Naturen Nu: Ejby Ådal er vores svar på tropisk regnskov

Det ligner langt fra en tropisk regnskov, men når det handler om artsrigdom af dyr og planter i miniskala, så kan Ejby Ådal måle sig med regnskoven.

Det er ikke noget stort område, og det er nok også de færreste, der ved at Ejby Ådal ved Isefjorden er et stykke helt unikt natur. Unikt, fordi netop dette sted rummer så mange forskellige arter af planter og dyr. Naturformidler Philip Hahn-Petersen fra Naturen Nu er taget til ådalen sammen med lektor Hans Henrik Bruun fra Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Hans Henrik Bruun forklarer i videodagbogen herover, at områdets sammensætning af å, eng, krat, og skrænter mod nord og mod syd tilsammen gør, at området har en helt fantastisk variation, der skaber levesteder for en masse arter af planter og dyr. Selv en lille plet på ådalens nordskrænt er fuld af liv.

- Det ligner jo lidt en græsplæne, og i en græsplæne i en dansk villahave er der måske tre arter græsser, og så en Bellis og en Mælkebøtte. Her har vi ti gange så mange arter. Vi har måske 50 eller flere arter af planter, der lever på en kvadratmeter. Det er exceptionelt, fortæller Hans Henrik Bruun.

Og det er netop den store artsrigdom, der får Hans Henrik Bruun til at sammenligne det danske græsland på Ejby Ådals skrænter med en tropisk regnskov. Græsland er et økosystem, der er udviklet igennem millioner af år på tværs af Asien og Europa. På samme måde er tropisk regnskov udviklet igennem millioner af år på det sydamerikanske kontinent. Tiden har altså skabt muligheden for, at så mange arter er udviklet til at leve i disse økosystemer. Modsat regnskoven er græslandet dog fattigt på vand og næringsstoffer.

- Her er lidt for lidt vand og for lidt næring. Så planterne står side om side og kæmper med det lidt karrige miljø i stedet for at slås med hinanden, fortæller Hans Henrik Bruun.

Men det er netop det fattige landskab, der giver plads til mangfoldigheden. Hjertegræs, Vellugtende Gulaks, Knoldet Mjødurt, Skov-kløver og Bakkesoløje er bare nogle af de planter Hans Henrik Bruun og Philip Hahn-Petersen støder på i Ejby Ådal. Og der er meget at opleve, hvis man som de to, lægger sig ned i mellem planterne og oplever artsrigdommen helt tæt på.

Naturen Nu er et samarbejde mellem Verdens Skove og TV 2 Lorry og har til formål at få flere til at få øjnene op for de mange oplevelser, der er i naturen året rundt. Naturformidler Philip Hahn-Petersen optager med sin smartphone små film fra sine ture i naturområder i hovedstadsregionen.

Se og del Naturen Nu her


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik