Trods flertal i to udvalg: Mindretal bremser igen skilsmisse med firma bag Nemlig.com

Også i Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg var der et stort flertal for at ophæve kontrakten med Intervare, men også her krævede mindretal sagen standset.

Trods et bastant flertal for at ophæve kontrakten før tid med dagligvareleverandøren Intervare, der er moderselskabet til Nemlig.com, med det samme, skal den endelige beslutning alligevel trækkes igennem et ekstra kammer på Københavns Rådhus.

Onsdag var et politisk flertal i Socialudvalget enige om at bryde kontrakten med det omdiskuterede firma, men så krævede et mindretal sagen standset og sendt til Borgerrepræsentationen.

Og torsdag gentog den historie sig i kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.

Det fortæller sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) til TV 2 Lorry.

- Det er ærgerligt, for det er unødig forhaling af sagen, og afgørelsen er jo givet. Men det er mindretallets ret at bringe beslutningen til standsning og sende den til Borgerrepræsentationen, siger hun.

Otte medlemmer på tværs af SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte for at rive kontrakten i stykker med Intervare, mens Konservative, Radikale Venstre og Venstres tre medlemmer stod sammen om at hive i bremsen.

Og det ærgrer i den grad fagborgmesteren.

- For alles skyld havde det været godt at få sat et sidste punktum i sagen, så det ikke efterlader kommunens ældre borgere og chaufførerne i en usikker situation, hvor de skal gå nogle uger endnu uden endegyldig beslutning, siger Sisse Marie Welling (SF) til TV 2 Lorry.

Sagen om Intervare og Københavns Kommune:

Selskabet Intervare A/S, som er modselskab til det mere kendte Nemlig.com, har i mange år leveret varer til for eksempel ældre, handicappede og andre københavnere, der ikke kan klare de daglige indkøb.


I maj 2021 afdækkede Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping, at Intervare på tre måneder havde underbetalt seks chauffører med 419.000 kroner. I gennemsnit skulle chaufførerne være blevet underbetalt med 11.000 kroner per person månedligt i den undersøgte periode.


Administrerende direktør i Intervare A/S Stefan Plenge afviste beskyldningerne med argumentet, at chaufførerne ikke er ansat hos Intervare, men selvstændige vognmænd, der kører for selskabet.


Den sag kom i kølvandet på en række afsløringer af problematiske arbejdsforhold hos Nemlig.com, der er ejet af Intervare, som dagbladet Politiken stod bag.


Sagen fik Københavns Kommune til at stille en række krav til Intervare om, at de skulle rette op på en række kritikpunkter om løn og arbejdsforhold.


I første omgang fik Intervare frem til september til at efterbetale chaufførerne og forbedre de kritisable arbejdsvilkår.


Senere kunne Danmarks Radio på baggrund af en aktindsigt i en rapport fra Københavns Kommune afsløre, at chauffører, der var syge og testet positive for coronavirus, leverede mad og dagligvarer til ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune.


Publiceringen af den historie forværrede yderligere forholdet mellem kommunen og Intervare, og sidstnævnte kræver efterfølgende et dementi af Københavns Kommune for påstandene om coronasmittede chauffører.


Afsløringerne ændrede dog ikke på, at Intervare i slutningen af september fik forlænget fristen til at implementere en model, der skulle rette op på kritisable forhold, til 1. november.


Samtidig besluttede politikerne i Københavns Borgerrepræsentation i begyndelsen af oktober, at kommunen ville tilbageholde månedlige betalinger til Intervare på 400.000 kroner samt at udstede dagbøder til Intervare på 7.200 kroner, indtil chaufførerne havde fået deres penge, og Intervare havde fremsendt dokumentation for dette.


Siden har der været stille omkring polemikken, indtil et flertal i Socialudvalget onsdag besluttede at ophæve kontrakten med Intervare før tid. Et mindretal valgte dog at bremse beslutningen og i stedet sende sagen til endelig behandling i Borgerrepræsentationen den 3. februar.


Torsdag gentog historien sig i kommunens sundheds- og omsorgsudvalg, hvor et flertal også var indstillet på at ophæve kontrakten, men hvor mindretallet på ny bragte sagen til standsning.


Kilder: TV 2 Lorry, Danmarks Radio, Politiken, Ritzau og Fagbladet 3F

Deja-vu fra gårsdagens afstemning

Ganske som ved gårsdagens møde i Socialudvalget var de røde partier ellers klar til at træffe en endelig beslutning om at ophæve kontrakten med Intervare med det argument, at selskabet ikke har rettet op på en række problematiske forhold blandt selskabets chauffører.

At droppe samarbejdet var netop, hvad kommunes eget indsatsteam mod social dumping anbefalede politikerne at gøre på mødet.

Blandt andet har kommunens kontrol med Intervare tidligere afsløret underbetaling og dårlige arbejdsforhold hos de ansatte.

quote I mine 12 år i Københavns Kommune har jeg aldrig oplevet noget lignende

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF)

Og fordi selskabet ifølge det politiske flertal ikke kan dokumentere tilstrækkeligt, at disse forhold er bragt i orden og vil fortsætte med at være i orden i fremtiden, var de tre røde partier klar til at rive kontrakten med det omdiskuterede firma i stykker, fortalte socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) i går.

- Intervare har ikke levet op til de arbejdsklausuler (tiltag, der skal sikre ansattes løn og arbejdsvilkår, red.), som de frivilligt har skrevet under på, da de vandt udbuddet. Når et bredt flertal vedtager en række arbejdsklausuler, og vi siden erfarer, at leverandøren ikke efterlever dem, så er det vigtigt, at vi rent faktisk går ind og forholder os til det, lød det fra Karina Vestergård Madsen onsdag.

Sisse Marie Welling (SF) supplerer:

- I mine 12 år i Københavns Kommune har jeg aldrig oplevet noget lignende. Vi skal kunne regne med, at vores samarbejdspartnere behandler deres medarbejdere ordentligt og giver dem en fair løn. Og det er uanset, om der er tale om ansatte eller underleverandører. Jeg havde håbet, at vi kunne sætte punktum i sagen nu, for jeg synes ærligt talt ikke længere det er anstændigt over for hverken de ældre, der må leve med usikkerheden, eller over for chaufførerne, at vi ikke er kommet frem til en konklusion endnu.

Ventes endeligt vedtaget i starten af februar

Ifølge Kommunestyrelsesloven kan ethvert medlem af et kommunalpolitisk udvalg standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved at erklære, at man ønsker sagen indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen.

Det gælder for sager, som ellers ikke skal videre og vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen.

Og det er netop denne ret, som Konservative, Radikale Venstre og Venstre har valgt at gøre brug af ved begge udvalgsmøder.

- Det Konservative Folkeparti er uenig med et flertal i udvalget og har derfor valgt at standse sagen, fortalte Karina Bergmann (K) onsdag til TV 2 Lorry, hvor hun også afviste at uddybe årsagen mere konkret, da store del af sagen er af fortrolig karakter.

Er det ikke bare at udsætte beslutningen?

- Vi mener, det er den forkerte beslutning (at opsige kontrakten, red.). Vi kunne godt bare erkende, at der ikke er flertal for og stemme imod, men vi mener bare ikke, at det bliver det sidste i denne her sag, siger hun og fortsætter:

- Jeg frygter, at der kan komme vidtrækkende konsekvenser, hvis vi ophæver kontrakten.

Intervare har i over 20 år leveret dagligvarer til ældre og udsatte borgere på social- og ældreområdet i Københavns Kommune, som ikke selv kan klare de daglige indkøb.

Kontrakten med Intervare står til at udløbe ved udgangen af april måned.

Det ventes, at den endelige afgørelse om at ophæve med selskabet træffes af Borgerrepræsentation den 3. februar 2022.

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik