Oversigt

Seneste nyt

Borgere slap med skrækken efter forhøjet vandstand ved Køge Bugt

Indbyggerne i kommunerne Stevns, Køge og Solrød bosiddende i nærheden af vandet kunne sent fredag aften ånde lettet op.

Forhøjet vandstand i Køge Bugt forårsaget af kraftig østenvind havde i kombination med nedbør og overfyldte åer og vandløb truet kommunernes kystnære boligområder, hvor beboere både i oktober og december blev ramt af store ødelæggelser.

Men heldigvis gik det ikke så slemt denne gang.

Via Facebook gør de tre kommuner status, og her er meldingen, at den forhøjede vandstand ikke har givet anledning til alvorlige problemer eller oversvømmede boliger.

Køge Kommune havde blandt andet lagt watertubes ud ved sårbare boliger, mens Stevns Kommune havde indsat en mobil pumpestation ved Tryggevælde Å for at lede vandet bort.

- Nu vil vi ærligt talt gerne bede om at slippe for alt det højvande og regnvand i vores kommune, konstaterer Solrød Kommune via Facebook.