Ny plan for Køge Bugt er ”en hån”, mener syv oprørte borgmestre

I et høringssvar med stærkt kritiske vendinger som "særdeles bekymrende", "meget skuffende" og "helt utilstrækkelig" angriber syv kommuner ved Køge Bugt regeringen for at løbe fra løfter, der skulle sikre havmiljøet i bugten.

Syv tunge, politiske stemmer taler lige kritisk og i samme vendinger om skuffelse, når det drejer sig om Danmarks nye havplan.

Det er de syv borgmestre fra kommunerne langs Køge Bugt, der i et fælles høringssvar tordner mod ambitionsniveauet i Danmarks nye havplan. 

Her kommer borgmestrene fra Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner med kritik. Og de taler, som om de synger en kanon.

- Jeg er skuffet, siger Pernille Beckmann (V), borgmester i i Greve.

- Jeg er skuffet, supplerer Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk.

Og hvad siger Emil Blücher (LA), der er borgmester i Solrød mon?

- Når man står og kigger på kortene, så bliver man godt nok skuffet.

Ubetydelig reduktion af råstofzoner

Kortet, Emil Blücher henviser til, illustrerer udkastet til nye områder for råstofudvinding fra Køge Bugt.

De tre borgmestre er skuffede over den nye bekendtgørelse til Danmarks nye Havplan, fordi de mener, at en bred politisk aftale, som blev indgået i sommer, lovede dem, at havmiljøet i Køge Bugt i højere grad skulle beskyttes. 

- Jeg blev faktisk glad for den aftale, fordi jeg kunne faktisk se, at man tog det alvorligt, siger Henrik Rasmussen.

- Jeg tænkte jo, at endelig går det i den rigtige retning, siger Emil Blücher om den aftale, der blev indgået i juni med alle folketingets partier.

quote Tak for ingenting

Pernille Beckmann (V)

I aftalen fra juni om Danmarks Havplan stod der blandt andet:

"Aftalepartierne er endvidere enige om at reducere arealet udlagt til råstofzoner i Køge Bugt, med henblik på at sikre en bedre balance mellem havnaturen, blandt andet nærliggende Natura 2000-områder, og råstofforsyningssikkerheden."

Og det er den intension, som borgmestrene ikke længere kan se i den bekendtgørelse, der er sendt til høring. 

Her er store dele af Køge Bugt fortsat udlagt til råstofzone, og i borgmestrenes optik er reduktionen af råstofzonen så lille, at den slet og ret er ubetydelig.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

De grønne zoner er nuværende råstofzoner i Køge Bugt. De røde pletter er de små områder, som ikke længere skal være råstofzoner ifølge den nye havplan. Så små områder, at det kan være ligegyldigt, lyder det fra Solrøds borgmester. En anden borgmester kalder det en hån.
De grønne zoner er nuværende råstofzoner i Køge Bugt. De røde pletter er de små områder, som ikke længere skal være råstofzoner ifølge den nye havplan. Så små områder, at det kan være ligegyldigt, lyder det fra Solrøds borgmester. En anden borgmester kalder det en hån.

Derfor bruger de i de syv kommuners høringssvar stærkt kritiske vendinger som "særdeles bekymrende", "meget skuffende" og "helt utilstrækkelig".

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Emil Blücher, borgmester i Solrød, kalder reduktionen af råstofzonerne i den nye plan for "næsten ligegyldig".
Emil Blücher, borgmester i Solrød, kalder reduktionen af råstofzonerne i den nye plan for "næsten ligegyldig".

- Når man står og kigger på kortene, bliver man godt nok skuffet. Det er jo minimale ændringer, og det virker lidt som om, der har siddet nogle embedsmænd og fået en politisk bestilling, de egentlig ikke kunne lide. Og så har man lige fjernet et hjørne for at sige, at man har reduceret, men i det store hele, så er det jo næsten uændret, siger Emil Blücher (LA) og tilføjer: 

- Det er jo tragikomisk, at man vælger at tage sådan en lille firkant ud her, det kan næsten være ligegyldigt. 

quote Det er industrien, der bestemmer over vores hav i Køge Bugt - og ikke borgerne

Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

- En hån

Det er ud for Solrød og Greve, der er skåret et lille hjørne af et af de store arealer for råstofindvinding.

- Det kan man så vælge, om man så skulle sige tak for. Altså, jeg vil vælge at sige tak for ingenting. For jeg synes ikke, det her er nok, når man tænker på, hvor stor belastningen i køgebugten er, siger Greves borgmester, Pernille Beckmann (V).

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Hendes kollega i Vallensbæk har det på samme måde:

- De har fjernet et lille hjørne, og det er jo lidt en hån i forhold til den debat, vi rent faktisk har haft. Og det betyder rent faktisk, at det er industrien, der bestemmer over vores hav i Køge Bugt - og ikke borgerne, der bestemmer, at vi rent faktisk gerne vil have et rent og dejligt havmiljø. Det giver ikke mening, siger Henrik Rasmussen (K).

Professor: I strid med EUs havstrategi

Det er ikke blot borgmestrene ud til Køge Bugt, der er bekymrede over råstofudvindingen i bugten. 

Stiig Markager, som er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, siger, at borgmestrene i deres kritik har en pointe: 

- Det er min faglige vurdering, at det har de helt bestemt, siger Stiig Markager. 

Professoren lavede sidste år et forskningsprojekt om påvirkningen af netop Køge Bugt, og han understreger, at de små ændringer af råstofzonerne, som havplanen lægger op til, reelt ikke vil gøre en forskel for havmiljøet

- Overhovedet ikke. Vi har vurderet, at råstofudvinding skal helt ud af Køge Bugt. 

Han vurderer derfor, at havplanen for Køge Bugt er i strid med EUs havstrategidirektiv.

- Det er virkelig skidt

Den offentlige høring af havplanen udløber ved midnat mandag. Herefter er det op til Erhvervsministeriet at lave eventuelle rettelser. 

Langs Køge Bugt forventer borgmestrene, at deres indsigelser bliver hørt

- Jeg håber da, at ministeren forstår, at det her er alvor. Vi har et ansvar for at sikre, at Køge Bugt også kan overgå til næste generationer. Hvis vi fortsætter, som vi gør i dag, tvivler jeg på, at det er tilfældet, siger Pernille Beckmann, mens hun kigger ud over den bugt, hun holder af.

- Det påvirker jo hele havmiljøet. Vi kan jo se det. Dyrelivet forsvinder. Fiskene har dårlige vækstbetingelser. Det er virkelig skidt.

Minister: Zone betyder ikke nødvendigvis tilladelse

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har ikke stillet op til interview med TV 2 Kosmopol, men har sendt følgende skriftlige citat:

”Høringsperioden for forslag til ændring af havplanen er netop, afsluttet og nu ser jeg frem til at gennemgå de mange høringssvar. 

Når det kommer til råstoffer, er det vigtigt at sige, at råstofzoner i havplanen ikke nødvendigvis er udtryk for, at råstofindvinding kan tillades i råstof-zonerne, men kun at der kan søges tilladelse til at indvinde råstoffer inden for disse arealer. 

Det er sådan, at partierne bag Danmarks Havplan er enige om, at arealerne til råstofindvinding på havet skal søges reduceret, og at vi skal passe på havnaturen – ikke mindst i Køge Bugt. Som det også fremgår af aftalen, iværksætter regeringen en undersøgelse forud for den kommende råstofplan.”


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik