Vanvittig transport: 24-årig havde fyldt bilen med ulovlig lattergas

En 24-årig mand kan se frem til et retligt efterspil, efter at han i går blev taget med sin bil fuld af lattergas.

Den unge mand render ind i en hel sky af sigtelser, efter at han af Københavns Politi blev standset i sin bil på Hareskovvej.

Betjentene vurderede nemlig, at han var påvirket af narkotika, mens han kørte bilen, og da de så gav sig til at undersøge køretøjet, stødte de på ikke mindre end 22 flasker lattergas. De udløser nu yderligere to sigtelser - den ene for ulovlig besiddelse, og den anden for ulovlig transport af de mange flasker, der indeholder gas under højt tryk.

- Det kan være rigtig farligt at køre bil, hvis man er påvirket af lattergas – og derudover er det også sundhedsskadeligt at indtage som rusmiddel – derfor blev reglerne skærpet tidligere på sommeren, så det ikke længere er lovligt at besidde lattergas, hvis man ikke har et anerkendelsesværdigt formål, siger leder i operativ færdselsafdeling hos Københavns Politi, Henning Pedersen i en pressemeddelelse.

Strammere regler fra 1. juli

Reglerne om lattergas blev opdateret og strammet med virkning fra 1. juli i år. De betyder, at det er strafbart at være i besiddelse af lattergas - med mindre man har en grund til det. Et anerkendelsesværdigt formål er for eksempel, hvis en virksomhed anvender lattergas til medicinske formål, eller at en lille mængde – maksimalt 17 gram – sælges til private for eksempel til brug for visse typer af madlavning.

Men en ting er, at lattergassen ofte er ulovlig at være i besiddelse af - noget andet er, hvordan trykflaskerne transporteres. Flaskerne er nemlig kategoriseret som såkaldt farligt gods.

-Vi har fokus på besiddelse og indtag af lattergas – både i nattelivet, men også under vores almindelige kontroller som tilfældet var i går, hvor vi standsede og sigtede en 24-årig mand på Hareskovvej, siger Henning Pedersen.

Udløser gigantbøde

Når der er tale om ulovlig besiddelse, så udløser det en bøde, og størrelsen på den er afhængig af den mængde gas, der er tale om.

 Københavns Politi oplyser om bødestørrelsen:

• 3.000 kroner i bøde for at besidde op til 1.349 gram gas

• 5.000 kroner i bøde for at besidde mellem 1.350 og 2.699 gram gas

• 50.000 kroner i bøde for at besidde over 2.700 gram gas (den store mængde anses for at være med henblik på salg)

Flasken på billedet over artiklen her indeholder 580 gram lattergas. Og den 24-årige var i besiddelse af 22 flasker. Dermed har han haft næsten 13.000 gram gas og når altså op på den store bøde på 50.000 kroner.

Hertil risikerer han en bøde på op imod 10.000 kroner for ulovlig transport.

Lattergas er skadeligt

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan snifning medføre iltmangel (hypoksi) og i yderste konsekvens, fx ved blandingsmisbrug med andre rusmidler, føre til kvælning. 

Misbrug af lattergas kan give skader på hjerne og nervesystem med føleforstyrrelser, koordination- og balanceproblemer og nerveskader til følge.

Den ekstremt kolde gas kan desuden forårsage forfrysninger i mund, lunger og stemmebånd.

Kilde: Københavns Vestegns PolitiOversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik