Op mod 80 beboere skal forlade deres hjem: "Ny lov ændrer intet for os"

I næste uge forventes en ny lov om vintercampering at blive stemt igennem. Men den kan langt fra hjælpe de cirka 80 helårsbeboere på Corona Camping i Køge, der må flytte fra deres hjem. Faktisk kan den kun hjælpe én enkelt.

Nogle har boet der et par måneder, andre i årevis. Nogle er i arbejde, andre er på overførselsindkomst. Nogle er der på grund af naturen og fællesskabet, andre fordi de ikke har andre muligheder. 

Men fælles for beboerne på Corona Camping i Køge er, at de ikke har i sinde at flytte.

Beboerne var nemlig blevet påbudt at forlade pladsen inden onsdag formiddag klokken 12. Men de bor der altså endnu – ulovligt.

Torsdag kunne TV 2 Kosmopol så fortælle, hvordan et nyt lovforslag, som forventes at blive stemt igennem i næste uge, kan gå hen og blive campingpladsens redningskrans.

Men lovforslaget er, ifølge den ene af campingpladsens ejere, langt fra den redning, som de har brug for.

- Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning, men for os får det ingen betydning, siger Susanne Palskov Farnø til TV 2 Kosmopol.

Køge Kommunes sagsbehandling af Corona Camping:

 • Køge Kommune indledte den aktuelle sagsbehandling i 2017.

 • Campingpladsen ligger op ad fredet naturområde. Danmarks Naturfredningsforening har anmeldt pladsen i marts 2017 for ulovlige terrænændringer og begyndende beboelse i det fredede område af mosen.

 • I december 2018 besluttede kommunen at udstede påbud mod helårsbeboelse på Corona Camping – med en frist pr. 31. december 2019.

 • En dialog mellem kommunen og pladsens ejere og advokater førte til, at fristen blev forlænget til den 31. maj 2020.

 • Corona Camping klagede over afgørelsen til Planklagenævnet, som i december 2021 hjemsendte afgørelsen til kommunen, da påbuddet var udstedt med en forkert lovhjemmel.

 • Køge Kommune sendte den 17. maj 2022 et nyt varsel om påbud jf. sommerhusloven om lovliggørelse af Corona Camping og ophør med helårsbeboelse inden 1. november 2022.

 • Det endelige påbud blev sendt den 6. september 2022 – med samme frist den 1. november 2022.

 • Planklagenævnet stadfæstede påbuddet den 5. december 2022.

 • På deres møde den 5. januar besluttede Klima- og Planudvalget, at den nye frist skulle fastsættes til den 15. februar 2023.

Kilde: Køge Kommune

En ny lov = en lovlig vinterplads

Den nye lov om en forsøgsordning med udvidet vintercampering giver kun mulighed for, at fem procent af campingpladsens vinterenheder kan bruges til ophold i mere end 15 til 20 dage i perioden mellem den 1. november og den 28. februar.

- Konkret vil det betyde, at vi vil have lov til at have en campingvogn her, fortæller Susanne Palskov Farnø.

Hun mener derfor, at den kommende lov skulle give den enkelte campingejer langt større frihed, hvis den skulle komme Corona Camping til gavn.

- Hvis den her lovgivning skulle gavne os, så skulle det være op til den enkelte campingplads at bestemme hvor mange, der bor hele året, siger hun.

Men sådan bliver det ikke med den kommende lov. Susanne Palskov Farnø har derfor en appel til de politikere, der sidder med magten over campingreglementet.

- Jeg håber, man får øjnene op for at se, at det her godt kan lade sig gøre. Der er et behov i Danmark for at tænke anderledes om, hvordan man bor, siger hun.

For at Corona Camping kan få lov at blive en del af forsøgsordningen med udvidet vintercampering, så kræver det at Køge Kommune giver tilladelse til det.

- Det er jo en politisk proces, vi skal igennem. Personligt er jeg optimistisk. Jeg har tidligere givet udtryk for, at vi vil kigge positivt på. hvis der var nogle muligheder. Så det er i hvert fald noget, vi vil kigge på, det er helt sikkert, siger Niels Rolskov (Ø), formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, til TV 2 Kosmopol. 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik