Vedtaget: Nu kan byggeriet af Lynetteholm gå i gang

Et flertal i Folketinget vedtog fredag formiddag loven, der baner vej for det enorme byggeprojekt i Københavns Havn

Fredag formiddag blev der sat et foreløbigt punktum for mange måneders debat, da et flertal i Folketinget vedtog den lov - L220 - der baner vej for byggeriet af den tre kvadratkilometer store ø Lynetteholm i Københavns Havn.

85 stemte for, og 12 stemte imod efter en lille halv times debat. Og med stemmer fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti er vejen nu banet for, at projektet igangsættes - formentlig allerede til efteråret. 

Men trods det massive flertal for det, der bliver Danmarkshistoriens største byggeprojekt, så stopper kampen næppe her.

Forude lurer risikoen for, at sagen bliver indbragt for EU-domstolen. Blandt andet med henvisning til, at der er udarbejdet VVM-undersøgelser for selve byggeriet af øen - men der er ikke redegjort for den samlede påvirkning på miljøet af byggeriet af Lynetteholm - lagt sammen med alle de andre projekter, den kommer til at medføre. Det vil sige byggeri af boliger, af metro, ringveje og så videre.

- Det her er blevet kaldt et kinderæg. Det er det ikke. Det er et råddent æg med en tynd skal, lød det fra Enhedslistes ordfører, Rasmus Vestergaard Madsen på talerstolen i Folketingssalen.

Han henviste til, at forundersøgelserne af miljøpåvirkningerne ved byggeriet reelt handler om, at der skabes et jorddepot i Københavns Havn og ikke byggeriet af alt det andet.

Han påpegede, at kritikken fra førende eksperter på området er stigende, og at der stadig ikke er redegjort ordentligt for konsekvenserne ved at etablere Lynetteholm.

Endelig fastslog han, at nabolandene i Østersøen ikke er hørt, og han pegede på den omfattende svenske bekymring for miljøet i Øresund og belastningen af Østersøen.

Bekymringen blev afvist af Socialdemokratiets ordfører, Thomas Jensen:

- Det her er et af de lovforslag, jeg har været med til at føre igennem her i Folketinget, som har været mest grundigt behandlet – med eksperthøringer, med samråd, tekniske gennemgange og næsten 200 spørgsmål til transportministeren, som er blevet besvaret til ordførerne. Så procesmæssigt er det fuldstændig gennemarbejdet. Og det her skal også nok klare frisag når det.. hvis det kommer til EU, lød hans bemærkning, som dermed rummede en erkendelse af, at sagen trods dagens vedtagelse ikke er slut endnu.

Side om side med Enhedslisten har Alternativet kæmpet mod projektet. Og det var også, hvad partiets ordfører Torsten Gejl gjorde, da han gik på talerstolen. Og også her går kritikken på manglende undersøgelser, og at hele processen går for hurtigt.

- Hvis Lynetteholmsprojektet er så godt, hvorfor tager man så ikke drøftelsen? Processen på Christiansborg synes lang. Vi har haft  samråd, tre tekniske gennemgange, eksperthøring og to debatter i salen – men i forhold til projektets størrelse - der skal bruges 80 milliarder på at hælde 80 millioner ton jord i Øresund, man skal bygge en halvø, en by med infrastruktur, og flytte rensningsanlæg, så er det bare et sekund – et øjeblik, sagde han og tilføjede:

- Når man trykker på knappen, siger man ja til et projekt, der kompromitterer natur, klima og miljø. Det er man i sin gode ret til politisk, og der er da fordele, men man siger ja til, at københavnerne og danskerne ikke får den tid, der skal til. Det er danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og det her vil medføre en tsunami af protester.

Lynetteholm - Kort fortalt

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn.


I 2070 skal Lynetteholm stå færdig som en ny bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Øen skal tilsluttes metroen og være bindeled i en østlig ringvej rundt om København. Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.


Fra 2021 skal den kunstige ø anlægges ved at fylde overskudsjord i en ramme. Den proces kan tage mellem 30 og 40 år.

Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S). Siden har den efterfølgende regering, overborgmester samt et flertal på Københavns Rådhus videreført visionen om Lynetteholm.

Sådan stemte partierne.

L220 - Loven om anlæg af Lynetteholm, blev fredag den 4. juni vedtaget med et stort flertal i Folketinget. Stemmerne fordele sig således:


For: 85 stemmmer

imod: 12 stemmer.


På ja-siden er: Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, De Konservative og Inger Støjberg (Løsgænger)

På nej-siden er: Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige og Susanne Zimmer (Løsgænger).


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik