Udskældt byggeri på Amager Fælled står over for ekstraregning på op til 300 millioner

Byudviklingen på grunden ved Vejlands Kvarter på Amager Fælled står over for ekstraudgifter for mellem 250 og 300 millioner kroner på grund af forurenet jordbund, viser notat.

De udskældte byggeplaner ved Vejlands Kvarter på Amager Fælled kommer med langt større ekstraomkostninger end hidtil ventet.

Området, hvor Henning Larsen Architects skal opføre omkring 2.000 boliger i den såkaldte ’Fælledby’, er nemlig så forurenet, at oprensningen vil beløbe sig til mellem 250 og 300 millioner kroner i ekstraomkostninger.

Det er op mod 230 millioner kroner mere end først antaget.

Det fremgår af notater fra By & Havn og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

- Vi har haft en konsulentundersøgelse af jordbundsforholdene derude, og det er rigtigt nok, at der i forhold til ren jord er en større ekstraudgift, som vi selvfølgelig tager stilling til sammen med vores samarbejdspartnere, bekræfter Michael Soetmann, der er udviklings- og salgsdirektør i By & Havn, over for TV 2 Lorry.

Op til budgetaftalen for 2019 havde udviklingsselskabet By & Havn, der står for byudviklingen på blandt andet Amager Fælled, selv estimeret de ekstraordinære udgifter til håndtering af den forurenede grund til at være 70 millioner kroner – altså mellem 180 og 230 millioner kroner lavere, end det senere skulle vise sig.

Det var derfor med denne forudsætning, et flertal på Rådhuset i København vedtog de kommunale budgetter i efteråret 2018.

Her blev Vejlands Kvarter sammen med to andre omdiskuterede byggefelter – Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej på Kalvebod Fælled – udvalgt til byudvikling. Planen er, at dette skal indbringe de 1,9 milliarder kroner, kommunen skylder for Metrobyggeriet.

- Det er ganske rigtigt en fordyrelse for os, men vi har jo en udligningsperiode på ti år for alle tre byggefelter, hvor det går op og ned. I forhold til de 1,9 milliarder kroner, så regner vi på nuværende tidspunkt ikke med, at det vil få betydning. Hullet fra fordyrelsen her kan vi lappe andre steder, siger Michael Soetmann.

Hvordan det helt konkret skal lappes, kan han ikke gå i detaljer med, før en endelig vurdering af jordbundsforureningens betydning for profitten foreligger. Men Soetmann understreger, at dette ikke bliver ved hjælp af flere eller dyrere boliger.

Lossepladsfyld forurener byggegrunden

Det er ikke ualmindeligt at byudvikle oven på forurenet jord. Især ikke i København, hvor rene byggegrunde er sjældne. Alligevel er byggefeltet ved Vejlands Kvarter særligt kompliceret.

Det skyldes ikke mindst, at området tidligere var en losseplads.

Indledende miljøundersøgelser i foråret 2019 konstaterede flere forureningsstoffer og metan under det jordlag, der for ti år siden blev lagt ud på grunden.

Derfor er By & Havn og PensionDanmark, som er bygherre på det kommende byggeri, nødt til skærme mod kontakt med forureningen.

Af notatet fra By & Havn fremgår det blandt andet, at byggeri skal funderes på pæle, mens en ordentlig dynge ren jord skal fyldes oven på grunden, hvorigennem vandrør og el skal ledes igennem.

Desuden er der en risiko for, at metangas fra lossepladsfyldet kan stige op. Derfor skal der etableres ventilationssystemer under bygninger og veje for at sikre udluftning. Disse systemer skal suppleres med en ekstra sikring i form af en miljømembran, der placeres under gulvkonstruktionerne.

Ifølge By & Havn er alt dette kendte og velafprøvede løsninger. Men de er dyre.

”Ekstraomkostningerne som følge af disse tiltag skønnes på nuværende tidspunkt af projektselskabet at udgøre i størrelsesordenen cirka 250-300 millioner kroner, hvis der sammenlignes med et barmarksprojekt (grund uden forurening, red.)”, skriver By & Havn i notatet.

Området, hvor Vejlands Kvartér skal bygges, ligger på kanten mellem Amager Fælled og Kalvebod Fælled og lige midt i Naturpark Amager.
Området, hvor Vejlands Kvartér skal bygges, ligger på kanten mellem Amager Fælled og Kalvebod Fælled og lige midt i Naturpark Amager.
Foto: By & Havn

EL og Alternativet vil have byggeplanerne skrottet

Enhedslisten og Alternativet stod som de eneste partier uden for budgetaftalen for 2019, der blåstemplede byggeplanerne på Stejlepladsen, Selinevej og altså Vejlands Kvarter. Netop disse planer var det afgørende stridspunkt, der holdt partierne ude af forliget.

Det er på foranledning af borgerrepræsentationsmedlemmet Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten, Økonomiforvaltningen har afkrævet By & Havn de nye estimater for jordbundsforureningens fordyrelse.

Han og resten af partiet mener, at de nye tal giver anledning til at skrotte byggeplanerne, før det er for sent.

- I lyset af de her tal, bør man forhandle et tilbagekøb af grunden - altså at man køber området frit igen og lader det forblive et naturområde og som en del af Naturpark Amager. For omkostningerne ved ikke at bevare de sidste lommer af oprindelig natur er for høj for de kommende generationer, siger Gorm Anker Gunnarsen (EL) til TV 2 Lorry.

Vejlands Kvarter skal bestå af tre landsbyer opført i træ med i alt omkring 2.000 boliger og bygninger i to til seks etagers højde.
Vejlands Kvarter skal bestå af tre landsbyer opført i træ med i alt omkring 2.000 boliger og bygninger i to til seks etagers højde.
Foto: Henning Larsen Architects

Hos Alternativet bakker kultur- og fritidsborgmesteren Franciska Rosenkilde op.

- Alternativet har fra starten af været dybt imod at bebygge Amager Fælled. Vi mener, det er sindssygt vigtigt, at vi bevarer det sammenbindende natur, der er tilbage. Dels på grund af de rekreative forhold, men også fordi byen har brug for de biodynamiske områder.

- Hvis der er en mulighed for, at det igen kan komme på tale at købe grunden tilbage eller på anden vis beholde det som natur, så vil Alternativet helt klart bakke op, siger Franciska Rosenkilde til TV 2 Lorry.

S ikke bekymret over ekstraomkostninger

Før der foreligger en endelig vurdering af, hvad ekstraomkostningerne betyder for Vejlands Kvarter, ser Borgerrepræsentationens største parti, Socialdemokratiet, ingen grund til at tale om potentielle indgreb mod byggeriet.

Gruppeformand Lars Weiss hæfter sig ved, at By & Havn – der er 95 procent ejet af Københavns Kommune – ikke har rettet henvendelse til de politiske udvalg angående potentielle problemer ved byggeriet.

- Skrækscenariet for os vil være, hvis fordyrelsen betyder, at der skal bygges flere eller dyrere boliger. Men jeg går stærkt ud fra, at By & Havn i så fald ville have rettet henvendelse til os og redegjort for problemerne, siger Lars Weiss.

Byggeplanerne ved Vejlands Kvarter var sammen med lignende byggeplaner på Stejlepladsen i Sydhavnen samt Selinevej på Kalvebod Fælled genstand for meget modstand i tiden op til vedtagelsen.

Især borgergruppen Amager Fælleds Venner, der i 2017 havde en andel i at byggeplaner på Strandengen blev skrinlagt, var aktiv i protesterne mod Vejlands Kvarter som byggegrund.

Gruppen var også en del af Fredningsalliancen, en sammenslutning af naturorganisationer som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening og NOAH. 

Fredningsalliancen kæmpede - og kæmper - mod Københavns Kommunes byggeri på tidligere fredede områder.

Som eksempelvis Vejlands Kvarter.

Herunder kan du se, hvordan byggeplanerne for Vejlands Kvarter tager sig ud. Vi var med, da vinderne af arkitektkonkurrencen blev offentliggjort.

Det kommende byggeri på Amager Fælled af Henning Larsen Architects skal primært bygges i træ.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik