlandsgade.

En hurtig rundspørge blandt folk på pladsen viser, at flere har stillet brugbare ting til storskrald i netop den tro, at de så ville blive genbrugt af andre.

- Jeg har rimelig mange gange stillet brugbare ting til storskrald. Både vaser og halvslidte borde eksempelvis, som nok godt kunne være blevet genbrugt, lyder det fra Alex Cosmo Junior.

De, der troede at tingene ville blive genbrugt, er skuffede over systemet, da de hører, at selv brugbare storskraldsmøbler ender på forbrændingen

- Jeg synes da, at det er ærgerligt, for det vil da være smartere, hvis der er nogen, der kan få glæde af det. Det burde sættes mere i system, så gode ting kan få en reel anvendelse igen, siger Claus Berggreen.

Københavns Kommune erkender ansvar for misforståelse

Da affaldsindsamling er en kommunal opgave, så erkender Københavns Kommune, at den har fejlet, når så mange misforstår storskraldsordningen.

- Det betyder jo, at vi ikke har været klare nok i vores kommunikation. Det er rigtig ærgerligt, for det er gode ressourcer, der nu ender med at gå op i røg, siger enhedschef i Københavns Kommune Merete Kristoffersen.

En stol bliver kastet gennem luften for at ende i skraldevognen. Få sekunder efter bliver den knust i vognens kværn og i løbet af de næste par minutter får den følgeskab af flere andre brugbare stole og sofaer, som kan anes i baggrunden.
En stol bliver kastet gennem luften for at ende i skraldevognen. Få sekunder efter bliver den knust i vognens kværn og i løbet af de næste par minutter får den følgeskab af flere andre brugbare stole og sofaer, som kan anes i baggrunden.
Foto: Martin Kiil / TV 2 Lorry

Hvordan vil i sikre, at københavnerne fremover ved, at de ikke skal smide deres brugbare ting til storskrald?

- Først og fremmest er det noget med at give mulighederne for at sortere, så derfor kigger vi jo på det. Senest har vi kigget på træ, som nu kan blive udsorteret fra storskrald, og der beder vi jo københavnerne om at stille træ for sig, så vi kan indsamle det og sende det direkte til genanvendelse, så det eksempelvis kan blive til nye spånplader. Så det her med at give mulighederne for, at man kan sortere affaldet, er selvfølgelig det første skridt, og det skal vi blive bedre til at kommunikere omkring, så folk ved, hvad mulighederne er, siger Merete Kristoffersen.

quote Jeg tror da absolut, at der kan være et lignende problemer med storskrald andre steder.

Lea Wermelin, Miljøminister

Kommunen har desuden ambitioner om at oprette flere nærgenbrugsstationer, hvor folk kan aflevere brugbare ting til direkte genbrug i byttecentraler. Derudover har de planer om at igangsætte kampagner for korrekt brug af storskraldsordningen.

- Ja, det har vi. Vi kommunikerer jo jævnligt både i 'Affald København' (postomdelt pjece, red.) og på vores hjemmeside. Men vi går også meget ud i gård-rummene og ser, for det er jo derude affaldshåndteringen sker. Vi skal prøve at se, hvad det er, man tager fejl af der, og hvad mulighederne er derude, siger Merete Kristoffersen.

Miljøminister: Brugbart storskrald skal ikke ødelægges

I Miljøministeriet vækker undersøgelsen om storskrald bekymrede miner. For hvis en tredjedel af københavnerne tror, at brugbare ting til storskrald bliver genbrugt, så kan det meget let tænkes, at samme misforståelse findes andre steder i landet.

- Jeg tror da absolut, at der kan være et lignende problemer med storskrald andre steder. Vi kan jo også se, at danskerne har europa-rekord i husholdningsaffald. Vi har for længe været for dårlige til, at kigge på os selv og sige, at hvis vi gerne vil levere en grøn klode videre til vores børn og børnebørn, så bliver vi også nødt til at producere mindre affald og i stedet bruge det igen, siger Miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet.

quote Der er rigtig mange ting, som sagtens ville kunne genbruges. Det er da en skam, at det ikke ender ude hos nogle nye ejere, som godt ville kunne bruge det, i stedet for at det nu bare bliver knust og ender på forbrændingen

Tom Jørgensen, Skraldemand

I juni måned vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny stor affaldsaftale, der blandt lægger op til, at brugbart storskrald ikke længere skal ødelægges direkte i skraldebilen.

- I forhold til storskrald siger affaldaftalen specifikt, at der skal foregå en eftersortering. Det vil sige, at i stedet for at alt det her bare ryger i den store ovn, så skal man kunne genbruge det. Noget skal ryge til direkte genbrug og andet skal genanvendes som materiale i nye produkter, siger Lea Wermelin.

Affaldsaftalen får dog først effekt, når de nuværende udbudskontrakter udløber. I København sker det i de forskellige bydele løbende over de næste fire år.  Herefter håber kommunen at velgørende organisationer kan være med til at hente de mest værdifulde brugbare ting i storskraldet.

- Det er ikke noget, vi har færdigplanlagt endnu, men jeg tænker, at det betyder, at vi som københavnere skal have endnu mere fokus på, at vi skal stille tingene, så de er til at få fat på. Så kan vi tage tingene, og vi kan snakke med de frivillige organisationer om, hvordan vi kan samarbejde med dem, siger Merete Kristoffersen.

Indtil det sker, så vil de københavnske skraldemænd dog fortsat smide tonsvis af brugbare møbler i skraldebilens kværn hver eneste dag.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik