Uheld ved renseanlæg: Spildevand fosser ud i Øresund

Siden onsdag er der løbet 4.000 kubikmeter spildevand i timen ud i Øresund. Vandet er mekanisk renset, men indeholder fortsat bakterier.

4.000 kubikmeter vand - eller fire millioner liter spildevand - i timen, strømmer i øjeblikket ud i Øresund efter et uheld på Renseanlæg Damhusåen i København.

Det oplyser selskabet Biofos A/S, der driver anlægget.

- I Biofos går vi på arbejde for at sikre et rent vandmiljø i hovedstadsområdet. Så det ærgrer os, at vi på grund af uheldet ikke kan rense det spildevand som vi leder ud i Øresund så godt, som vi gerne ville, siger anlægschef i BIOFOS Jan Henriksen i en pressemeddelelse.

Anlægschefen forklarer, at mekanisk renset spildevand er renset for faste partikler, men at det naturligvis fortsat indeholder bakterier, og at Biofos derfor har henvendt sig til badevandsmyndigheden, som har valgt at hejse det røde flag ved Amager Strandpark.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Sammenkobling gik galt

Uheldet - eller havariet, som Biofos kalder det, skete tirsdag eftermiddag. Her var Biofos i gang med at sammen koble en ny og en gammel rørledning på deres anlæg.  Mens arbejdet stod på, blev spildevandet holdt tilbage, hvor det blev opmagasineret i oplandet og i anlæggets bassiner. 

Men da Biofos så genoptog udledningen, sprang sammenføjningen læk, og det skete på et tidspunkt, hvor der ikke længere var plads til at opmagasinere mere vand. Det har fået selskabet til at vælge en bypass-løsning. Vandet bliver renset mekanisk - men ikke kemisk og biologisk.

 -Vi har valgt at bypasse, så det sker via den normale udløbsledning, som fører vandet ud i Kongedybet langt ude i Øresund. Ledningen ved Kongedybet er langt fra kysten, og derude er der god vandgennemstrømning i Øresund, forklarer Jan Henriksen.

Biofos oplyser i pressemeddelelsen, at deres vurdering er, at udledningen af mekanisk renset spildevand ikke får langsigtede konsekvenser for vandmiljøet i Øresund. De forventer, at den ødelagte forbindelse er repareret torsdag aften.

På Københavns Kommunes side, der viser badevandskvaliteten i hovedstaden, kan man nu se, at der er hejst røde flag ved Amager Strandpark.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik