12 skoler får ekstra penge i hånden for elevers gode karakterer

61 skoler har i dag fået besked om, at de har gjort sig fortjente til kontante pengepræmier, efter de har løftet fagligt svage elevers niveau. 12 af dem ligger i hovedstadsområdet.

Regeringen afsatte sidste år 500 millioner kroner til en skolepulje, som over tre år skal skabe incitament til at løfte fagligt svage elevers karakterniveau.

quote Skolepuljen har faktisk ikke fået os til at ændre kurs

Timm Hald, Skoleleder, Mørkhøj Skole i Gladsaxe

Puljen blev modtaget med blandet begejstring, og i København dannede syv folkeskoler fælles front og sagde pænt nej tak til at deltage i regeringens projekt. 

Nu har undervisningsministeriet offentliggjort en liste over de skoler som dengang sagde ja tak, og som nu kan se frem til lidt ekstra mammon på bundlinjen, efter det er lykkedes at løfte de fagligt svage elever.

15 millioner til skoler i Region Hovedstaden

11 skoler i Region Hovedstaden har formået at løfte de fagligt svage elever og det udløser samlet set lige knap 15 millioner kroner i kontante pengepræmier.

Nederst i artiklen kan du se en samlet oversigt over de skoler, som i den her omgang, får del i regeringens skolepulje.

I Helsingør er det lykkedes for Skolen ved Rønnebær Allé, at reducere andelen af elever der får lave karakterer i dansk og matematik med lige under 10 procentpoint. Her har man fokuseret bredt, og ikke målrettet på niendeklasserne, som ellers var dem der skulle måles på.

quote Pengene er brugt. Vi har brugt dem på at sætte en ekstra lærerressource på 9. klasse

Sune Bjerglund Nielsen, Skoleleder, Gadehaveskolen i Høje-Taastrup

- For os har det været en joker, om vi ville nå at få del i pengene i den her omgang. Vores indsats har nemlig været spredt over hele vores udskoling, fordi det har været vigtigt for os, at eleverne oplever en vedvarende effekt. Derfor har vi haft fokus på at lave en indsats nedefra, som kan holde op igennem klassetrinene, siger Morten Sieling, der er daglig pædagogisk leder i udskolingen på Skolen ved Rønnebær Alle.

Mørkhøj Skole i Gladsaxe er regionens højdespringer med en reducering i andelen af fagligt svage elever med hele 22,10 procentpoint. En udvikling som ifølge skolen alligevel var undervejs, takket være et stort fokus på individuel målsætning, opmærksomhed på læringsstrategier og mere feedback.

- Skolepuljen har faktisk ikke fået os til at ændre kurs. Vi har kun ændret lidt i matematik-faget, hvor vi er gået over til at bruge flere digitale hjælpemidler, fortæller Timm Hald.

Pengene er glasur - ikke incitament

TV 2 Lorry har været i kontakt med flere af skolerne på listen, og de siger enstemmigt, at pengepræmien ikke har været et direkte incitament for at løfte eleverne.

I Høje-Taastrup har præmien dog været en forudsætning for, at Gadehaveskolen har kunnet reducere andelen af de fagligt svage elever med næsten 22 procentpoint. Her får man 1,3 millioner kroner for indsatsen.

quote Det handler stadig om at få skabt værdi for børnene i det de laver og værdi for lærerne i deres arbejde

Sune Bjerglund Nielsen, Skoleder, Gadehaveskolen

- Pengene er brugt. Vi har brugt dem på at sætte en ekstra lærerressource på 9. klasse og på at imødekomme alle lærernes ønsker om materialer og portaler; Alt det som lærerne har drømt om kunne understøtte deres arbejde, siger Sune Bjerglund Nielsen, Skoleleder på Gadehaveskolen.

På Mørkhøj Skole i Gladsaxe har man også allerede brugt nogle af pengene, men det er på den nuværende 9.klasse årgang. Her har man entreret med en privat virksomhed, der skal booste elevernes motivation og efteruddanne lærerne i, hvordan de arbejder med elevernes motivation og skaber en mere varieret skoledag.

- Vi havde i forvejen gang i en pædagogisk og didaktisk udvikling, hvor vi arbejder meget med de unges motivation og på at få det gjort synligt, hvor de er på vej hen med deres læring. Pengene alene har ikke gjort det attråværdigt at lave det løft, men vi er selvfølgelig glade for den økonomiske støtte, siger Timm Hald, skoleleder på Mørkhøj Skole.

Regeringens skolepulje løber over tre år og skolerne får hvert år udbetalt pengene, hvis de løfter de svage elevers niveau. Fælles for de nævnte skoler her er, at de stadig har elever på 9. klasse niveau, der scorer for lavt i dansk og matematik. Højest ligger Gadehaveskolen med en andel på 38 procent.

- Vores næste mål er at lave samme reduktion næste år. Den procentsats vi lander på nu, er jo stadig for stor. Det vil vi arbejde benhårdt på at få reduceret yderligere. Men karaktererne i sig selv er ikke interessant. Det handler stadig om at få skabt værdi for børnene i det de laver og værdi for lærerne i deres arbejde, siger Sune Bjerglund Nielsen fra Gadehaveskolen.

Disse skoler får del i skolepuljen

Albertslund Kommune
Herstedlund Skole 1,3 millioner kroner
Herstedvester Skole 1,4 millioner kroner

Gladsaxe Kommune
Mørkhøj Skole 1,3 millioner kroner

Gribskov Kommune
Gribskolen 1,4 millioner kroner

Halsnæs
Arresø Skole 1,4 millioner kroner
Frederiksværk skole, Enghave 1,3 millioner kroner

Helsingør
Skolen ved Rønnebær Allé 1,5 millioner kroner

Herlev
Herlev byskole 1,4 millioner kroner

Hvidovre
Avedøre Skole 1,3 millioner kroner

Høje-Taastrup
Borgerskolen 1,4 millioner kroner
Charlotteskolen 1,3 millioner kroner
Gadehaveskolen 1,3 millioner kroner

Kilde: Undervisningsministeriet

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik