Vandmiljø under pres: Nu er der endelig lidt godt nyt for Køge Bugt

Det naturlige liv i Køge Bugt lider hårdt, men nu skal otte nye stenrev etableres for at skabe bedre levevilkår for fisk og skaldyr.

Der bliver sandsuget, klappet slam og udledt næringsstoffer fra både renseanlæg og landbrug i Køge Bugt. Alt sammen noget der går ud over det naturlige liv i bugten.

Derudover er der planer om at etablere ni kunstige øer ud for Hvidovre. Noget, der før har fået flere naboborgmestre til at gå sammen i protest. 

Men på et område går det fremad - og der vil ske store fremskridt i år. Den frivillige forening Køge Bugt Stenrev forventer nemlig, at de i år for alvor kommer i gang med at udlægge de naturskabende stenrev.

- 2024 er et rigtig stort år for os. Vi er så langt, at vi burde få lagt otte stenrev ud, som vi arbejder på lige nu, siger formand for foreningen Køge Bugt Stenrev Allan Scheller.

Foreningen har nu i fire år arbejdet på at få livet tilbage til Køge Bugt.

Stenrev kan gøre en forskel

Den hårdt udpinte havbund har brug for stenrev til at skabe levesteder for småfisk.

- Altså hvis man tager en stor sten på en meters penge, så kan den virkelig indeholde kæmpestor diversitet af muslinger, og tangplanter, og fisk, og krabber, og andre marine dyr, fortæller Allan Scheller.

For på stenen vil der sætte sig tangplanter, og tangplanter gør, at småfisk og krebs har noget at spise og noget at gemme sig i. De små dyr giver både føde og levegrundlag for større fisk, så der på den måde bliver mere af al det, der kan leve under vand.

- Det er med til at styrke vores biodiversitet. Og derfor er stenrev rigtig, rigtig vigtigt at genetablere, siger Liselotte Hohwy Stokholm, direktør for Tænketanken Hav.

Stenrev er godt for havmiljøet. Her ser man, hvordan blandt andet muslinger trives.
Stenrev er godt for havmiljøet. Her ser man, hvordan blandt andet muslinger trives.
Foto: Marloth Maritime

Succes med stenrev i Sønderjylland

I 2017 blev der anlagt stenrev på en fisketom havbund ved Sønderborg. Året efter på stedet kunne forskere fra DTU melde om en hundred-dobling i antallet af torsk. Nu er det håbet at gentage successen i Køge Bugt.

Foreningen Køge Bugt har foreløbig skrabet 18 millioner kroner sammen til stenrevene, primært fra Veluxfonden og Nordeafonden - og i år kom de så også på finansloven. Men Køge Bugt har brug for mere naturgenopretning, så Allan Scheller drømmer stort:

- Jeg kan sagtens forestille mig 12 store stenrev, som trædesten på otte -ti meters vand i Køge Bugt, som virkelig kan forbedre særligt forholdene for revfisk som torsk, havørreder, aborrer og sådan noget. Det kan nok komme op i 50 millioner kroner, så det er jo også noget, vi skal have fat i folketingspolitikerne om og måske også EU, siger han.

Så foreningen vil arbejde utrætteligt videre på de store planer.

- For mig er det også børn og børnebørn jeg tænker på i fremtiden. At de også skal have samme muligheder for at komme ud og fange en fisk, siger Allan Scheller.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik